Analýza bytové politiky vybraných obcí Plzeňského kraje

Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Pracovníci společnosti Člověk v tísni zpracovali Analýzu bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami. V rámci této analýzy jsme podrobně zkoumali koncepci bytové politiky tří vybraných obcí se zaměřením na její klíčové oblasti, jakými je zejména systém přidělování bytů, řešení dluhů na nájemném, sociální prostupnost bydlení v rámci obce nebo spolupráce institucí v oblasti bytové politiky.
 
Analytická data jsme doplnili příklady dobré praxe obcí z jiných krajů ČR a návrhy na úpravy systému bytové politiky dotčených měst a doporučeními pro Plzeňský kraj. Podnětem ke zpracování byl předpoklad, že přístup k uspokojování potřeb obyvatel v oblasti bydlení představuje hlavní příčinu vzniku sociálního vyloučení i efektivní možnost jeho řešení.

Stáhnout