Člověk v tísni vyhlásil SOS sbírku na pomoc lidem ve Venezuele

Publikováno: 12. 6. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Člověk v tísni vyhlásil SOS sbírku na pomoc lidem ve Venezuele
© Foto: Ivan Ernesto Reyes

Praha, Caracas, 12.6.2019 - S ohledem na prohlubující se politickou a z ní plynoucí humanitární krizi ve Venezuele, která se projevuje akutním nedostatkem potravin, léků i vody, otevřel Člověk v tísni sbírku SOS Venezuela na pomoc zvlášť ohroženým skupinám obyvatel. Prostřednictvím sítě partnerských neziskových organizací bude v zemi z vybraných peněz pomáhat například lidem bez přístupu k lékařské péči nebo rodinám, trpícím kritickým nedostatkem jídla.

„Celá společnost se propadá do stále hlubší sociální a humanitární krize. Nouze, kterou většina lidí v této kdysi bohaté, svobodné a úspěšné zemi trpí, je vyčerpávající,“ říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. „Skutečné riziko, ohrožení zdraví či života, ale přináší pro zvlášť ohrožené skupiny - matky s dětmi, chudé lidi žijící v sociálním vyloučení, chronicky nemocné a často zcela opuštěné seniory, obyvatele se zvláštními potřebami či žijící s postižením. Ti všichni a mnozí další mají možnost se v krizi adaptovat ještě méně než ostatní a právě jim budeme prostřednictvím venezuelských organizací a aktivních skupin většinou mladých lidí a studentů pomáhat.” 

Sbírka SOS Venezuela naváže na předchozí pomoc v zemi

Člověk v tísni pomáhá ve Venezuele od roku 2014 v rámci programu podpory lidských práv a nezávislé občanské společnosti. Na místě má díky tomu síť partnerských neziskových organizací a také stabilní malý tým. Během pěti let práce i díky příspěvkům českých dárců a dárkyň podpořil Člověk v tísni například právnické centrum, které pomáhá lidem stíhaným z politických důvodů a pomohl rozjet vysílání nezávislého rádia Humanos Derechos, které je dnes soběstačné a poskytuje kvalitní alternativu ke státem kontrolovaným médiím. V rámci kulturní akce Música por Medicinas umožnil zprostředkovat výměnu starých hudebních kazet za jinak málo dostupné léky. Podpořil sérii reportáží novinářů z iniciativy La Vida De Nos, zaměřených na příběhy politických vězňů ve Venezuele, která se pak dostala do finále prestižní novinářské ceny Gabriela Garcíi Marquéze. V rámci dlouhodobého projektu podporuje Člověk v tísni také občanské vzdělávání na univerzitách.

Nefungují nemocnice ani školy

Organizace, s nimiž spolupracujeme, ale v současné krizi vidí potřebu pomáhat také v sociálně humanitární oblasti. Ve Venezuele kolabuje systém zdravotní péče. Chybí nejen léky a zdravotnický materiál nezbytný k provádění operací i běžných vyšetření, ale také personál. „Mezi více než třemi miliony lidí, kteří ze země odešli v posledních čtyřech letech, je totiž množství lékařů a hlavně zdravotních sester,” vysvětluje Lucia Argüellová, vedoucí latinsko-amerických programů Člověka v tísni. Nedostatečná zdravotní péče nejvíce dopadá na vážně nemocné lidi, seniory a na lidi s různými druhy postižení. Selhává i sběr a svoz odpadu, což přispívá ke kontaminaci a šíření bakterií.

Obrovský problém způsobují časté výpadky elektřiny a tekoucí vody. Voda v některých čtvrtích neteče i měsíc. Například školy jsou kvůli tomu nuceny přerušovat provoz. To ohrožuje vzdělávání a může mít dlouhodobý dopad především na děti z chudých oblastí a sociálně vyloučených lokalit.

Člověk v tísni se v pomoci na místě může opřít o dlouhodobé místní partnery. „Občanská společnost je ve Venezuele velmi silná a soudržná. Nevládní organizace se věnují mnoha tématům od péče o lidi z chudých oblastí přes ochranu původních obyvatel až po podporu rovných příležitostí,” dodává Lucia Argüellová. „Navíc úzce spolupracují a podporují se navzájem. Právě díky nim je v zemi možné v mnoha oblastech pomáhat, protože humanitární pomoc zvenčí je jinak z podstatné části blokovaná režimem.”

Člověk v tísni chce díky sbírce SOS Venezuela pomoci konkrétním lidem, pro které probíhající krize znamená vážné ohrožení zdraví nebo života. Partnerské organizace budou za vybrané peníze na místě řešit zdravotní a sociální problémy ohrožených lidí ve svém okolí. V případě dramatického zhoršení situace jsme připraveni pomoc přizpůsobit aktuálním potřebám i bezpečnostní situaci.
SOS Venezuela
Podpořte sbírku přímo na čísle účtu: 5194 5194 / 0300
IBAN: CZ9403000000000051945194, bic/swift: CEKOCZPP


nebo zašlete DMS ve tvaru “DMS SOSVENEZUELA 30” nebo “DMS SOSVENEZUELA 60” či “DMS SOSVENEZUELA 90”  na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. ORGANIZACE obdrží 29, 59 nebo 89 Kc.
www.darcovskasms.cz

Pro více informací kontaktujte:

Lucia Argüellová, vedoucí latinsko-amerických programů Člověka v tísni, lucia@clovekvtisni.cz

Vesna Evans, mediální koordinátorka Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni, vesna.evans@clovekvtisni.cz

Autor: ČvT

Související články