Člověk v tísni reaguje na mimořádné události na Ukrajině: Partnerství a lokalizační agenda

Publikováno: 20. 9. 2022 Doba čtení: 9 minut
Člověk v tísni reaguje na mimořádné události na Ukrajině: Partnerství a lokalizační agenda
© Alberto Lores

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu byl Člověk v tísni (ČVT) jedním z prvních, kdo na velkou humanitární krizi způsobenou boji a migrační vlnou reagoval. Podle Rady bezpečnosti OSN způsobila humanitární situace na Ukrajině nejvyšší nárůst uprchlíků od druhé světové války.

Rychlá reakce ČVT na eskalaci konfliktu byla možná díky tomu, že naše organizace měla s prací v Doněcké a Luhanské oblasti zkušenosti již od srpna 2014 a měla na místě zdroje a kapacity. Zároveň byla předchozí spolupráce s místní občanskou společností dalším silným faktorem, který pomohl organizaci ČVT rychle rozšířit humanitární aktivity do všech ukrajinských regionů a umožnil jí dostat se do hůře dostupných oblastí. Spolupráce s místními organizacemi také umožnila, aby byla humanitární pomoc více přizpůsobena potřebám místních obyvatel. ČVT poskytoval partnerům, kteří sami nejlépe určili, co je na místě potřeba, peníze, a oni pak reagovali efektivně.

Rozšířili jsme naši pomoc ze dvou regionů na celou zemi 

Aby bylo možné rychle na tyto humanitární potřeby reagovat, vyhlásil ČVT výzvu pro pomoc Ukrajině (SOS Ukrajina) a díky darům českých občanů a firem získal 80 milionů EUR. Tuto sbírku využil ČVT k podpoře místních organizací občanské společnosti, které poskytují životně důležitou pomoc válkou postiženému obyvatelstvu po celé zemi. ČVT se rozhodl pracovat prostřednictvím místních organizací občanské společnosti, protože místní organizace mohou rychle vyhodnotit situaci a určit priority, jak pomoc rozdělit. Jednou z prvních, které ČVT kontaktovala, byla Vilniuská pracovní skupina (VTF), advokační platforma, kterou organizace založila v roce 2021. 

Tato platforma sdružuje organizace občanské společnosti a místní orgány z Doněcké a Luhanské oblasti, jakož i vládní orgány a nevládní organizace s cílem posílit účast občanů na tvorbě místní politiky. Stejně jako byl ČVT nucen se kvůli vojenským akcím přesunout ze své kanceláře ve Slavjansku na západ, opustili členové VTF své domovské regiony na různá místa uvnitř země a začali poskytovat humanitární podporu ze svých nových působišť. Vzhledem k tomu, že byli členové VTF rozptýleni po celé zemi, mohl ČVT prostřednictvím členů VTF a jejich partnerů velmi rychle získat přístup k různým skupinám obyvatel.  

Síť partnerů 

Postupem času se počet partnerů ČVT rozrostl. Do července 2022 poskytl ČVT finanční a věcnou podporu přibližně 160 organizacím občanské společnosti, které se zapojily do humanitární pomoci ve všech ukrajinských regionech. Většina těchto organizací (90 %) podporuje obyvatele regionů, kde probíhají bojové akce, nebo členy komunit, které s takovými regiony sousedí. Tato pomoc obvykle zahrnuje potraviny, vodu, hygienické balíčky pro místní obyvatele a podporu pro občany, kteří uprchli z nebezpečnějších sousedních obcí. Menší část organizací občanské společnosti ze skupiny partnerů ČVT (10 %) se zabývá potřebami vnitřních uprchlíků v kolektivních centrech, která se obvykle nacházejí na západní Ukrajině. Kromě základních potřeb vnitřních uprchlíků zlepšuje ČVT také životní podmínky v kolektivních centrech a poskytuje jejich obyvatelům psychosociální podporu. Prostřednictvím svých partnerů realizuje ČVT peněžní podporu (MPC) pro nejzranitelnější osoby. S podporou místních partnerů budou v Sumách brzy zahájeny vzdělávací aktivity pro děti. 

Rozdělení partnerů ČVT do těchto sektorů je poměrně obecné a zdůrazňuje spíše klíčové směry jejich zaměření než všechny nuance jejich rozmanitých aktivit v rámci humanitární sféry. Mnoho místních organizací působí napříč regiony a klastry a mohou být zapojeny do různých sektorů práce ČVT na Ukrajině. V těchto oblastech se ČVT věnuje peněžní pomoci, vzdělávání, potravinové bezpečnosti, ochraně, přístřeší a vodě, hygieně a sanitaci (WASH).  

