Angola: Sociální inkluze a ochrana

Angola: Sociální inkluze a ochrana

Od roku 2013 podporujeme zdejší ženské spolky a nevládní organizace v boji proti chudobě a domácímu násilí. Snažíme se o to, aby se zlepšilo poradenství pro oběti domácího násilí. Podílíme se na osvětě a kampaních, které tuto problematiku zviditelňují. Pomáháme také místním ženám uskutečňovat vlastní projekty zaměřené na rovnost pohlaví a práva žen ve svých komunitách.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Posilování žen a občanské společnosti

Posilování žen a občanské společnosti

Tento program Člověka v tísni se zaměřuje na posilování kapacit občanských organizací a jejich dialogu s místními orgány. Všechny aktivity podporují rovnost žen a mužů a postavení žen ve společnosti. V Angole byl program zahájen  v roce 2013 v provincii Bié jako projekt FOCO I a od začátku realizoval aktivity, díky kterým místní chudé ženy mohou zvyšovat své finanční příjmy. To dává naději zlepšení jejich celkového sociálního a ekonomického postavení.
Jako součást snahy angolské vlády dostát svým mezinárodním závazkům v oblasti ochrany žen a prosazování genderové rovnosti vláda schválila v roce 2011 zákon o domácím násilí (25/11). Právě proto se projekt rovněž zaměřil na rozvoj sítě vládních i nevládních institucí zabývajících bojem proti domácímu násilí a osvětové kampaně mezi ženami, studenty i muži, které zvyšuje povědomí o zákoně 25/11.
Snahy o podporu rovnosti žen a mužů pokračovaly v projektu FOCO II v provinciích Bié a Huíla. Tato iniciativa podporovala Síť sociální ochrany pro oběti domácího násilí v Bié a rovněž si kladla za cíl zlepšit reakce Dětské sítě v Huíle na konkrétní případy domácího násilí.
Hlavním cílem FOCO III je navázání na předchozí dva projekty posílením postavení mladých žen v obou zapojených provinciích (Bié a Huíla) a pomoc dvěma ženským asociacím v posilování jejich schopností a dovedností. Do aktivit bude přímo zapojeno více než 2 800 mladých žen a přes 100 občanských organizací.

Podpora komunitních inciativ v boji proti násilí na ženách a za jejich ekonomickou nezávislost

Podpora komunitních inciativ v boji proti násilí na ženách a za jejich ekonomickou nezávislost


Ekonomická závislost a neznalost základních práv a svobod patří mezi hlavní příčiny velké míry násilí na ženách v Angole, kde po občanské válce často zůstalo více žen závislých na jednom muži. Proto se v Angole zaměřujeme na osvětu o domácím násilí a násilí na ženách obecně, o legislativě a dostupných službách pro takto ohrožené ženy.

Podporujeme místní občanské iniciativy, většinou ženské skupiny, v tom, aby pomáhaly šířit základní informace o dané problematice, dokázaly poskytnout ohroženým ženám základní pomoc a referovaly je k dalším institucím apod. Zároveň pracujeme s místní policií, soudci, zdravotnickými pracovníky, odborem místního ředitelství pro ženy a rodinu a dalšími organizacemi či skupinami, které se problematikou zabývají – školíme je a především propojujeme do tzv. ochranné sítě, která si pak jednotlivé případy žen navzájem předává v rámci konsolidovaného procesu.

Místní iniciativy také školíme v tom, jak vést projekty pro ohrožené ženy, zaměřené na jejich lepší ekonomickou soběstačnost. Ty nejlepší od nás pak dostávají finanční grant a projekty realizují, a tak se ohroženým ženám daří zakládat drobné živnosti (kantýna, obchod apod).

Jak dále pomáháme