Menstruace by neměla být tabu – nikde na světě!

Publikováno: 15. 11. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Menstruace by neměla být tabu – nikde na světě!
© Foto: Člověk v tísni

Dovedete si představit, že byste kvůli menstruaci nemohli jít do školy? Taková je realita tisíců dívek v Angole. Naše kolegyně Ludovina Nunda bojuje společně se svým týmem proti stereotypům a tabu, aby zlepšila vnímání menstruace ve společnosti.

Menstruace je přirozený a důležitý proces v životech žen, přesto je v mnohých komunitách v Angole tabu, často také kvůli nedostatku informací. Proto usilujeme o zvýšení povědomí o menstruaci v provincii Bié. Zároveň pomáháme dívkám cítit se bezpečně a zlepšit hygienické podmínky v období menstruace ve školách i mimo ně.

V provincii Bié jsme určili zásadní problémy a výzvy na základě studie, která se zaměřila na vnímání menstruace a bariér v oblasti hygieny.


Naše kolegyně Ludovina Nunda říká, že projekt poukázal na několik výzev spojených s menstruační hygienou, které přímo ovlivňují dívky, chlapce i jejich komunity. Mezi tyto výzvy patří například nedostatek adekvátních informací o menstruaci. Podle Ludoviny to často způsobuje mylné představy a přetrvávání stereotypů, jako je například názor, že je menstruace něco špinavého nebo ostudného.

Snažíme se nabourat tabu ohledně menstruace ve třech školách a doufáme, že tak oslovíme přes 3000 studentů. 

„Před začátkem projektu jsem o menstruaci nevěděla nic. Dozvěděla jsem se, že bychom neměly mít vložky moc dlouho, protože to může způsobit infekce. Také už vím, že bych se během menstruace neměla koupat tam, kde je stojatá voda, protože tam mohou být bakterie,“ říká studentka Margarida Santos.

Konec se stigmaty a předsudky

Další z výzev byla absence dívek z vyučování kvůli menstruaci. Ty dívky, které během těchto dnů do školy šly, často nemohly používat záchody kvůli špatným hygienickým podmínkám. Nedostatek informací ohledně menstruace přitom ohrožuje zdraví všech. „Stigmata a předsudky, které se pojí s menstruací, ovlivňují sebevědomí žen a dívek. Kvůli nim nemohou chodit do školy, což je limituje ve vzdělávání a následně v jejich možnostech,“ říká Ludovina.

Neinformovanost a stále přetrvávající tabu ohledně menstruace posilují genderovou nerovnost. Ludovina věří, že poukázání na tyto problémy je klíčové k tomu, abychom dosáhli rovné a inkluzivní budoucnosti.

Inspirace pro každého

Na projektu spolupracujeme s vládními institucemi, ženskými skupinami, organizacemi zabývajícími se menstruačním zdravím, rodiči a pečovateli, církvemi, učiteli a porodními asistentkami. Zapojení všech těchto stran je důležité, abychom mohli čelit tabu a vyvrátit mýty ohledně menstruace.

Naše aktivity zahrnují například zvyšování povědomí prostřednictvím debat, kulatých stolů a workshopů jak ve školách, tak mimo ně. Naším cílem je vytvořit školní kluby složené především ze studentů, kteří by se aktivně podíleli na zvyšování povědomí mezi svými vrstevníky ohledně menstruace a dalších věcí týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví.

Ludovina věří, že projekt „Menstruační hygiena bez tabu – Moje zdraví, můj život“, který vedeme díky penězům ze sbírek Skutečný dárek a Skutečná pomoc, významně přispěje k vyvrácení tabu, která se s menstruací pojí. Doufá, že se z menstruace stane časem téma, o kterém se bude přirozeně mluvit v rodinách, školách, církvích a dalších institucích. Ludovina si přeje dosáhnout toho, aby měly ženy a dívky relevantní informace ohledně menstruace a přístup k pomůckám, které jim pomohou zvládnout menstruaci. V neposlední řadě doufá, že už menstruace nebude pro dívky překážkou v navštěvování škol nebo plnohodnotné účasti ve veřejném životě.

Ludovina považuje projekt za inspirativní především pro ženy a dívky v provincii Bié. „Díky aktivnímu zapojení různých stran a odhodlání k vyvrácení zaostalých názorů můžeme vytvořit budoucnost, ve které je menstruace vnímána přirozeně, s úctou a respektem. Tento projekt je důležitý krok tím správným směrem,“ říká.

Autor: Hwimma Conceição Rodrigues, Edson Malongo

Související články