Pokrytí různých agend 

Agentura městských iniciativ (Černihiv) byla založena v roce 2017 s cílem formalizovat činnost skupiny občanů, která v Černihivu působila před registrací již tři roky. V období od roku 2017 do 24. února 2022 se organizace zaměřovala na podporu účasti občanů na rozhodování na místní úrovni, provádění protikorupčních aktivit a prosazování udržitelných řešení v městské sféře. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, i když probíhaly tvrdé boje o město, zůstali členové organizace v Černihivu a dobrovolně pomáhali těm obyvatelům, kteří nemohli odejít. S podporou ČVT zavedla agentura bezplatnou službu nazvanou Sociální taxi, která vozí lidi s omezenou pohyblivostí do nemocnic nebo veřejných institucí, a zahájila program poskytování stavebního materiálu těm, jejichž majetek byl poškozen v důsledku bojových akcí. https://www.facebook.com/agencycityiniciatives/  

Tetiana Romanova, generální ředitelka: "Oceňujeme, že se ČVT před zahájením své práce v Černihivu setkal s organizacemi občanské společnosti i místními a regionálními orgány a informoval klíčové zúčastněné strany o svých plánech; to je systematický přístup! Celkově jsme s partnerstvím s touto organizací spokojeni, zejména proto, že cítíme neuvěřitelnou podporu ze strany zaměstnanců: kdykoli potřebujeme poradit, vyjdou nám vstříc." 

Černihivská svazová ochrana (Černivci):  Organizace byla založena před více než 11 lety a chrání práva osob se zdravotním postižením, pomáhá jim se socioekonomickou integrací a zaměstnáváním a zvyšuje inkluzivitu a přístupnost veřejných prostor. V roce 2014 začala Ochrana pracovat na sociální a ekonomické integraci vnitřních uprchlíků z Doněcké a Luhanské oblasti v Černivci. V únoru 2022 byla kancelář organizace přeměněna na přijímací středisko pro vnitřní uprchlíky, kteří do města přicházejí z různých regionů celé země. Od té doby poskytuje Ochrana v rámci svých prostor i v jiných kolektivních centrech vnitřním uprchlíkům psychosociální podporu, přičemž zvláštní pozornost věnuje uprchlíkům se zdravotním postižením. Psychosociální program je financován z prostředků ČVT (skupinové a individuální konzultace pro více než 1 500 vnitřních uprchlíků. https://www.facebook.com/zahystcv.  

Maryna Tomko, vedoucí projektu psychologické podpory a socioekonomické adaptace: "Oceňujeme důkladný přístup organizace ČVT k psychosociálnímu programu (PSS) a partnerství s námi. Máme z naší spolupráce opravdu pozitivní zkušenosti . Najednou vidíte, jak se děti i dospělí po skupinových sezeních PSS změní... Do místnosti vstupují se strachem v očích a po sezení se nepřestávají s psychology objímat a děkovat jim za podporu."

SVOI (Záporožská oblast) si klade za cíl podporovat rozvoj dobrovolnického hnutí v Záporožské oblasti a sdružuje několik stovek dobrovolníků. Před ruskou invazí na Ukrajinu se SVOI zabývala například advokacií, budováním kapacit občanských organizací, koordinací veřejných akcí a rozšiřováním dobrovolnických sítí. Za současné mimořádné situace SVOI ve spolupráci se Záporožským regionálním centrem mládeže zřídila asistenční centrálu, která poskytuje humanitární pomoc nejzranitelnějším obyvatelům města a vnitřním uprchlíkům, kteří do Záporoží přicházejí ze sousedních obcí. ČVT podporuje činnost SVOI od března. https://www.facebook.com/ngo.svoi/

Yelyzaveta Tokmakova, manažerka komunikace: "Partnerství s ČVT je pro nás velmi pozitivní. Jsme přece organizace, která podporuje lidi, stejně jako ČVT. Důležitou součástí naší práce s ČVT je živá interakce s lidmi. Jsme nesmírně vděční za poskytnutou podporu. Díky ní můžeme pomáhat tisícům lidí a bojovat s následky ruské invaze. Doufáme, že se naše partnerství bude v budoucnu jen prohlubovat!"  

