Člověk v tísni podporuje v Angole rovnost pohlaví a řeší otázku domácího násilí

Publikováno: 12. 9. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Člověk v tísni podporuje v Angole rovnost pohlaví a řeší otázku domácího násilí
© Člověk v tísni, Angola

„Konečně se cítím jako plnohodnotný člověk,“ popisuje velkou životní změnu Avelina Jamba (28) z Angoly. Avelina je příjemcem programu FOCO Člověka v tísni, který je zaměřen na posílení postavení žen ve společnosti.

Celkem se stará o šest dětí, z nichž čtyři jsou její vlastní a dvě jsou děti její sestry. Největší starostí pro ni donedávna bylo sehnat každý měsíc dostatek peněz na zaplacení nájemného. Od doby, kdy začala pracovat jako švadlena, nemusí takové problémy řešit. „Koupila jsem dům s ložnicí a obývacím pokojem. Není velký, ale je můj a už nemusím nikomu platit nájemné,“ říká.

Postupem času si Avelina koupila druhý šicí stroj, aby mohla vydělávat víc peněz. Její život má nyní odlišný scénář. Dříve neměla pravidelný příjem a dokonce i nákup potravin pro rodinu byl pro ni finančně náročný. Situace se díky projektu FOCO výrazně změnila. „Dříve jsem se za plnohodnotného člověka nepovažovala, teď se tak ale konečně cítím,“ dodává Avelina.

FOCO má za cíl vytvářet a realizovat aktivity generující příjmy pro ženy v provincii Bié v naději na jejich celkové sociální a ekonomické posílení. Projekt financovala Evropská unie a Česká rozvojová agentura a byl realizován v obcích Kuito a Andulo provincie Bié.


Ochrana žen má nyní oporu v zákonech

Kromě posílení sociálního a ekonomického statusu žen byl projekt zaměřen také na podporu institucí zabývajících se domácím násilím. Inspektorka policie Carla Guiembi si myslí, že spolupráce mezi různými institucemi může být přínosem k dosažení dobrých výsledků pro celou komunitu. „Vyměňujeme si informace o případech a sdílíme zkušenosti a data. Vše je teď snazší. Je to velká změna k lepšímu,” říká Carla.

Angolská vláda se snaží plnit své mezinárodní závazky týkající se ochrany žen a podpory rovnosti. Postupně začala vytvářet právní předpisy namířené proti domácí násilí. Zákon 25/11 schválený v roce 2011 se týká zločinů v oblasti fyzického i psychického násilí a vztahuje se také na situace, kdy má pachatel s obětí blízký vztah. Bohužel kvůli patriarchální kultuře a potížím s šířením informací o právech obětí je výskyt násilí založeného na genderu stále poměrně vysoký.

Domácí jako zamlčený problém

Během devíti let práce se policejní inspektorka Carla zabývala již třemi tisíci případů domácího násilí. V poslední době však pozoruje velké zlepšení. „Dříve ženy nevěděly, co domácí násilí znamená. Žena bývala vždy poslušná a v případě nesouhlasu se svým manželem raději mlčela. Nové předpisy ženám v tomto ohledu otevírají mysl. Nyní už vědí, co je domácí násilí, a také si uvědomují, že je třeba se proti němu bránit," říká Carla.

Získání dostatečného povědomí o nové legislativě bylo také předmětem zájmu FOCO. V rámci projektu byly spuštěny osvětové kampaně cílené na různé společenské skupiny.

„Lidé si mnohem více uvědomují dopad domácího násilí na vývoj rodiny a dětí. Mnoho žen uvedlo, že proces zvyšování povědomí o jejich právech je pro ně velmi důležitý. Mají nyní větší sílu bojovat proti tomuto stigmatu,“ říká Marta Britesová, vedoucí oddělení ekonomiky, obchodu a sociálního sektoru Evropské delegace v Angole.

Snaha o podporu rovnosti mezi ženami a muži pokračuje

Snahy o zlepšení situace stále pokračují. Projekt FOCO II, který rovněž financován Evropskou komisí, spolupracuje s místními asociacemi ve snaze o rozšíření působnosti do další provincie Huíla. Cílem FOCO II je posílení kapacit organizací občanské společnosti a zlepšení jejich komunikace s místními orgány. V rámci problematiky genderu podporuje aktivity, které cílí na rovnost a posílení postavení žen ve společnosti. „Ve druhé fázi projektu je cílem zvýšit povědomí v komunitách a v místní i národní správě o otázkách rovnosti a o potřebě přivést hlas tohoto společenství do partnerství s vládou," uvedl zástupce EU.

FOCO II pracuje na podpoře sociální ochrany pro oběti domácího násilí v provincii Bié. Zároveň se zabývá násilím založeným na genderu a konkrétně domácím násilím. Projekt FOCO II také hodlá zlepšit situaci konkrétních případů domácího násilí na dětech v provincii Huíla.

Autor: Claudia de Oliveira, Horácio Chitunda