Afghánský tým pomohl 919 rodinám předcházet povodním

Publikováno: 31. 1. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Afghánský tým pomohl 919 rodinám předcházet povodním
© Foto:

Pista Bala a Belandaregh Bala jsou malé vesnice na severu Afghánistánu a rok co rok je sužují povodně, sesuvy půdy i velká sucha, která pravidelně ničí velkou část úrody. Vzhledem k tomu, že se tu téměř každý živí zemědělstvím, vzpamatovávají se místní po přírodních katastrofách dlouhou dobu. V dubnu loňského roku oblast zasáhla ničivá povodeň a krupobití.

Humanitární zásah týmu Člověka v tísni (ČvT) tehdy nebyl potřeba, protože nebyly zničené domy ani vážně poškozená úroda. „Na místě jsme ale zjistili, že jsou vesnice ke katastrofám velmi náchylné a rozhodli se místní naučit plíživé pohromy rozpoznat a včas jim předcházet,“ říká  Emanuela Macková, která přímo v Afghánistánu vede program prevence katastrof (Emergency Response Mechanism), který financuje ECHO (Úřad evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu).

Kopání příkopů ve vesnici Belandaregh Bala.Za tímto účelem spojili síly experti zasahující při katastrofách i tým, který Afghánce učí správně nakládat se svými přírodními zdroji (Natural Resource Management team). 

Vesničanům společně uspořádali třídenní školení, při kterém si přímo ve vesnici ukázali největší potenciální rizika a společně s komunitou se dohodli, jak je minimalizovat. „Rychle jsme přišli na to, že místní oslabují půdu sami, když ji vyčerpávají intenzivním obděláváním a sekáním veškeré vegetace na svazích. Ta pak v deštivých obdobích není schopná vodu vsáknout a tím se prudce zvyšuje riziko povodní,“ říká Emanuela Macková.

Tým ČvT navrhl svahy zpevnit podélnými příkopy, které umožní lepší vsakování vody, posilování půdy a její lepší porůstání novou vegetací. Ke zpevnění svahů nad oběma vesnicemi bylo zapotřebí po vrstevnicích vybudovat 9000 příkopů. Tým ČvT proto spolu se zástupci komunity vybral členy nejzranitelnějších rodin, kteří dostali příležitost si při veřejných pracích kopáním příkopů drobně přivydělat.

„Za vydělané peníze jsem nakoupil hlavně potraviny pro rodinu. Zároveň jsem se naučil lépe obhospodařovat svoji půdu, což mi umožní si více vydělat a zmírnit riziko povodní v naší vesnici,“ říká padesátiletý Muhammad Nader, který kopal příkopy v Belandaregh Bala.

Více než 330 pracovníků za čtrnáct dní vybudovalo na 9000 příkopů, které ochrání dvě vesnice s celkem 919 rodinami. „Tím ale naše práce nekončí. Zemědělci z Pista Bala i Belandareghu se budou dále učit, jak správně obdělávat půdu a předcházet tak katastrofám,“ říká Emanuela Macková. Zanesené příkopy pak mohou snadno obnovovat jen s pomocí lopat. Voda se tak na kopcích zadrží a značně se sníží riziko sesuvů a povodní.

Autor: Emanuela Macková, Petr Štefan