Člověk v tísni rozvíjí partnerství s ukrajinskými organizacemi

Publikováno: 19. 8. 2023 Doba čtení: 5 minut
Člověk v tísni rozvíjí partnerství s ukrajinskými organizacemi
© Foto: ČVT

Od ruské invaze na Ukrajinu změnilo mnoho nevládních organizací a iniciativ svou činnost a nabralo ve své práci jiný směr. Kromě toho vznikly nové dobrovolnické iniciativy, které pomáhají bojovat s dopady války. Není žádným tajemstvím, že praxe je nejlepším učitelem, který formuje postoje každé organizace občanské společnosti. Jak tedy podporovat místní obyvatele v nouzi?

Za posledních osmnáct měsíců na Ukrajině s námi v Člověku v tísni spolupracovalo více než 200 organizací občanské společnosti, charitativních nadací a dobrovolnických sdružení. Tato spolupráce nám umožnila dostat humanitární pomoc do 23 z 24 oblastí země. Spojení zdrojů a odborných znalostí nám umožnilo poskytnout rychlou pomoc v takových oblastech, jako je zajištění základních potravin, obnovení přístupu k vodě, sanitace a hygiena, obnova přístřeší, ochrana a psychologická pomoc a přístup ke vzdělání a finanční podpora domácností. Usilujeme o posílení spolupráce se všemi ukrajinskými nevládními organizacemi, které pracují na rozvoji kapacit a plánů pro dosažení vyšší úrovně humanitární pomoci.

Spolupráce a grantová podpora

Na jaře 2022 jsme zavedli zjednodušený postup E-PAT (Emergency Partners' Assessment Tool) pro hodnocení potenciálních partnerů. Tím se zkrátila doba potřebná k posouzení organizací usilujících o získání grantů. Pomohlo to rozšířit naši partnerskou síť a zkrátit dobu reakce na humanitární žádosti v různých regionech Ukrajiny a nasměrovat úsilí tam, kde je ho nejvíce potřeba. 

„Hodnocení E-PAT se stalo východiskem pro naše strategické plánování. Při vyplňování dotazníku jsme se museli zamyslet nad našimi budoucími plány, nad tím, kam se chceme jako organizace skutečně posunout a kde budeme nejefektivnější," říká Inna Mihulia, zástupkyně ředitele Nadačního fondu veteránů z Černobylu.

Spolupráce s Nadačním fondem veteránů z Černobylu byla zahájena na jaře 2022. V té době měl fond již 20 let zkušeností s podporou rodin postižených černobylskou havárií a obyvatel, kteří v roce 2014 trpěli dopady ruských vojenských operací na východě země. Od 24. února 2022 čelila humanitární komunita záplavě žádostí o mimořádnou pomoc a dobrovolníci a odborníci Nadace měli omezené zdroje. Přesto tvrdě pracovali navzdory chronické únavě a nedostatku spánku. 

„Právě jsme v Záporoží spustili sbírku darovaného šatstva a snažili se podpořit každého, kdo nás požádal o pomoc. Ale byly dny, kdy jsme po čtyřhodinovém spánku museli rychle reagovat na žádosti, které se netýkaly konkrétně nás, například od zemědělců. Chápali jsme, že musíme hledat podporu, ale naši partneři si nás našli sami. Pracovník Člověka v tísni nám řekl, že nám věří. Tím začala naše spolupráce. Pak přišla školení a mnoho společných projektů, ale dodnes si pamatuji na okamžik, kdy mi vaše důvěra dodala sílu," říká Inna Mihulia. 

Kromě finanční podpory provozních činností organizací zajišťujeme bezpečnost našich partnerských týmů, protože přibližně 90 % partnerů pracuje na východní a jižní Ukrajině. Proto 40 našich partnerských organizací působících v blízkosti frontové linie obdrželo téměř 300 sad osobních ochranných prostředků (OOP). Tyto soupravy zahrnují neprůstřelné vesty a přilby, individuální lékárničky a škrtidla. 

Jsme otevřeni partnerstvím s organizacemi, které splňují určité podmínky. Organizace musí dodržovat zásady řádné správy věcí veřejných a prokázat dostatečnou kapacitu pro poskytování humanitární pomoci civilistům. Musí projít naším ověřovacím procesem a mít aktuální žádost a rozpočet projektu, který odpovídá potřebám cílové skupiny. V neposlední řadě musí mít organizace zájem o spolupráci a zlepšování svých kapacit.

