Česká republika je schopná si určovat zahraniční politiku sama

Publikováno: 20. 10. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Česká republika je schopná si určovat zahraniční politiku sama
© ČvT archiv

Člověk v tísni se připojil k dopisu českých lidskoprávních organizací reagujících na ponižující prohlášení ústavních činitelů

 

Vážený pane prezidente,
vážený pane premiére,
vážení předsedové obou komor Parlamentu ČR,

s obavami jsme zaznamenali Vaše společné stanovisko k setkání Jeho Svatosti dalajlamy se členy vlády, a to z následujících důvodů:

 1/ Česká republika je suverénní demokratickou zemí, která je schopna si v souladu se schválenou zahraničně politickou koncepcí určovat zahraniční politiku sama. Proto nevidíme důvod, proč by měli nejvyšší představitelé naší země jakkoli ujišťovat o své náklonnosti otevřenými dopisy, které mohou svou servilitou spíše přispět ke znevážení české zahraniční politiky v očích české a světové veřejnosti, nežli její místo upevnit.

2/ Přijetí Jeho Svatosti dalajlamy kterýmkoli z ústavních činitelů by nemělo být důvodem pro zhoršení politických ani ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Čínou. Byly to především předchozí vlády, které započaly budování zahraničně-ekonomických vztahů s Čínou a jejichž představitelé rovněž Jeho Svatost dalajlamu při jeho návštěvách Prahy opakovaně přijali, přičemž spolupráce na poli zahraničního obchodu zůstala dlouhodobě nezměněna. V této souvislosti považujeme též za důležité podotknout, že agendy podpory lidských práv a zahraničního obchodu nejsou nikterak v rozporu a spíše se mohou vhodně doplňovat.

Věříme, že Česká republika má určovat svou zahraniční politiku autonomně, aniž by podléhala vnějším vlivům.

Členové DEMAS, Asociace pro podporu demokracie a lidských práv: Agora Central EuropeThe CEELI InstituteAsociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs, Centrum pro studium demokracie a kultury, CEVROČlověk v tísni, Centrum pro komunitní práci, EUROPEUM Institute for European PolicyNadace Forum 2000Civic Belarus/Občanské Bělorusko, Sdružení pro podporu otevřené společnosti - PASOS, Transitions Online

 

Dopis v pdf si můžete stáhnout zde

Autor: ČvT

Související články