Analýza rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání

Dlouhá, R. (pro Varianty)

V roce 2004 byla pro potřeby programu Varianty – sekce globálního rozvojového vzdělávání vytvořena Analýza rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání (autorkou je Mgr. Regína Dlouhá). V rámci provedené analýzy došlo k porovnání cílů a principů GRV stanovených v RVP s cíli a principy vymezenými programem Varianty. Zároveň byla navržena doporučení na doplnění čí úpravu některých formulací RVP.

Stáhnout