Chleba pro lepší buducnost: Pomáháme zaměstnávat mladé lidi v Etiopii

Publikováno: 18. 6. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Chleba pro lepší buducnost: Pomáháme zaměstnávat mladé lidi v Etiopii
© Foto: Mihiret Wasihun Teklu

Na rušné ulici ve městě Daye voní čerstvě upečený chleba. Vůně se line z pekárny Andent, kterou provozuje pět absolventů našeho odborného kurzu, na kterém se naučili základy pekařiny. Andent tak není jen obyčejné místo, kde si můžete koupit chleba, ale také symbol angažovanosti mladých lidí ve městě.

Seznamte se s Tameratem Wonchanou a jeho týmem! Všichni jsou absolventy potravinářského kurzu na škole Daye Polytechnic. Přestože mají vzdělání, bylo pro ně těžké najít si práci. Proto využili příležitosti spolupracovat s Člověkem v tísni. Po absolvování našeho kurzu vytvořili tým Andent, což znamená v překladu sdružení. Společně založili pekárnu, kam chodí místní na snídani nebo pro chleba. Tameratovi a jeho týmu jsme zajistili pece na pečení, kávovar a stroj na výrobu džusu.

„Člověk v tísni pro nás udělal to, co pro nás nemohli udělat ani naši rodiče. Jsme za tuto pomoc rádi, naše kavárna díky tomu prosperuje. Naším snem je mít jednoho dne velké pekařství, proto pomalu rozšiřujeme náš tým. Zatím jsme najali dva lidi, kteří nám pomáhají. Moc děkujeme Člověku v tísni, že můžeme být součástí tohoto projektu. Přinesl nám hodně benefitů, a my tak můžeme pomáhat u nás ve městě a vytvářet nová pracovní místa pro další lidi,“ říká Tamerat.


V Daye Woreda je proces pečení chleba náročný na spotřebu dřeva a energie, proto je pekárna Tamerata a jeho týmu pro místní lidi výjimečná. Pekárnu navštěvuje řada zákazníků a chválí ji místní lidé i vláda.

Vytvoření pracovních míst pro absolventy, kteří nemohou najít práci, je klíčové, aby mohli dosáhnout nezávislosti a svých kariérních cílů. Etiopie se potýká s nedostatkem pracovních míst. Miliony lidí nemají práci, ani naději na lepší budoucnost. Nezaměstnanost vzrostla poté, co se lidé začali stěhovat do městských části, aby si zde našli práci. Tím se konkurence na pracovním trhu jen zvýšila. Ke zlepšení situace nepřispěla ani pandemie COVID-19, kvůli které dokončila řada studentů školu později, a na pracovní trh se tak dostalo v krátké době velké množství lidí. Mnoho mladých lidí zůstalo nezaměstnaných také kvůli změně studijních plánů nebo bezpečnostním problémům. Všechny tyto faktory dokazují, jak je důležitá i nadále trvající podpora další generace budoucích etiopských podnikatelů a leaderů.

Společně s Českou rozvojovou agenturou pomáháme místním firmám v rámci projektu zaměřeného na zpracování potravin překlenout mezery v nedostatku odborných znalostí a zkušeností na trhu práce. Zlepšujeme tak manažerské, finanční a podnikatelské dovednosti malých podniků. Zprostředkováváme spolupráci v rámci místního řetězce na zpracování zemědělských produktů prostřednictvím vytvoření platformy pro soukromé a veřejné aktéry nebo podporou vzájemné kooperace a vytváření kontaktů. 

Pro naše krátkodobé kurzy jsme vybrali 8 kurzů na zpracování zemědělských produktů na TVET učilištích. To nám usnadnilo přípravu a kontrolu výukových materiálů. Čtyři TVET učiliště (Aleta Wondo, Daye, Yirgacheffe, and Soddo) jsme podpořili poskytnutím vybavení, budováním kapacit, školeními, manuály na odborné poradenství nebo prostředky na kontrolu, abychom zajistili kvalitní výukové programy a efektivní sledování pokroku.

Vyškolili jsme tak 400 mladých lidí v oblasti zpracování zemědělských produktů, představili jsme jim TVET-LEAD monitorovací nástroje a každé čtvrtletí jsme prováděli posudky. Přispěli jsme tak k větší zaměstnanosti mladých lidí, lepší produktivitě v zemědělství a k posílení vztahů mezi aktéry v oboru. Zlepšili jsme také odborné vzdělávání, zaměstnanost mladých lidí a zemědělskou produktivitu.

Rozvojem ekonomického růstu a příležitostí ke vzdělávání podporujeme několik udržitelných rozvojových cílů (konec hladu, konec chudoby, kvalitní vzdělání, důstojná práce a ekonomický růst). Mladým Etiopanům a Etiopankám zajišťujeme ekonomické příležitosti, a tím přispíváme k boji s chudobou a udržitelnému rozvoje Etiopie.

V rámci projektu úspěšně absolvovalo 400 mladých lidí školení v oblasti zpracování zemědělských zdrojů. Představili jsme také TVET-LEAD monitorovací nástroje a každé čtvrtletí provedli posudky. Přispěli jsme tak ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí, zlepšení odborného vzdělávání a větší zemědělské produktivitě. 

Autor: Mihiret Wasihun Teklu

Související články