Angola: Humanitární pomoc a obnova

Angola: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: PIN

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

V této souvislosti se spolu s našimi partnery snažíme poskytovat zásadní, relevantní, včasnou a kvalitní humanitární pomoc, která zachraňuje životy, zmírňuje utrpení a zachovává důstojnost obyvatel zasažených krizemi. Na humanitární pomoc pak navazuje obnova postižených oblastí a budování odolnosti obyvatel. Naše humanitární pomoc je založena na základních principech lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.

V Angole se zaměřujeme na zajišťování akutních potřeb v oblasti vody, sanitace a hygieny pro lidi na severu země, kteří museli uprchnout z DR Kongo a také bojujeme s podvýživou, kterou způsobilo dlouhé sucho v provincii Bié.

V minulosti jsme úspěšně a rychle reagovali díky příspěvkům, které nám věnovala komunita podporovatelů, partnerů a náš Klub přátel.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Okamžitá pomoc pro naléhavé WASH (voda, hygiena a sanitace) potřeby místních obyvatel z oblastí postižených suchem v jižní Angole

Okamžitá pomoc pro naléhavé WASH (voda, hygiena a sanitace) potřeby místních obyvatel z oblastí postižených suchem v jižní Angole

Jižní Angola se v současné době potýká s abnormálním suchem, které ovlivňuje přístup k nezávadné vodě, hygieně a sanitaci a způsobuje vysokou míru podvýživy a nedostatku potravin. Odhaduje se, že 1,6 milionu lidí nyní čelí vážnému nedostatku potravin v důsledku klimatických šoků. Jedná se o dramatické zhoršení situace ve srovnání s poslední analýzou IPC pro zemi (říjen 2019 až únor 2020), která identifikovala 561 836 osob v nouzové nebo krizové situaci (IPC 3 a vyšší). Člověk v tísni se proto rozhodl poskytnout okamžitou pomoc v sektoru WASH (voda, hygiene a sanitace) pro zranitelné komunity, zejména ženy a děti, v obcích Chicomba, Chibia, Humpata a Gambos postižených dlouhodobým a mimořádným suchem. Cílem akce je zlepšit jejich přístup k nezávadné vodě, hygienickým potřebám a odpovídajícím hygienickým zařízením ale také zlepšit přístup k informacím o správném hygienickém a sanitárním chování, aby se tak usnadnilo jeho osvojení. S finanční podporou UNICEF tak Člověk v tísni přispívá ke snížení úmrtnosti a nemocnosti v důsledku mimořádné situace způsobené suchem v provincii Huila v jižní Angole.
 
Zabezpečování nejpotřebnějších hygienických potřeb a potravin

Zabezpečování nejpotřebnějších hygienických potřeb a potravin

V reakci na dopady dlouhodobého sucha má projekt za cíl přispět ke snížení úmrtnosti nejohroženějších obyvatel v provincii Bié.  V rámci projektu se dostalo podpory přibližně 65 000 lidí, kteří žijí v celkem  91 vesnicích v okresech Kuito, Catabola a Chinguar a více než 6 200 dětí do pěti let bylo vyšetřeno na podvýživu a dostalo se jim léčby ve zdravotnických zařízeních. Zdravotní dobrovolníci z místních komunit byli vyškoleni, aby dokázali správně provádět vyšetření a následně konzultovat s rodinami dětí s podvýživou správný postup léčby a šířit osvětu. Dodatečně byli vyškoleni i sociální mobilizační pracovníci k podpoře vhodných hygienických návyků včetně mytí rukou, vodního hospodářství a správného skladování potravin a vody. Jedná se o důležitá preventivní opatření, čím informovanější budou komunity o vhodných hygienických a sanitačních návycích, tím méně bude případů podvýživy. Tu mnohdy způsobují onemocnění, která se přenášejí vodou v důsledku nedostatečné hygieny (například průjmem či parazitárním onemocněním). Kromě toho byly zdravotnickým technikům poskytnuty kurzy vycházející z Národního protokolu s cílem zvýšit jejich schopnost řádně provádět léčbu, následné opatření a zajistit správný sběr dat.
V souladu s komunitou vedeným přístupem k celkové sanitaci, který je již několik let úspěšně realizován v provincii Bié, Člověk v tísni ve spolupráci s mobilizačními pracovníky a místní správou podporoval a monitoroval proces konstrukce latrín. V rámci tohoto přístupu jsou za jejich konstrukci odpovědné samotné komunity za použití lokálně dostupných materiálů. K tomu byly ohroženým rodinám distribuovány balíčky s předměty jako jsou kbelíky, tablety na čištění vody, hygienické vložky či spodní prádlo. Prioritní skupinou byly ženy - převážně ženy vedoucí domácnost, ženy vyššího věku a ženy se zdravotním postižením.
V šíření osvěty o hygienických návycích a distribuci hygienických balíčků jsme pokračovali i v reakci na pandemii Covid-19.
Humanitární pomoc uprchlíkům z DRC

Humanitární pomoc uprchlíkům z DRC

Dlouhotrvající střety mezi vládou DR Kongo a rebely v konžské provincii Kasai vyhnaly více než 33 000 lidí do sousední Angoly, kde hledali bezpečí v provincii Luanda Norte na severu země. Tři čtvrtiny všech uprchlíků tvořily ženy a děti, které před násilím utekly jen s těmi nejnutnějšími věcmi. 
Vzhledem k tomu, že v Angole působíme dlouhodobě, mohli jsme ihned po vypuknutí krize na místo vyslat náš humanitární tým. V uprchlických táborech jsme následně pomáhali především v oblasti vody, hygieny a sanitace, s níž  máme v Angole několikaleté zkušenosti. Společně s partnery NCA a LWF jsme stavěli latríny, místa pro mytí rukou, sprchy, vodovodní potrubí a odpadní jámy. Prostřednictvím kampaní jsme také informovali o rizicích spojených se špatnou hygienou a o preventivních opatřeních. Navazující projekt se navíc zaměřuje na prostory vyhrazené pro děti, které se učí hygienickým návykům prostřednictvím přístupu CHAST (Children Hygiene and Sanitation Training). Cílem intervence je předejít vzniku a rozšíření nemocí mezi uprchlíky ohrožujících jejich životy a zhoršujících už tak náročnou situaci.
Většina lidí, kteří utekli z DRC již našla útočiště v osadě v oblasti Lóvua, kde žijí ve dvou nově vzniklých vesnicích. Člověk v tísni využívá v těchto vesnicích své zkušenosti s komunitním přístupem k sanitaci (Community led total sanitation - CLTS) a správě vodních zdrojů (Communitarian Water Management Model - MOGECA), které úspěšně realizoval v rámci svých programů v provincii Bié v centrální Angole.
Člověk v tísni v severní Angole už dříve pomáhal více než 7 000 uprchlíků, více se dočtete TADY.

Jak dále pomáháme

Novinky