Angola: Udržitelná obživa a životní prostředí

Angola: Udržitelná obživa a životní prostředí

Zemědělstvím se stále živí více než tři čtvrtiny Angolanů. Celé generace zde ale kvůli válce přišly o základní zemědělské dovednosti. Umějí pěstovat jen několik málo druhů plodin a maso obstarávají lovem. Učíme proto farmáře, jak pěstovat nové plodiny, jak je zpracovávat a jak svou úrodu prodávat na trhu. Do začátků jim dáváme osivo a sazenice - například rajčata, zelí nebo mrkev, zemědělské náčiní i hospodářská zvířata. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Potravinová bezpečnost a výživa

Potravinová bezpečnost a výživa

Člověk v tísni v Angole dlouhodobě pracuje na zvyšování potravinové bezpečnosti prostřednictvím projektu, který se zaměřuje jak na správnou výživu, tak na zefektivnění zemědělství.
Cílem zemědělské složky je proto zvýšit a diverzifikovat rostlinnou výrobu a také zvýšit příjmy drobných zemědělců. ČvT poskytuje příjemcům pomoci praktická školení, průběžné poradenství a příležitostně jim také přímo poskytne osivo plodin bohatých na živiny (sója, podzemnice olejná, sladké brambory či ovocné stromy). Projekt rovněž podporuje vznik zeleninových zahrad, nových zavlažovacích systémů a výrobu organických hnojiv, představuje moderní způsoby chování kachen a v provincii Bié také propaguje chov hovězího dobytka, který je zde zatím jen málo rozšířený. Vzhledem k vzrůstu zemědělské produkce by měl projekt vést ke vzniku nových pracovních míst v projektových oblastech. ČvT zároveň podporuje spolupráci žen a jejich příjmové aktivity vedoucí k větší nezávislosti jejich rodin.
Výživová část projektu se soustředí na zlepšování stravovacích návyků dětí a mladých žen. Školení a kampaně jsou zaměřené na nutričně bohaté potraviny, důležitost kojení či propagaci hygieny.
Projekt zlepší přístup k potravinám bohatým na živiny až pro 3 000 domácností v cílových oblastech.
Školení farmářů a rozvoj trhu se zemědělskými produkty

Školení farmářů a rozvoj trhu se zemědělskými produkty

Zemědělskými kurzy Agrárního centra úspěšně prošlo 800 farmářů, kteří si své vlastní hospodářství rozšířili a obohatili díky poskytnutým drobným grantům. Během školení se naučili základní zemědělské techniky jako střídání plodin, hnojení nebo prevenci škůdců a pěstování pro ně nových plodin. Naučili se chovat drůbež či dobytek a předcházet nemocem zvířat. Díky kurzům se pak počet jimi pěstovaných plodin zvětšil dvoj- až trojnásobně. Jejich rodiny i komunity mají přístup k nutričně bohatší stravě včetně bílkovin a zvýšil se tak i jejich finanční příjem a zdraví celé rodiny.

Další tisícovka farmářů se podobně učí přímo ve svých komunitách, kde s nimi na výukových plochách pracují školitelé Člověka v tísni v rámci tzv. Vesnických farmářských škol. Negramotní či jen málo vzdělaní obyvatelé si jednoduchými technikami a díky názorným postupům osvojují efektivní a dostupné pěstitelské techniky, učí se starat o kozy, slepice či včely a své vlastní hospodaření si také zkouší díky poskytnutým půjčkám ve formě semen, nářadí či hospodářských zvířat. Nejúspěšnější z vesnických farmářských škol si pak díky většímu grantu může pořídit komunitní mlýnici nebo pluh.

Ženy se pak učí i pěstování léčivých bylin, jež jsou často jediným dostupným medikamentem.

Zpracovatelna Agrárního centra (ve městečku Cuemba nabízí obyvatelům mlýnici, odslupkovač rýže či kávy nebo lisování cukrové třtiny i výkup farmářských komodit do vlastního obchodu). Tam si také obyvatelé mohou nakoupit produkci z polí, drůbežárny a farmy Agrárního centra jako například zeleninu, vejce či maso. V nabídce jsou také semena a sazenice, hnojiva, motyky nebo chleba, donedávna v celém regionu Cuemba se 40 000 obyvateli nedostupný.

Díky pomoci s pořádáním vesnických trhů mají městští trhovci přístup k základním zemědělským komoditám a farmáři naopak k semenům či nářadí, které jsou pro ně dosud díky zbídačené infrastruktuře a mizivým příjmům jinak nedostupné.

Jak dále pomáháme