Jedním z našich partnerů na východní Ukrajině je například charitativní nadace Andělé spásy. V měsících následujících po plné invazi se jim podařilo sjednotit úsilí tří set dobrovolníků a zajistit stabilitu humanitárních misí v komunitách na frontě.

„Díky podpoře organizace ČVT mohla naše nadace okamžitě zorganizovat evakuaci civilistů z nejextrémnějších ohnisek na Ukrajině. Kromě toho Člověk v tísni zprostředkoval dodávky pitné vody, potravin, oblečení a základních potřeb pro obyvatele v zóně konfliktu a vnitřně vysídlené osoby. Je pro nás velmi důležité, že Člověk v tísni je loajální ke spolupráci s nově vzniklými nadacemi, a to i přes poměrně krátkou grantovou historii organizace, která poskytuje finanční podporu nejen na programovou část projektu, ale i na část provozní - na výdaje nadace," říká Dmitrij Myšenin, vedoucí Nadačního fondu Andělé spásy. 

Partnerství jsou vzájemně podané ruce 

Za poslední rok a půl jsme uspořádali 50 školení pro partnerské organizace. Během školení měli zástupci nadací a dobrovolníci možnost posílit své znalosti. Bylo to důležité zejména v oblasti bezpečnosti, strategického plánování, humanitární reakce, inkluzivity, komunikace, prevence genderově podmíněného násilí a sexuálního vykořisťování, advokacie a pro témata, která zlepšují kvalitu humanitární reakce atd.

Na podzim roku 2022 se do našeho vzdělávacího kurzu zapojil tým dobrovolníků organizace Rescue Now. Spolupráce s organizací začala dodávkou stavebního materiálu a potravinových a hygienických balíčků pro obyvatele Charkovské oblasti žijící na osvobozených územích. Od svého vzniku organizace doručila přes 400 000 potravinových balíčků, evakuovala přes 22 000 lidí a také domácí zvířata z kriticky nebezpečných oblastí Charkovské oblasti a nadále rozvíjí a hledá nové formáty podpory lidí postižených válkou. 

„Pro naši organizaci je důležité rozšiřovat rozsah našich aktivit a neustále hledat příležitosti, jak pomáhat potřebným. Školení, zejména offline, nám pomáhá tohoto cíle dosáhnout. Setkáváním s ostatními týmy získáváme nová partnerství, upevňujeme a posilujeme vzájemné pozice. Například komplexní školicí program v Dněpru nám otevřel nové perspektivy. Získané fundraisingové znalosti nám nyní pomáhají při hledání dalších zdrojů," říká Andrii Nimkovych, vedoucí fundraisingu v organizaci Rescue Now. 

Díky našim ukrajinským partnerům se můžeme seznámit s novými postupy a úspěšnými projekty. Odborníci a dobrovolníci z ukrajinských organizací občanské společnosti se dělí o své zkušenosti a znalosti. Pomáhají navazovat kontakty s veřejným a soukromým sektorem, realizovat inovativní iniciativy a pilotní projekty a poskytují zpětnou vazbu o spolupráci.  

„Při překonávání jakékoli krize je pro tým Rescue Now důležité vidět příčinu problému. Tímto způsobem můžeme problémy řešit systematicky. Člověk v tísni tuto hodnotu podporuje, v tomto ohledu jsme si blízcí. Jsou našimi partnery, mentory, kteří nám poskytují finanční podporu a rádi se podělí o své znalosti a zkušenosti," říká Maryna Cherednychenko, členka dobrovolnického týmu Rescue Now. 

Lidé zasažení konfliktem, organizace občanské společnosti a hostitelské komunity v současnosti čelí řadě složitých a vzájemně provázaných problémů. Vzhledem k rozsahu tragédie, která se každý den dotýká každého Ukrajince, náš tým nadále pracuje na zlepšování a přizpůsobování programu partnerství. Naší snahou je spolupráce jako jedna z hnacích sil komunitního života, která nám umožní realizovat společné projekty obnovy a vyměňovat si a sdílet zkušenosti v různých oblastech v zájmu dlouhodobého rozvoje země.

Autor: ČVT

Související články