Člověk v tísni pomohl na Haiti 130 tisícům lidí a postavil 24 školních budov pro 3 350 žáků

Publikováno: 16. 1. 2013 Doba čtení: 7 minut
Člověk v tísni pomohl na Haiti 130 tisícům lidí a postavil 24 školních budov pro 3 350 žáků
© Foto:

Za necelé tři roky od zemětřesení na Haiti, které si vyžádalo více než 200 tisíc obětí a tři miliony lidí zanechalo bez domova, pomohl Člověk v tísni (ČvT) 130 tisícům Haiťanů. V regionu Petit Goave postavil 24 školních budov pro 17 škol. Učebny vybavené díky charitativnímu eshopu ČvT Skutečný dárek lavicemi, tabulemi a dalšími školními pomůckami navštěvuje 3 350 školáků. V posledním roce tým ČvT pokračoval v budování kapacit systému včasného varování před katastrofami a pro 126 tisíc obyvatel regionu Petit Goave pomohl obnovit pobočku Národní knihovny. I tři roky po katastrofě je na Haiti kolem 360 tisíc lidí bez domova, trosky jsou však z velké části odklizeny. Člověk v tísni na Haiti pomáhal bezmála tři roky a s ukončením humanitární fáze pomoci zemi na podzim 2012 opustil.

Silné zemětřesení v zemi udeřilo 12. ledna 2010. Po prvních týdnech akutní humanitární pomoci (viz Pomoc na Haiti v číslech) začal tým ČvT pracovat především v regionu Petit Goave, jenž byl třetím nejvíce zasaženým místem v zemi. „Jen v této oblasti bylo podle haitského ministerstva školství zcela zničeno 82 škol a dalších 115 bylo poničeno, otřesy přestála jen pětina zdejších základních škol. S rekonstrukcí škol jsme začali hned po akutní humanitární intervenci v srpnu 2010,“ říká koordinátorka haitských programů Jitka Škovránková. „Školy jsme vybírali na základě seznamu haitské školní inspekce a vlastního průzkumu, při kterém jsme se zaměřovali především na míru poničení, přístup ke škole, okolní terén a její zranitelnost,“ dodává.

Za více než dva roky ČvT postavil 24 školních budov, jen v roce 2012 své třídy otevřelo osm základních škol. Byla mezi nimi i škola v Anderu, která byla při zemětřesení těžce poničená. Zdejší žáci se několik měsíců učili v kostele, další azyl našli v dočasném přístřešku ze dřeva překrytém plachtou. „Díky ČvT má nyní 160 žáků možnost navštěvovat novou školu se čtyřmi třídami. Škola má také nové latríny a nádrže na zachytávání vody, které je tu nedostatek,“ říká projektová manažerka Lucie Spružinová. „Mnoho škol muselo po zemětřesení hledat jiné přístřeší, aby mohly obnovit výuku. Nové školy u tržiště v Anderu si velmi ceníme,“ říká zakladatel komunitní školy a vedoucí místní samosprávy Jean Nosseil Feralus.

#~gallery-703~#


Zdejší školu ČvT, podobně jako ostatní, vybavil novými lavicemi, dalším nábytkem, didaktickými materiály nebo novými věcmi do školní kantýny. Čtrnáct škol v Petit Goave se podařilo vybavit díky charitativnímu eshopu Skutečný dárek. „Školy dostaly především lavice vyráběné místní truhlářskou dílnou. Jednu takovou lavici může během ranního a odpoledního vyučování využít až osm dětí denně,“ vysvětluje vedoucí fundraisingového oddělení ČvT Tomáš Vyhnálek. „Nyní budou mít žáci naší školy větší prostor pro psaní, než jim poskytovaly lavice, které jsme z vlastních prostředků vyrobili sami,“ popisuje výhody nových lavic ředitel školy Ecole Mixte de Bonne Semence Jean Louis Vilsoir.
Dárci ČvT pomohli i s výbavou školních kuchyní, které zatěžuje nákup dřevěného uhlí, na němž připravují obědy. „Kantýny jsme vybavili ekologickým šetrnými kamínky, které uspoří až 40 % uhlí, a novými velkými hrnci s pokličkami,“ říká Tomáš Vyhnálek. Úspora dřeva přispěje k menšímu spalování dřeva, odlesňování a náchylnosti k sesuvům půdy. Dárci, kteří si koupili Skutečný dárek, jen v roce 2012 zajistili, že se dva tisíce haitských žáků může učit v důstojnějších podmínkách.
Všechny školy postavené ČvT jsou zároveň odolné vůči zemětřesením a hurikánům. „Většinou jde o speciální montované konstrukce z dubového dřeva a překližek, které vychází ze zkušeností amerických architektů. Dřevo na ně se kvůli velké míře odlesnění na Haiti dováží,“ vysvětluje Jitka Škovránková. „Školy jsme vyráběli přímo v námi založené dílně, kde jsme dávali práci místním. Stavbu montované školy jsme dokázali zkrátit na tři týdny,“ dodává koordinátorka. V roce 2012 své třídy otevřelo i pět zděných budov postavených taktéž v souladu s antiseizmickými normami.


