Boj s COVID-19 v Etiopii

Publikováno: 14. 5. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Boj s COVID-19 v Etiopii
© Melikte Tadesse

K 19. květnu 2020 bylo v Etiopii potvrzeno celkem 365 případů COVID-19. Nákaza nejprve zasáhla hlavní město, ale nyní se šíří do těch nejodlehlejších etiopských vesnic. Nedostatečný zdravotnický systém a omezená schopnost země dostat šíření viru pod kontrolu jsou hlavní hrozbou a odborníci předpokládají, že se situace s COVID-19 zde bude ještě zhoršovat.

Mnozí Etiopané se ještě nevzpamatovali z nedávných epidemií žluté zimnice, cholery a následků řádění pouštních kobylek. K tomu se teď objevil COVID-19, který může způsobit dosud nevídané škody. Proto je naprosto zásadní na tuto situaci reagovat, podpořit poskytovatele zdravotní péče a věnovat pozornost komunitám, obzvlášť v zemědělských oblastech, kde je povědomí o této chorobě velmi nízké.

Člověk v tísni se zaměřuje na ty nejzranitelnější lidi, kteří jsou nebezpečí nákazy vystaveni nejvíce, a to v etiopském Státě jižních národů, národností a lidu. Právě tady rozdáváme ochranné prostředky a organizujeme zde rozsáhlé osvětové kampaně.

Oprava ručně kopané studny

Funkční vodní infrastruktura hraje v boji s COVID-19 hlavní roli, jelikož přístup k spolehlivým zdrojům čisté vody je klíčový. Jen tak lze dosáhnout toho, aby lidé v komunitách dodržovali správnou hygienu při mytí rukou a udržovali své okolí v čistotě. V některých nejméně rozvinutých oblastech však fungující vodní infrastruktura není samozřejmostí. Například ve vesnici Tsala Tsamba v zóně Gamo Goffa mají ručně kopanou studnu pro celou komunitu. Studna ovšem přestala fungovat téměř tři roky předtím, než jsme tu začali působit. 

lemnesh Abraham, obyvatelka Tsala Tsamba, popisuje těžkosti, kterým musela čelit ona i dalších 700 lidí v komunitě: „Cesta k nejbližšímu prameni trvala déle než hodinu a tvořily se tam velice dlouhé fronty. Pokaždé jsme si nabrali jen 20 litrů vody, protože jít pak s kanystrem zpátky také nebylo jen tak. S takto omezeným množstvím vody jsme si nemohli mýt ruce a čistit okolí našich domovů tak často, jak bychom rádi.”

Náš tým se specializací na vodu, sanitaci a hygienu spolu s místními odborníky ručně kopanou studnu opravil za podpory České rozvojové agentury. Komunitu jsme také naučili, jak se o studnu správně starat. Obyvatelé Tsala Tsamba si nyní mohou mýt ruce častěji a lépe se chránit před COVID-19 a dalšími patogeny. 

Informace jsou základem změny

Aby se informace o koronaviru v zóně Gedeo dostaly k více lidem, pracovníci Člověka v tísni si s pomocí okresního úřadu zdravotní péče a díky finanční podpoře Etiopského humanitárního fondu spravovaného Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí zapůjčili vozidla a megafony. Projížděli pak ulicemi a šířili informace o příznacích a prevenci COVID-19. „Věříme, že spolupráce s komunitou a zapojení místních úřadů zdravotní péče při šíření informací by mohlo pomoci zastavit šíření viru a zabránit epidemiím v budoucnu,” říká Muluken Wondimeneh, manažer humanitárních programů. Díky této kampani se nám podařilo předat informace a rady více než 20 000 lidem během pouhých dvou dnů.

Poptávka po osobních ochranných prostředcích se velmi zvyšuje, a proto zajišťujeme dodávky pomoci v oblasti prevence infekce a zastavení jejího šíření. Antibakteriální gel k dezinfekci rukou, tekuté mýdlo, alkoholové prostředky, peroxid vodíku, glycerol, roušky a rukavice jsme rozdali zdravotnickým střediskům, zdravotnickým pracovníkům a obyvatelům. Díky tomu lidé získali alespoň některé základní nástroje k prevenci choroby.

Školení a pomoc zdravotníkům

Mezitím jsme vedli v zóně Sidama šestidenní školení pro školitele za finanční podpory České rozvojové agentury. Školení bylo zaměřeno na prevenci infekce a vypořádání se s případy COVID-19 a bylo určeno pro odborníky z okresního úřadu pro zdraví, lékaře a zdravotníky z ordinací a dalších zdravotnických institucí v této oblasti. Zdravotnickým institucím jsme také darovali přes 100 nádob na použité ochranné prostředky.

„Jelikož zdravotnická centra fungují už nyní na hranici svých možností, nemají dostatečnou kapacitu na zvládnutí této pandemie,” tvrdí Mohammedyasin Jemal, odborník na hygienu a sanitaci z Člověka v tísni. „V nemocnicích se infekční materiály často vyhazují nesprávným způsobem, což vede k rychlému šíření nemocí jako COVID-19. Díky našim nádobám na infekční odpad se lze použitých ochranných prostředků bezpečně zbavit,” dodává.

Budoucí vývoj pandemie COVID-19 se těžko předpovídá, ale my v Etiopii budeme nadále pokračovat ve svém úsilí pomoci těm, kteří to nejvíc potřebují. V zemi dále plánujeme další školení pro zdravotníky v první linii, opravu hygienických a sanitárních zařízení, a také další osvětové kampaně, to vše nadále ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a dalšími nevládními organizacemi. 

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Melikte Tadesse, Communication Officer ČvT v Etiopii

Související články