Bez podpory by řada našich klientů a klientek padla na dno

Publikováno: 23. 8. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Veronika Uhlířová, pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Stříbrsko
© Veronika Uhlířová

Přečtěte si příběh, který ukazuje na to, jak složité je pro zranitelné skupiny lidí, jako jsou samoživitelky, udržet si stabilní bydlení a nepropadnout se dysfunkčním sociálním systémem. Ten mnohdy vylučuje chudé a zadlužené, jak z trhu práce, tak z trhu s bydlením. Nestabilní zázemí pak tvrdě dopadá jak na samoživitelky, tak na jejich děti. Bez podpory neziskových organizací a nadací, by se naše klientky a klienti často propadli na úplné dno.

Paní Mikulčíková vyhledala naši pomoc již v roce 2020, v době, kdy docházelo k opakovanému rizikovému chování jejího partnera vůči dceři Pavlínce. Potýká se závislostmi a klientku často ohrožoval na zdraví. Jeho vinou rodina přišla o bydlení, mařil i všechny nové bytové a klientčiny pracovní příležitosti. Paní Martina se v té době definitivně rozhodla, že od partnera se svou dcerou odejde. Dlouho uchráněny nebyly, jejich novou adresu partner vypátral, v afektu rozbil okno, a tak jim zajistil z bytu okamžitou výpověď.

Bez odkladu jsme společně hledaly bydlení, které se nám s velkým štěstím podařilo brzy najít, a to u soukromníka. Byt byl dokonce bez kauce. Klientce jsme navrhli možnost pomoci s hrazením nájemného z dávek na bydlení, které byly Úřadem práce uznány. Záhy se jí podařilo najít nové zaměstnání.

Během naší spolupráce jsme se také zaměřili na podporu komunikace s insolvenčním správcem, u kterého měla běžící insolvenci a z důvodu ohrožujícího chování partnera byla mařena její schopnost platit své závazky a předávat informace o vývoji své zaměstnanosti. Pozitivnímu vývoji situace klientky velmi nahrával fakt, že měla již od začátku spolupráce velmi svědomitý přístup ke svým platebním závazkům v otázkách insolvence, hrazení nájemného, energií apod., velmi ochotně a dobře komunikovala a ke spolupráci přistupovala aktivně a s vděčností.

Následně jsme se zaměřili i na malou Pavlínku, která se zapojuje do aktivit pořádaných naší organizací (návštěva ZOO Plzeň, tábor ČvT, apod.) a také jsme jí uhradili zájmový kroužek, do kterého Pavlínka pravidelně a s nadšením dochází.

Bytová politika znesnadňuje sociálně slabým přístup k důstojnému bydlení

Všechno nasvědčovalo tomu, že se klientce bude blýskat na lepší časy, ale situace se opět zásadně proměnila v květnu letošního roku, kdy se od zaměstnavatele dozvěděla, že k poslednímu červenci bude s řadou dalších propuštěna pro nadbytečnost. Těsně před touto informací jí byly pozastaveny dávky na bydlení – bez vědomí klientky neměl pronajímatel bytové prostory správně zapsané v katastru nemovitostí. Proplacené dávky bude muset vracet. Netrvalo dlouho a pronajímatel kontaktoval klientku s tím, že se rozhodl, že provede kompletní úpravy bytu a klientce s dcerou dal velmi krátkou dobu na vystěhování. Jestli jim umožní po rekonstrukci v bytě opět bydlet, nepotvrdil a doporučil klientce s dcerou co nejdříve odejít.

Protože si klientka nemůže dovolit jednorázovou úhradu vyšší částky, usilovně jsme pracovaly na hledání bytu bez kauce, ale bytová politika města a okolí není nakloněna sociálně slabým. Jedna pronajímatelka, si lustrací klientku prověřila, a když zjistila, že je paní v insolvenci, smskou ji informovala o tom, že nemá zájem o nájemníky v insolvenci. Zdálo by se, že situaci vyřeší řádné odstupné, na které má klientka od zaměstnavatele nárok, ale to bude vyplaceno až v následujícím kalendářním měsíci, což za těchto okolností neřeší situaci rodiny. Vzhledem k tomu, že s pronajímatelem není možné se dohodnout na prodloužení nájmu do dne výplaty těchto prostředků, bylo nutné se dohodnout s realitní kanceláří bez dalšího prodlení a sehnat finance. A tak jsme musely jít komerční cestou, spojit se s RK a klientce nezbývalo, než mít finance na – kauci 8500 Kč, odměna RK 12100 Kč, nájemné 8500 Kč, služby 2700 Kč, elektřina 600 Kč.

Bez odkladu jsme zažádali o pomoc nadaci Klub svobodných matek, kde jsme žádaly o maximální výši financí souvisejících s bydlením 15000 Kč. Doložily jsme všechny tvrzené skutečnosti a doporučující zprávu o spolupráci s Člověkem v tísni a hned druhý den ráno jsme dostaly od nadace odpověď, že schvalují žádost v plném rozsahu. Peníze přišly obratem a klientka ihned uhradila část vstupních nákladů. Radost klientky, že jí bylo opět umožněno důstojně bydlet, je k nepopsání. Nadaci Klub svobodných matek napsala: „Chtěla bych moc poděkovat Klubu svobodných matek. Díky Vaší nadaci se mohu s dcerou bezpečně přestěhovat. Je to opravdu skvělý pocit, když vím, že já a moje dcera máme zase domov. Děkuji!“ Naše další spolupráce se bude soustředit na hledání zaměstnání a přechod dcery do nové ZŠ.

Jména jsme nahradili pseudonymy.

Autor: Veronika Uhlířová

Související články