Bohouš a Dáša za lidská práva

Kratochvíl, J. (ed.)

Příručka Bohouš a Dáša za lidská práva Vám umožní pracovat s tématikou lidských práv prostřednictvím komiksových příběhů a metod interaktivního učení. Tento výukový materiál jako jeden z prvních v České republice komplexním způsobem zpracovává to, jakým způsobem ve školách pracovat s tematikou lidských práv.

Příručku tvoří dvanáct kapitol, které se věnují tématům jako diskriminace, svoboda projevu, terorismus nebo práva dětí. Většina z kapitol je uvedena krátkým komiksovým příběhem a doprovázena aktivitou, kterou mohou učitelé přímo zařadit do výuky.

Autory textů jsou odborníci věnující se oblasti lidských práv: člen Rady vlády pro lidská práva Jan Kratochvíl, zakladatel Ligy lidských práv Jiří Kopal i pracovníci lidskoprávní sekce společnosti Člověk v tísni, která má s tématikou ochrany lidských práv dlouholeté zkušenosti.
Autoři mají v tématech, která zpracovali, rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a profesně se jimi zabývají již několik let. Jsou zárukou, že zde obsažené texty odpovídají těm nejpřísnějším mezinárodním měřítkům a odrážejí aktuální stav debaty o lidských právech ve světě.

Texty uvádějí jednotlivá témata a slouží jako zdroj informací pro navazující aktivity, které jsou zcela zásadní součástí příručky. Jsme toho názoru, že metoda výuky pomocí aktivit studentů a žáků je tou nejlepší formou, jak se s lidskými právy seznámit a osvojit si je. Aktivity jsou výsledkem práce a kreativní činnosti zaměstnankyň a zaměstnanců společnosti Člověk v tísni. Rozsahem témat příručka pokrývá téměř všechny oblasti, které se v rámci kurzů o lidských právech vyučují na předních světových univerzitách.

Příručka je jedním z výstupů mezinárodního projektu Světová škola, do kterého je v současnosti zapojeno více než 200 škol z šesti evropských zemí a Thajska.

Ačkoli byl učební materiál připravován primárně pro středoškolské učitele, věříme, že si jej pro své potřeby přizpůsobí i širší pedagogická veřejnost a bude využit v souladu s kurikulární reformou českého školství na více úrovních vzdělávání. Jak ve smyslu zařazení nových témat do výuky, jakými jsou průřezová témata, tak i ve smyslu interaktivního způsobu výuky kladoucího důraz na rozvoj klíčových kompetencí studentů.

Materiál vznikl v rámci projektu Světová škola (Global Action Schools). Jeho vznik byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Evropskou unií.

Stáhnout