ČvT pomáhal se obnovou knihovny a učil Haiťany bránit se katastrofám

Kromě stavby škol Člověk v tísni na Haiti pomáhal i s obnovou pobočky Národní knihovny v Petit Goave, která byla při zemětřesení těžce poničená. Obnovu knihovny financovala American Library Association. „Člověk v tísni se na obnově pobočky podílel především logisticky. Zajistil pronájem budovy pro prozatímní sídlo knihovny, obstaral vybavení a nakoupil část knihovního fondu. Část knih vyhrabali lidé z trosek s pomocí skautů,“ vysvětlila Lucie Spružinová s tím, že knihovna bude sloužit 126 tisícům obyvatel Petit Goave.
V posledním roce ČvT pokračoval také v budování systému včasného varování před katastrofami jako jsou zemětřesení nebo hurikány a řešení vážných problémů jako je odlesňování a s ním spojené sesuvy půdy. Obyvatelé v horských oblastech žijí roztroušeně a varování před blížící se katastrofou se šíří obtížně. Ve všech 12 oblastech regionu Petit Goave proto ČvT pomohl založit, vyškolit a vybavit komunitní sdružení pro prevenci a zmírnění následků katastrof, jejichž členové jsou zástupci jednotlivých vesnic. „Šestatřicet pohotovostních skladů jsme vybavili nářadím, nosítky a komunikační technikou. Před blížícím se hurikánem či otřesy půdy si obyvatelé mohou bránit svá obydlí pytli písku nebo bedněním na okna,“ vysvětlila Jitka Škovránková.
„Díky vytvoření systému včasného varování, školení a komunikační technice se teď zprávy o blížících se hurikánech či epidemiích mohou rychle šířit i do vzdálenějších nedostupných oblastí. Komunikační systém pokrývá 75 % obyvatel celého regionu,“ líčí Jitka Škovránková. „Haiťané už za sebou také mají ostrou zkoušku například při tropické bouři Isaac. Informace si předávali především telefonem nebo rádiem a po bouři obnovili několik poničených cest,“ uvedla Lucie Spružinová s tím, že výbory jsou neformální, a tak vše závisí na dobré vůli jejích členů.
Mezi další aktivity komunitních výborů patří především pravidelné úpravy přístupových cest, které bývají poškozeny po každém období dešťů, stejně tak jako výsadba stromků či vetiveru, rostliny zadržující vodu a zabraňující tak další erozi půdy. „Dostali jsme vybavení pro pohotovostní sklady, několik členů nových výborů bylo proškoleno, jak se zachovat při katastrofě a jak pomoci lidem. Zrekonstruovali jsme si cestu v Lozie, která nám usnadní přístup do města,“ popisuje výhody výborů vedoucí místní samosprávy Jean Nosseil Feralus. 

#~gallery-702~#


Haiti jsme pomáhali k větší samostatnosti a stabilitě

Člověk v tísni na Haiti pomáhal bezmála tři roky. Veřejná sbírka SOS Haiti byla ukončena v březnu 2012 a dárci na ní přispěli 46,2 miliónu korun. Díky těmto prostředkům, stejně tak jako finančním přípěvkům Klubu přátel Člověka v tísni, Skutečného dárku, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo UNICEF Člověk v tísni pomohl 130 tisícům Haiťanů. „Mise byla sice především zaměřená na pomoc obětem zemětřesení, ale podobně jako ostatní jsme se nesnažili pouze o navrácení země do původního stavu, ale abychom Haiti pomohli k větší samostatnosti a stabilitě,“ vysvětlila smysl působení ČvT na Haiti Jitka Škovránková.
Již před zemětřesením působily na Haiti stovky nevládních organizací a většina z nich také v zemi nadále zůstává, práce je zde stále mnoho. „Naše priority jsou vždy tam, kde se pomoci nedostává, proto jsme po ukončení humanitární fáze pomoci a vyčerpání prostředků SOS sbírky z Haiti odešli,“ dodává Jitka Škovránková s tím, že i OSN přesunula svůj zájem od humanitární pomoci k rozvojové a větší důraz klade především na haitskou vládu, bez jejíhož efektivnějšího zapojení bude rozvoj Haiti nadále narážet na limity.

#~gallery-24~#


Pomoc ČvT na Haiti v číslech:

Obnova a zvyšování kvality vzdělávání (2010 – 2012)
• 40 000 dětí bylo podpořeno v návratu do školy. Žáci dostali školní pomůcky.
• 850 učitelů základních škol obdrželo výukové a didaktické materiály
• 100 mladých lidí absolvovala rekvalifikační kurz pro truhláře a zedníky
• 37 provizorních  škol bylo vybudováno bezprostředně po zěmětřesení
• 24 budov základních škol, které navštěvuje 3350 školáků, bylo postaveno a vybaveno školním nábytkem a výukovým materiálem
• 126 000 obyvatel Petit-Goave má přístup do pobočky obnovené Národní knihovny
• 108 žen absolvovalo kurzy šití a vaření a finančního managementu

Prevence katastrof a epidemií (2010 – 2012)
• 108 000 obyvatel regionu bylo informováno o prevenci cholery
• 8000 školáků, 500 učitelů a jejich rodiny absolvovali program o provenci proti choleře
• 150 škol v regionu Petit-Goave bylo vybaveno hygienickými balíčky
• 36 pohotovostních skladů bylo vybaveno nářadím, nosítky a komunikační technikou
• 12 komunitních sdružení pro prevenci a zmírnění následků katastrof bylo vyškoleno
• 5,5 km cest opraveno v šesti sekcích Petit-Goave (oprava, odvodnění, opěrné zdi)
• 5550 sazenic stromů a travin vysázeno pro ochranu půdy

Okamžitá humanitární pomoc (leden – červen 2010)
• 11 000 lidí v provizorních táborech v Port au Prince a v Petit-Goave získalo přístup k pitné vodě a sanitárním zařízením
• 6478 dětí navštívilo v Port-au-Prince centra volnočasových aktivit, která poskytovala i psychologickou pomoc
• 2000 lidí bylo ošetřeno zdravotnickým týmem ČvT
• 1400 rodin si postavilo provizorní obydlí z distribuovaného materiálu
• 1000 rodin získalo rodinné stany a hygienické vybavení
• 700 lidí si mohlo vydělat pět dolarů za den při odklízení trosek

Autor: Petr Štefan, Lucie Spružinová