Genderová rovnost, konec domácího násilí, práce v nových odvětvích. Jak podporujeme ženy v Angole?

Publikováno: 23. 4. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Genderová rovnost, konec domácího násilí, práce v nových odvětvích. Jak podporujeme ženy v Angole?
© Foto: People in Need

Laurinda Kavole žije v Angole, má dvě děti a pracuje pro tamní asociaci, která usiluje o rozvoj. Klíčem k úspěchu je podle ní sebedůvěra: „Ženy si musí začít věřit. Musí uvěřit ve své schopnosti."

Laurinda pracuje pro asociaci Ajudecove (Asociace podporující rozvoj komunit a život studentů) ve městě Lubango v angolské provincii Huíla. Ajudecove se stala jednou z 10 organizací občanské společnosti, které jsme vybrali, aby se zapojily do projektu Youth4Change.

Společně s místními partnery v provincii Huíla jsme se věnovali aktivitám a debatám, které se věnovaly problémům souvisejícím s postavením žen. Všech 10 organizací začalo pracovat na zvýšení informovanosti mladých lidí ve svých komunitách. Cílem bylo, aby si účastníky navzájem sdíleli nápady a aby se rozšířily jejich vědomosti o tématech, která budou důležitá pro další kroky. „Jde například o poskytnutí školení ženám v oblasti podnikání a tak podobně,“ zmiňuje Laurinda Kavole.

Podpořte nás prosím
Darovat pravidelně

„Dědictví minulých generací“

Těchto debat a aktivit se účastnil také Altino Fernando Chicolomuenho, kterého zarazily různé překážky, se kterými se ženy musejí potýkat.

„Dívka a chlapec jdou do školy a když se vrátí, chlapec jde do svého pokoje a pustí si televizi, zatímco dívka se pustí do domácích prací. Takový je rozdíl v chování vůči dětem," uvádí Altino Fernando jeden příklad a dodává, že s touto nerovností se musí něco udělat. „Je dědictvím minulých generací a lidé, byť nechtěně, ji považují za normální," říká Altino, který je členem angolské křesťanské asociace Accota. Ta sdružuje choreografy a divadelní umělce, kteří organizují tábory pro mladé lidi. Hlavní charakteristikou těchto táborů je podle Altina podpora myšlenky rovnosti pohlaví. „Na vaření nikoho [pro skupinu] nemáme, všechnu práci dělají táborníci. Vedeme je tak, aby viděli, že není ´ženská´ a ´mužská´ práce. Je jenom práce.!"

Bourání myšlenek vedoucích k nerovnosti

V provincii Bié zorganizoval tým projektu Youth4Change workshop zaměřený na veřejné politiky v oblasti rovnosti pohlaví a finančního vzdělávání žen. Při příležitosti zahájení této události zdůraznil problematiku genderové nerovnosti Nelson Quintas, ředitel krajského úřadu pro kulturu, turismus, mládež a sport: „Genderová nerovnost poškozuje nejen ženy, ale také muže a společnost obecně. Je třeba rozbít myšlenky, hodnoty, návyky a zvyklosti, které jsou vkořeněné do naší kultury a jejichž účinky se projevují negativně na způsobu, kterým se jako společnost chováme k ženám."

Náš tým se také účastnil rozhlasové diskuze zaměřené na nutnost skoncovat s domácím násilím a podpořil sérii debat o fungování žen v odvětví technologie. Zapojil se také do aktivity organizované sdružením Ajoma - „Odhalení talentu – Mladé ženy a osobní rozvoj.” Během tohoto setkání koučka Vanuza Cruz zdůraznila, že „ženy se musí chopit výzvy s odvahou a rozhodností."

Další projekty zapojené do debaty

V rámci události, kterou v březnu pořádalo Ministerstvo sociálních věcí zabývající se také rodinou a podporou žen, byl představen projekt s názvem „Gender v době COVIDu.” Jeho cílem je zaměřit plány a pomoc v době pandemie na ženy a dívky. „Politické, sociální, ekonomické, profesní a kulturní posílení postavení žen je pro ženy nezbytné, jestliže chtějí zlepšit svůj status ve všech oblastech rozvoje,” řekla ve svém úvodním projevu ministryně Faustina Alves.

Naše kolegyně Ilda Ikuma se této události zúčastnila a ve svém článku zveřejněném Evropskou unií poznamenala, že stále ještě je třeba, aby se ženy vyjádřily k otázce voleb. Ikuma je supervizorkou projektu Let's Vote – Stronger Voice for a Better Future (Pojďme volit – silnější hlas pro lepší budoucnost), jehož součástí jsou aktivity zaměřené na ženy. Jednou z těchto aktivit byla diskuze na téma Účast žen v místní samosprávě, kterou jsme organizovali společně s Mosaiko | Institute for Citizenship (Občanský institut) s podporou Evropské unie a Nizozemského velvyslanectví v Angole.

Projekt realizuje Člověk v tísni a Ajoma, angolské mládežnické neziskové sdružení a financuje ho Evropská unie.

Ženy v Angole podporují také pravidelní dárci sbírky Skutečná pomoc, děkujeme!

Autor: Claudia de Oliveira, ČvT Angola

Související články