Mládežnická organizace STAN (Ivano-Frankivsk) je občanská organizace, která se v roce 2014 přestěhovala z Luhanska do Ivano-Frankivska. Primárně byl STAN uměleckou institucí zaměřenou na podporu místního demokratického rozvoje v Luhanské oblasti. Po roce 2014 se přestěhovala do Ivano-Frankivska a začala realizovat vzdělávací, environmentální a rozvojové projekty. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu se organizace občanské společnosti zavázala poskytovat pomoc rostoucímu přílivu vnitřních uprchlíků z válkou postižených oblastí Ukrajiny. ČVT podpořil žádost STAN o pomoc pěti kolektivním střediskům pro vnitřní uprchlíky v Karpatské oblasti s komunálními službami, právní podporou a PSS, zejména aktivitami na pomoc sociální integraci vnitřních uprchlíků. Vzhledem k tomu, že ČVT rozšiřuje svůj program PSS, stala se STAN jeho projektovým partnerem pro aktivity zaměřené na rozvoj prostor pro děti na západní Ukrajině. https://www.facebook.com/stan.org.ua

Maria Kelii, provozní manažerka: "Líbí se nám flexibilita a schopnost ČVT naslouchat partnerům a zohledňovat jejich potřeby, zejména v tak mimořádné situaci. ČVT se od některých jiných nevládních organizací liší tím, že nám tato organizace dává příležitost rozvíjet naše schopnosti a profesně růst. Požádali jsme o účast na školeních ČVT o bezpečnosti a nejdůležitějších postupech a zásadách pro humanitární pracovníky."  

Vedle přímé humanitární pomoci ČVT prostřednictvím svého Centra pro lidská práva a demokracii podporuje nevládní organizace, které se zabývají agendou lidských práv, média, aktivisty a obránce lidských práv. Tito partneři monitorují porušování práv lidí postižených vojenskými operacemi, zejména práv dětí. Dále dokumentují a informují o případech, které by mohly být potenciálními válečnými zločiny, monitorují činnost orgánů místní samosprávy a provádějí mezinárodní advokacii. Některé z nich podporují činnosti, které usnadňují sociální integraci vnitřních uprchlíků a pomáhají uspokojovat jejich humanitární potřeby. Konkrétně jeden z partnerů ČVT zřídil v Ternopilu veřejný prostor pro přesunuté organizace občanské společnosti, kde mohou pracovat a pořádat akce. Další takový prostor se plánuje otevřít ve Lvově. ČVT podpořil činnost dvou azylových domů pro zástupce komunity LGBT+ na západě Ukrajiny. Kromě toho ČVT poskytuje psychologickou podporu svým partnerům, zejména dobrovolníkům a členům týmů organizace.

Vnímání místních organizací jako rovnocenných partnerů 

ČVT klade důraz na participaci, proto jsou mistní organizace obvykle součástí diskusí při planování a implementaci progamu. ČVT navíc pravidelně pořádá informační schůzky s partnery, aby zjistil, jaké mají potřeby, prodiskutovali případné problémy, kterým čelí, a zamysleli se nad jejich řešením. Výstupy z těchto schůzek se promítají do politických zpráv na témata, jako je usnadnění programu lokalizace na Ukrajině a strategická podpora organizací občanské společnosti. Stručné informace jsou následně rozesílány mezinárodním nevládním organizacím, velvyslanectvím a dárcům. Zaměstnanci ČVT se účastní národních a mezinárodních akcí, aby se zasadili o realizaci doporučení upřesněných partnery. Příkladem může být summit pro koordinaci dobrovolnických a humanitárních iniciativ pořádaný organizací ISAR Ednannia ve dnech 30. června - 1. července 2022 v Truskavci. 

Partneři jsou rovněž vyzýváni, aby sdíleli své starosti během pracovních skupin pro prosazování zájmů, které se konají dvakrát týdně. Kromě toho je důležité dát prostor místním a mezinárodním humanitárním aktérům k formulování společných advokačních prohlášení. V rámci programu lokalizace ČVT nedávno zavedl simultánní tlumočení těchto setkání z angličtiny do ukrajinštiny. K dalším činnostem, které ČVT provozuje, aby organizace posílila své závazky v rámci agendy lokalizace, patří zavedení nástroje pro hodnocení mimořádných událostí za účelem ověření partnerů a zjednodušené požadavky na podávání zpráv. Kromě toho ČVT upřednostňuje ochotu spolupracovat s neregistrovanými dobrovolnickými hnutími, pokud mohou pracovat v regionech, kam má ČVT malý nebo nulový přístup.

Před invazí pracovala drtivá většina organizací občanské společnosti na Ukrajině ve sférách, které nemusely nutně souviset s poskytováním pomoci při záchraně životů. Nyní se z mnohých staly humanitární organizace. ČVT to chápe, a proto jako organizace zavedla komplexní program budování kapacit, který zahrnuje témata, jako jsou humanitární standardy a také komunikační a partnerské politiky. Kromě tohoto programu ČVT také reaguje na požadavky partnerů na konkrétní školení a pořádá školení o bezpečnosti, psychosociální výjezdní zasedání atd.

Autor: Člověk v tísni

Související články