Jeden svět na školách učí angolské studenty kriticky myslet

Publikováno: 25. 4. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Jeden svět na školách učí angolské studenty kriticky myslet
© Foto: PIN Angola

Díky dobrému vzdělání a vědomostem se učíme myslet kriticky, nastolovat důležité otázky a rozvíjet sebe i své okolí. To je také cílem vzdělávacího projektu Jeden svět na školách (JSNŠ), který funguje již ve 14 zemích světa. Angola je první africkou zemí, kde jsme projekt zavedli a zahájili spolupráci s místními školami.

Angola udělala velký pokrok v oblasti přístupu ke vzdělání, ale pořád je co zlepšovat. Studenti vyučování často vnímají jako neatraktivní a mají problém udržet pozornost nebo si pamatovat, co se v hodinách naučili. Přetrvávajícími problémy jsou také nízká gramotnost a  chybějící docházka.


V Luandě, hlavním městě Angoly, jsme projekt JSNŠ zahájili letos v únoru. Na úvodním setkání se sešli učitelé středních i základních škol, zástupci nevládních mládežnických organizací a místní úředníci, kteří měli možnost se seznámit a navázat nové kontakty. V rámci programu se promítaly filmy a dokumenty o zapojení mladých lidí do řešení palčivých otázek ze široké škály témat - změny klimatu, lidská práva, občanská angažovanost atd.

"My v týmu JSNŠ máme opravdu velkou radost, že se učitelé o tento projekt tolik zajímají a chtějí metodiku využívat i ve svých školách," řekl Alfredo Zecas, projektový manažer Člověka v tísni a poradce pro JSNŠ.

Rozvoj a vzdělání nejen pro studenty

JSNŠ klade velký důraz na i vzdělávání a profesní rozvoj učitelů. Prostřednictvím seminářů a školení získají učitelé znalosti potřebné k tomu, aby mohli studentům zpestřit výuku a předat vědomosti i neformální cestou. To přináší prospěch nejen samotným studentům, ale současně se posilují i kapacity celého vzdělávacího systému. Školení v Luandě se zúčastnilo 24 učitelů, kteří jsou nyní schopni organizovat filmové projekce na školách a vést k nim diskuse.

Metodika vytvořená v rámci Jednoho světa na školách spojuje vzdělávací a mládežnické aktivity. Filmy, diskuse i osvětové projekty mohou mladé lidi zaujmout a navěst je k tomu, aby se stali aktivními občany, nebo v nich podpořit zájem o lidská práva, životní prostředí, mediální gramotnost a další témata občanské společnosti.

"Chceme, aby byl projekt dostupný pro více škol, a aby přispěl k rozvoji země. Chceme skrze něj zlepšit proces výuky a učení," dodal Alfredo Zecas. 

Přístup ke kvalitnímu vzdělání a podpora občanských iniciativ pomáhá budovat lepší budoucnost pro mladé lidi v Angole. Projekt JSNŠ jsme v Angole nově zavedli ve třech školách ve městech Viana a Luanda, v minulých letech jsme projekt spustili v provinciích Bié a Huambo.

Autor: Karolína Šugarová

Související články