3D výstava: Nezapomínejme na Sýrii

Publikováno: 9. 4. 2024 Doba čtení: 3 minuty
3D výstava: Nezapomínejme na Sýrii
© Foto: Člověk v tísni, Sýrie

Válka v Sýrii se sice již dávno vytratila z titulních stránek novin, ale to neznamená, že tato třináct let trvající válka skončila. Válka pokračuje, stejně jako humanitární krize a utrpení lidí. Syřané čelí pokračujícím bojům, zhoršující se ekonomické situaci, dopadům ničivého zemětřesení a epidemii cholery.

To vše dohromady zhoršuje již tak těžkou situaci a činí lidi ještě zranitelnějšími. Odhaduje se, že v roce 2024 bude v Sýrii potřebovat humanitární pomoc 16,7 milionu lidí, zatímco v roce 2023 to bylo 15,3 milionu. K tomu všemu je v zemi stále nejvíce vnitřně vysídlených osob na světě, 7,2 milionu lidí žije v provizorních ubytovacích zařízeních


V této kritické době a v souvislosti s mnoha probíhajícími a novými globálními krizemi se snižují finanční prostředky na humanitární pomoc. Tento pokles má přímý dopad na zranitelné osoby.

Khaled si váží podpory

Khaled, otec vysídlené rodiny v severozápadní Sýrii, ví, jak moc je humanitární pomoc potřebná: „Člověk v tísni začal před rokem podporovat tábor potravinovými poukázkami. Tyto poukázky nám hodně pomohly. V loňském roce byla jejich hodnota vyšší. Moje devítičlenná rodina dostávala 2 500 korun. Letos byla snížena na 1 600 korun. Přesto je to stále dobré. Poukázky nám pomohly nakoupit cukr, olej na vaření, čaj, rýži a bulgur. Díky poukázkám jsme mohli nakoupit základní potraviny. Letos už to ale nebude stačit jako dřív. Snad nám to vystačí alepsoň na půl měsíce. Když jsme sem přijeli, moje děti nemohly chodit do školy a musely pracovat. Poukázky nám pomohly, takže děti mohly přestat pracovat."

Je duležité lidem, jako je Khaled pomoci včas. Podpořit je s obnovou živobytí, aby nebyl zatracen jejich potencial. Zásadní význam má v tomto ohledu i zajištění vzdělávání, které podporuje celkový rozvoj dětí a mládeže – budoucích generací.

Děti, které nemůžou chodit do školy

Reintegraci dětí, které přestaly chodit do školy, nebo těch, kterým hrozí, že ji budou muset ukončit, i těm, které se vzdělávají prostřednictvím neformálního vzdělávání v odlehlých oblastech a táborech je třeba pomoci. Je nutné vytvořit další možnosti, jak vzdělávání zpřístupnit. Přechod dětí z neformálních center do formálních škol by měl být navíc doplněn poskytováním kvalitního základního a středoškolského vzdělávání.

Vzhledem k téměř neexistujícím pracovním příležitostem a zhoršující se ekonomické situaci nemají syrští obyvatelé žádné vyhlídky. Jak pak může Khaled uživit svou rodinu? Bude mít jinou možnost než vzít své děti opět ze školy a nechat je znovu pracovat? To nevíme.

Víme však, že po 13 letech války zůstává syrský lid nezlomný a že v následujících letech bude rozhodující pokračovat v multisektorové humanitární pomoci s důrazem na rozvojovou činnost. Jak říká Khaled: „Máme velkou víru, že naše utrpení jednou skončí a my se vrátíme domů. Život musí jít dál, ať se nám to líbí nebo ne."

Humanitární pomoc Evropské unie

Evropská unie a její členské státy patří mezi přední světové dárce humanitární pomoci. Pomoc je výrazem evropské solidarity s lidmi v nouzi na celém světě. Jejím cílem je zachraňovat životy, předcházet lidskému utrpení a zmírňovat jej. Chránit integritu a lidskou důstojnost obyvatelstva zasaženého katastrofami a krizemi.

Prostřednictvím Generálního ředitelství pro evropskou civilní ochranu a humanitární pomoci Evropské komise pomáhá Evropská unie každoročně milionům obětí konfliktů a katastrof. S ústředím v Bruselu a celosvětovou sítí terénních kanceláří poskytuje EU pomoc nejzranitelnějším lidem na základě humanitárních potřeb. 


Autor: Petr Štefan, Člověk v tísni

Související články