Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Publikováno: 27. 5. 2014 Doba čtení: 3 minuty
Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni
©

Praha, Sarajevo, Bělehrad (27. května 2014) – Člověk v tísni poskytl lidem v bosenském Doboji a Maglaji první pomoc při odklízení vyplavených domácností. Kromě rukavic a pytlů dostali i stručné informace, jak likvidovat následky povodní. Pětičlenný místní tým s tlakovými čističi zároveň nabízí domácnostem v Doboji pomoc s úklidem. Stovky rodin dostanou kbelíky, kartáče, košťata, rukavice nebo dezinfekční prostředky. Tým Člověka v tísni (ČvT) zároveň vytipovává poničené budovy, jako například školy, které potřebují rozsáhlou rekonstrukci. Koordinátory v Srbsku a Bosně a Hercegovině doplní další koordinátor se zkušenostmi z českých povodní.

V Doboji i Maglaji už voda opadla a lidé vyklízejí vytopené domy a budovy. Města pak organizují svoz trosek na skládky. „Zdejší povodeň napáchala daleko více škod než loňské záplavy v Česku. Lidé se o příchodu povodňové vlny často dozvěděli jen čtvrt hodiny před evakuací a nestihli nic vystěhovat. Voda zároveň sahala výš, někde až do výšky čtyř metrů,“ srovnává povodňový koordinátor ČvT v Bosně a Hercegovině Aleš Tomášek a dodává, že jen v okolí Doboje a Maglaje jsou vytopené odhadem stovky domácností.

#~gallery-859~#

„Voda přišla tak rychle, že jsme nestihli nic zachránit. Vyplavila nás i rodiče, a tak teď žijeme v provizorních podmínkách v patře,“ říká žena středního věku z Maglaje. V zasažených městech nefungují obchody nebo vyplavené školy, ale začíná sem proudit humanitární pomoc. Často přichází od lidí z jiných částí Bosny a Hercegoviny, Chorvatska nebo Slovinska.

Fungují také distribuční centra zřízená Červeným křížem. „Lidé teď většinou bydlí ve vyšších patrech nebo u příbuzných a po prvotním šoku jim začíná docházet, co se vlastně stalo,“ říká Aleš Tomášek. „Vyplavení teď potřebují především informace, jak správně opravovat své byty a domy,“ dodává.

Základní informace, jak oškrábat stěny, dezinfikovat nebo vysoušet omítku šíří ČvT prostřednictvím dobojské radnice, která letáky rozdává postiženým. Zároveň pomáhá tam, kam se humanitární pomoc nebo pomoc od státu zatím nedostala. „Spolu s místní nevládní organizací LAG jsme v Doboji zorganizovali pětičlenný tým, který vyklizené domy myje tlakovými čističi,“ vysvětluje Aleš Tomášek a dodává, že místní nevládní organizace také pomůže s plánovanou distribucí kbelíků, kartáčů, košťat, dezinfekcí nebo rukavic.

Člověk v tísni zároveň vytipovává veřejné budovy, které budou potřebovat opravit. Povodeň například poničila základní školu v Doboji, kterou navštěvuje 1240 dětí. „Až čtyřmetrová vlna zasáhla několik učeben, kuchyni, počítačovou učebnu i tělocvičnu s veškerým náčiním. Zničené jsou podlahy i okna a oprava přijde na miliony korun," říká Aleš Tomášek s tím, že zatím není jasné, jaké opravy bude hradit stát.

Velká voda zasáhla v Maglaji také gymnázium spojené se středním odborným učilištěm dohromady pro 950 žáků. „Voda sahala až do 1,5 metru a protože přišla velmi rychle, nestačili místní z přízemí odnést žádné vybavení. Povodeň zničila 2500 knih, 20 počítačů, vybavení kuchyně, chemické laboratoře i dalších učeben. Poničené jsou stroje, podlahy i stěny. Místní zachránili alespoň konstrukce lavic a židlí," říká Aleš Tomášek.

ČvT má koordinátorku i v Srbsku. Zatím distribuuje základní informace, jak se postarat o vyplavený dům nebo byt a vytipovává oblasti, kde bude Člověk v tísni pomáhat.

Povodně zasáhly Srbsko a Bosnu a Hercegovinu v polovině května. Člověk v tísni okamžitě vyhlásil veřejnou sbírku na pomoc obětem povodní v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Zároveň uvolnil 1 000 000 korun z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni na pomoc v obou zemích.

Na povodňovém kontu se k 27. 5. sešlo 941 587 korun. Nadace Vodafone navíc na pomoc obětem povodní přispěje 200 000 korun. Zároveň vyzvala zákazníky Vodafone, aby přispěli na pomoc v Srbsku a Bosně a Hercegovině a ke každé dárcovské SMS (30 korun) odeslané z čísla Vodafone do konce května přidá 30 korun navíc. 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Aleš Tomášek, koordinátor ČvT v Bosně a Hercegovině, +38765175984, Ales.Tomasek@clovekvtisni.cz

Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni, 777 787 913, Simon.Panek@clovekvtisni.cz

Autor: