Chcete ovlivnit podobu katalogu podpůrných opatření? Napište nám...

Publikováno: 14. 11. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Chcete ovlivnit podobu katalogu podpůrných opatření? Napište nám...
© Foto:

Pedagogická veřejnost, odborníci i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti všichni mohou ovlivnit to, jakou podobu nakonec bude mít Katalog podpůrných opatření. Manuál pro učitele žáků se znevýhodněním připravila Univerzita Palackého ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Do konce prosince může kdokoliv komentovat jednotlivá podpůrná opatření na http://vystupy.inkluze.upol.cz (návod, jak na to, najdete zde), kde jsou připraveny pracovní verze všech částí katalogu.

Katalog čítá tisíc stran a autoři počítají s tím, že některé kapitoly budou podle připomínek doplňovat a upravovat. „Stovka autorů, kteří Katalog psali, je sice velký počet a jsou to odborníci, ale nejsou v denním kontaktu s konkrétním dítětem. V terénu je spousta šikovných empatických učitelů, kteří dokážou reagovat na potřeby dítěte. Pedagogické mistrovství se získává zkušeností – bylo by neodpustitelné tento potenciál nevyužít,“ říká Pavlína Baslerová, která vede tým autorů Katalogu.

Připomínky přicházejí hlavním metodikům jednotlivých katalogů od začátku září. „Jsme rádi, když je připomínka pochvalná, ale taky chceme slyšet, že pokud něco nefunguje, tak na to máme reagovat,“ doplnila Baslerová.

600 připomínek na stole

Konečné vyhodnocení a zapracování připomínek čeká autory Katalogu v lednu. Součástí této velké reflexe odvedené práce by měla být i konferen­ce poradenských pracovníků.

Autorům Katalogu se dosud sešlo asi 600 připomínek. Od jednoslovných přes hodnotící až po „svěřování se“ s konkrétním případem. Zajímavé je, že zatímco pedagogická opatření učitelé chápou poměrně jednotně, velmi se rozcházejí v úvahách o financování. Mezi připomínkami je jedna taková, která hodnotí obecně celý Katalog a vystihuje přání i obavy jeho autorů: „Myšlenka je velmi dobrá, jsou zde jasně uvedené informace a souvislosti, které dávají v kontextu smysl, jsou logické a pedagog má možnost na problematiku nahlédnout globálně. Jejich realizace v praxi bude jistě přínosná, zdá se, že až revoluční. Nejsem schopna dohlédnout, jak je celá věc reálná, zejména z hlediska organizačního a finančního. Dále si nejsem jistá, jak ochotně učitelé v běžných ZŠ navrhované změny přijmou a budou aplikovat ve vlastní práci. Každopádně držím palce při jejich prosazování,“ napsala V. Pelánová. 

Článek vyšel ve čtvrtém čísle časopisu Škola all inclusive, který vznikl ve spolupráci Univerzity Palackého a Vzdělávacího programu Varianty v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR podpořeného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autor: Petra Klimková