ČLOVĚK V TÍSNI VYDAL PŘÍRUČKU : UPLATŇOVÁNÍ PŘÍSTUPU ZALOŽENÉNÉHO NA LIDSKÝCH PRÁVECH V ROZVOJOVÝCH A HUMANITÁRNÍCH PROGRAMECH

Publikováno: 8. 12. 2022 Doba čtení: 3 minuty
ČLOVĚK V TÍSNI VYDAL PŘÍRUČKU : UPLATŇOVÁNÍ PŘÍSTUPU ZALOŽENÉNÉHO NA LIDSKÝCH PRÁVECH V ROZVOJOVÝCH A HUMANITÁRNÍCH PROGRAMECH
© PIN Armenia

U příležitosti letošního Dne lidských práv (10. prosince) vydal Člověk v tísni příručku o uplatňování přístupu založeného na lidských právech (Human Rights Based Approach) ve svých rozvojových a humanitárních programech. Příručka vyjadřuje závazek společnosti Člověk v tísni dodržovat zásady a standardy lidských práv při poskytování rozvojové a humanitární pomoci po celém světě.

Cílem příručky Uplatňování přístupu založeného na lidských právech v rozvojových a humanitárních programech je poskytnout pracovníkům Člověka v tísni v rozvojových a humanitárních programech po celém světě základní znalosti a dovednosti při uplatňování tohoto přístupu v různých fázích přípravy, realizace a hodnocení projektů a programů. Příručka obsahuje popis teoretického rámce tohoto přístupu spolu s praktickými příklady z programů Člověka v tísni v jihovýchodní Asii, jižní Africe, východní Evropě a na Blízkém východě.

Lauriane Gauny, zástupkyně ředitele Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce společnosti Člověk v tísni, k nutnosti příručky uvedla: "Vznik této příručky je reakcí na nové výzvy ze strany humanitárního sektoru a společnosti Člověk v tísni, aby byly zásady a standardy lidských práv promyšleně začleněny do naší práce na celém světě. Příručka představuje naši nejnovější snahu zdůraznit lidská práva jako základní hodnoty všeho, co děláme."

Příručka začíná připomenutím, že běžně řešené potřeby, jako je jídlo, voda, přístřeší, vzdělání a zaměstnání, jsou v zásadě záležitostí lidských práv. "Posunem myšlení při poskytování pomoci od zajištění základních potřeb k ochraně lidských práv může Člověk v tísni posílit postavení lidí, kterým pomáhá, a kteří mají svá práva, nároky, důstojnost a hlas a dát jim tak možnost být plně součástí rozvojové a humanitární pomoci poskytované vládními i nevládními subjekty," uvedla Lauriane Gauny.

V souladu s tím, jak Člověk v tísni formuluje novou strategii pro své humanitární a rozvojové programy na období 2022-2026, zkoumá příručka důsledky uplatňování přístupu založeném na lidských právech na tři strategické pilíře: Reakce na mimořádné události a obnova, odolnost vůči klimatu a občanská společnost a inkluzivní správa. Příručka mimo jiné navrhuje, aby Člověk v tísni posílil svou odpovědnost vůči lidem, kterým slouží, dynamické zapojení místní občanské společnosti – včetně občanských a místních komunit – a náležitá bezpečnostní opatření pro vysoce rizikové aktéry občanské společnosti. Příručka zdůrazňuje význam lokalizace přístupů podle situace občanského prostoru na místě.

Bach Vu, poradce společnosti Člověk v tísni pro lidská práva a autor příručky, uvedl: "Příručka se zaměřuje na řešení problémů občanské společnosti. Názor, že rozvojová a humanitární pomoc a pomoc v oblasti lidských práv jsou oddělené subjekty, je zastaralý. Probíhající humanitární krize v některých zemích, v nichž Člověk v tísni pracuje, a jejich ničivé dopady na lidská práva civilního obyvatelstva, včetně práva na život, nás podněcují k tomu, abychom již nevnímali potřeby a práva zcela odděleně."

"Pokud jde o rozvojovou pomoc, Deklarace OSN o právu na rozvoj letos oslavila 36 let. Naposledy, v červenci 2022, přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, která prohlásila přístup k čistému a zdravému životnímu prostředí za univerzální lidské právo. Tyto staré i nové faktory činí z uplatňování těchto principů aktuální a velmi potřebnou diskusi," - dodal Bach Vu.

Při tvorbě příručky se autor opíral o řadu zdrojů vydaných mezinárodními organizacemi a mezinárodními nevládními organizacemi, zejména Rozvojovým programem OSN (UNDP), Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), Populačním fondem OSN (UNFPA), Evropskou komisí, USAID, ActionAid a Welthungerhilfe. Zainteresovaní kolegové a partneři z Člověka v tísni i mimo něj mohou v příručce a jejích přílohách najít cenné informace o tom, jak přístup založený na lidských právech zařadit do svých programů a projektů.

Oceníme zpětnou vazbu k příručce a další sdílení zkušeností, praxe a výzkumných prací souvisejících s obsahem příručky.

Připomínky a dotazy můžete zasílat zde

Autor: PIN

Související články