Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům

Publikováno: 5. 2. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům
© Foto: ČvT archiv

Rozhodli se neemigrovat, i když je k tomu jejich vláda nutí. 

Praha, 5.února 2016 - Cenu Homo Homini za rok 2015 získá skupina jedenácti kubánských disidentů za svou vytrvalost, neohroženost a morální důslednost v prosazování lidských práv na Kubě, kterým vědomě obětují své osobní svobody. „Cena byla udělena jedenácti bývalým politickým vězňům, kteří i přes tlak režimu, aby emigrovali, zůstali na ostrově a pokračují v boji za větší svobodu kubánských občanů. Tito lidé pro nás symbolizují všechny kubánské disidenty, politické vězně a aktivisty, kteří se zasazují za demokratické reformy. Jim všem touto cestou patří naše podpora,“ říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Cena bude již tradičně udělena během slavnostního zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 7. března 2016 v Pražské křižovatce. Slavnostní večer začne v 19:00.

Zpráva z udílení Homo Homini včetně krátkého videa představující laureáty naleznete zde.

„Bylo mi jasné, že musím zůstat na Kubě a pokračovat v boji za demokracii. Věděl jsem, že to nebude jednoduché a již nebude cesty zpátky, ale nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval a litovat nebudu,“ říká Jorge Olivera, jeden z oceněných disidentů, spisovatel a novinář.

V roce 2003, během takzvaného Černého jara, Castrův režim zadržel 75 nevýznamnějších kubánských disidentů a odsoudil je k vysokým trestům odnětí svobody ve výši od 6 do 28 let. Díky velkému mezinárodnímu úsilí byla většina vězněných ze skupiny 75 v roce 2010 předčasně propuštěna. Režim na ně následně vytvářel silný tlak, aby odešli do exilu. Jedenáct lidí   i přes výhružky, pronásledování a každodenní šikanu na Kubě dodnes zůstává a pokračuje ve svém boji za lidská práva a svobody na ostrově.

„Cena představuje velký závazek a novou silnou motivaci pro naši práci za demokracii na Kubě,“ dodává Jorge Olivera.

Podle Castrovy vlády představuje  skupina propuštěných vězňů pro Kubu bezpečností riziko. Jejich svobody jsou omezené, režim jim například nedovolí vycestovat a vrátit se zpět jako ostatním Kubáncům, pro něž se cestování již uvolnilo.  Na svobodě zůstávají na základě institutu přerušení výkonu trestu, což znamená, že až do doby, kdy jim vyprší délka jejich původního trestu, což bude mezi lety 2024 a 2028, mohou být kdykoliv vráceni zpět do vězení.

Současná Kuba

V prosinci roku 2014 oznámila Kuba obnovení diplomatických vztahů s USA. Událost vyvolala zvýšenou pozornost světové veřejnosti. Kubu následně navštívila řada světových politiků i investorů a režimu se poměrně úspěšně dařilo přesvědčovat svět, že země má zájem se otevírat a pomalu se měnit v demokracii. Bohužel, kromě otevření americké ambasády na Kubě, rok 2015 příliš pozitivních změn nepřinesl. Ve druhé polovině dokonce stoupl počet arbitrárních zadržení aktivistů – např. v listopadu jich bylo krátkodobě zadrženo téměř 1500. Na Kubě pořád zůstává mezi 27 a 30 známými politickými vězni, prostor pro občanskou společnost zůstává velice omezený, kritické nezávislé organizace nezískají registraci a nemohou tak otevřeně fungovat a v zemi stále nejsou povolená jiná než státní média.

11 oceněných:

Martha Beatriz Roque Cabello, Jorge Olivera Castillo, Ángel Juan Moya Acosta, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez, Iván Hernández Carrillo, Héctor Maseda Gutiérrez, Óscar Elías Biscet González, Eduardo Díaz Fleitas, Librado Ricardo Linares García, Arnaldo Ramos Lauzurique

Homo Homini

Společnost Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem nebo skupinám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Cena byla poprvé  vyhlášena v roce 1994. Mezi jejími nositeli z předchozích let je ázerbájdžánský právník Intigam Alijev, kyrgyzský obránce nespravedlivě stíhaných Azimžan Askarov, čínský disident Liou Siao-po (později oceněný Nobelovou cenou míru) a také kubánský disident Oswaldo Payá Sardiňas, který zemřel za nevyjasněných okolností před 3 lety. Řada nositelů tohoto ocenění bohužel zůstává z politických důvodů za mřížemi vězení ve svých zemích.

Člověk v tísni na Kubě

Člověk v tísni působí na Kubě od roku 1997, kdy zde začal podporovat disidenty a politické vězně. S měníci se situací na ostrově se stále více zaměřuje na podporu aktivit nezávislých občanských skupin a novinářů. Věnuje se monitoringu porušování lidských práv na ostrově a zastává se práv politicky pronásledovaných osob.

 

Více informací poskytne:

Adéla Pospíchalová, tel.: 777 787 968, adela.pospichalova@clovekvtisni.cz

 
Autor: Adéla Pospíchalová

Související články