Na Kubě začíná platit vyhláška, která otevírá cestu ke kriminalizaci nezávislého umění

Publikováno: 3. 12. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Na Kubě začíná platit vyhláška, která otevírá cestu ke kriminalizaci nezávislého umění
© PIN Archive

BRATISLAVA, STOCKHOLM, PRAHA - Člověk v tísni vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně dopadů nově přijaté Vyhlášky 349, týkající se svobody projevu umělců na Kubě. Na vážnost situace upozorňuje spolu s dalšími členy sítě evropských nevládních organizací působících na Kubě (Europe-Cuba NGO Network), konkrétně Človekem v ohrození a organizací Civil Rights Defenders.

Legislativa, nazvaná “Porušení předpisů kulturní politiky skrze poskytování uměleckých služeb”, známá jako Vyhláška 349 a podepsaná kubánským prezidentem Miguelem Díazem Canelem 20. dubna 2018, vstoupí v platnost 7. prosince. Bude znamenat zásadní cenzuru nezávislé umělecké tvorby a svobody projevu všech umělců, kteří dle této vyhlášky jednají proti zákonu.

Člověk v tísni zdůrazňuje, že nová legislativa je součástí širší strategie nové administrativy pokračovat v omezování kritických hlasů nezávislých umělců a intelektuálů na Kubě. Člověk v tísni a další organizace Europe-Cuba NGO Network se zavazují k důkladnému monitorování porušování lidských práv podle tohoto zákona.

Ačkoliv podle kubánské vlády je účelem vyhlášky omezit diskriminující obsah v umění, podle Člověka v tísni je jejím skutečným účelem legalizovat cenzuru nezávislého umění na Kubě. Tato legislativa zavádí sankce proti všem umělcům vystupujícím ve veřejných i soukromých prostorách bez předchozího schválení Ministerstvem kultury. Ministerstvo zároveň může kdykoliv přerušit konání jakékoliv umělecké události, která nemá jeho autorizaci.

Člověk v tísni považuje za klíčové vyjádřit své znepokojení nad vyhláškou, která může v praxi znamenat tvrdé pronásledování nezávislých umělců. V tomto smyslu lze v následujících měsících očekávat tvrdé umlčování nezávislého umění, což může být doprovázeno také zabavováním uměleckých děl, včetně knih.

Kromě toho Člověk v tísni odsuzuje šířku legislativy, především článku 3, podle kterého se “porušením rozumí použití audiovizuálních médií, které zobrazují: (a) použití národních symbolů, narušující platné zákony (..), (g) cokoliv, co narušuje právní ustanovení, která regulují normální rozvoj naší společnosti v kulturní oblasti.” Člověk v tísni považuje tato kritéria za znepokojující, protože otevírají cestu ke kriminalizaci jakékoliv formy umění, která není v souladu s oficiálními předpisy toho, co je na Kubě považováno za kulturně vhodné.

Člověk v tísni stojí za všemi kubánskými umělci a umělkyněmi, kteří se od počátků roku 2018 vyjadřují proti této legislativě. Kromě toho se členové Europe-Cuba NGO Network zavazují k monitorování a upozorňování na případy těch, kteří budou nespravedlivě a svévolně postihováni touto vyhláškou. V souladu s pevným přesvědčením, že je to právě nezávislá umělecká komunita, která definuje současnou bohatou kubánskou kulturu a získává nové hlasy na podporu lidských práv pro všechny Kubánce, zavazujeme se tuto kulturu chránit a nadále podporovat umělce, jejichž hlasy budou kvůli Vyhlášce 349 umlčovány.

Europe-Cuba NGO Network je platforma evropských neziskových organizací působících na Kubě, jejímž účelem je koordinace aktivit, propojování a sdílení znalostí a zkušeností s cílem zlepšit práci na ostrově a podporovat oběti represí.
Tato iniciativa je vedená organizací Člověk v tísni a je následovnicí Mezinárodní komise pro demokracii na Kubě, založené v roce 2003 známými osobnostmi politického a diplomatického světa jako odpověď na tvrdé zátahy proti občanské společnosti na Kubě, které vedly k zadržení 75 kubánských disidentů.
Aktivními členy Europe-Cuba NGO Network jsou: Civil Rights Defenders, Christian Solidarity Worldwide, Mezinárodní křesťanskodemokratické centrum, Mezinárodní společnost pro lidská práva, Nadace Konrada Adenauera, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Člověk v tísni, Človek v ohrození, Post Bellum, Švédské mezinárodní liberální centrum a Race & Equality. 
Autor: Člověk v tísni

Související články