Lidé v odlehlých angolských vesnicích mají nyní lepší přístup k pitné vodě

Publikováno: 16. 9. 2019 Doba čtení: 4 minuty
Lidé v odlehlých angolských vesnicích mají nyní lepší přístup k pitné vodě
© Foto: Claudia de Oliveira

K nové studní to má Luciana Kassova ze svého domu jen pár kroků. Ve vesnici Samununga 2 v provincii Bié ve střední Angole, kde Luciana žije, mají místní lidé nově pitnou vodu na dosah. „Dříve byl hrozný problém dostat se k vodě, ale naše nová studna nám přístup k ní velmi usnadnila. Nyní je mnohem snazší vzít lavor, nabrat vodu a donést si ji do domu,” říká Luciana. 

Až do loňska byl přístup k čisté vodě pro místní obyvatele velmi obtížný, s podporou Velvyslanectví České republiky v Pretorii a UNICEF jsme tam ale postavili studnu, která lidem výrazně usnadnila život.

„Dřív sem lidé nosili vodu zdaleka, z místa vzdáleného asi dva nebo tři kilometry, kde navíc voda nebyla čistá a hygienicky nezávadná. To představovalo riziko hlavně pro ženy a děti, takže jsme se snažili tento problém vyřešit a vesničanům zřídit přístup k čisté vodě blíž vesnici,” vysvětluje Gift Zuze, projektový manažer Člověka v tísni. Na angolském venkově zajišťují vodu pro rodinu převážně ženy, komunitní studna je tak nejjednodušší způsob, jak ji získat.

Aby bylo o novou studnu dobře pečováno po celý rok, vyškolili jsme několik lidí, kteří ji budou mít na starost. Jedním z nich je i manžel Luciany Kassovy, Gabriel Lossati Luanda. I on si uvědomuje výhody čisté vody v blízkosti domova. „Bylo to opravdu těžké, když se voda musela nosit z řeky. Od té doby, co máme studnu, už ženy nejsou tak unavené a máme vodu i během období sucha,” říká Gabriel Lossati.

Lepší sanitace ve vesnicích

„Tato vesnice byla ve špatném stavu. Lidé vykonávali potřebu venku a byli často nemocní. Proto jsme se rozhodli, že by toto místo mělo být součástí programu, který se zaměřuje na sanitaci a zapojuje místní komunity,” říká Zuze a dodává, že tento přístup využívá participativních nástrojů, díky kterým komunity začnou vnímat svou zdravotní situaci a hlavně si uvědomí dopad vykonávání potřeby ve venkovních prostorách na celkové zdraví komunity i na životní prostředí.

Celkem bylo vybráno 18 vesnic, aby se zapojily do projektu, jehož cílem byl lepší přístup k čisté vodě pro obyvatele komunit poté, co obdrží status tzv. Open Defecation Free na důkaz toho, že se jejich hygienické návyky zlepšily. Úsilí zamezit dalšímu vykonávání potřeby venku šlo ruku v ruce se zajištěním přístupu ke zdravotně nezávadné vodě a výsledkem je lepší zdraví místních obyvatel. „Když jsme měli nedostatek vody, děti pořád trpěly průjmy, často zvracely nebo měly horečku, ale teď se to hodně zlepšilo,” říká Lossati.

„Když jsme s projektem začali, chodili jsme od domu k domu a mluvili s vesničany o tom, že je třeba, aby všichni měli latríny. Jakmile byl tento úkol za námi, zahájili jsme stavbu studny,” dodává Lossati a vysvětluje, že představa bezpečného, přístupného a fungujícího zdroje vody ve vesnici byl pro komunitu podnětem a motivací k dosažení statusu Open Defecation Free.

Komunitní výbory se starají o své studny

Místní obyvatelé se na projektu aktivně podílejí. „Pomohli se samotnou stavbou studny a jsou odpovědní za její údržbu. V každé ze zvolených vesnic podporuje ČvT vytvoření výboru pro vodu a hygienu/Water and Sanitation Committee, který bude mít na starosti technickou a finanční správu studny,” říká Zuze.

Členové těchto skupin se školí na modelu komunitní správy vodních zdrojů/trained on the Community Water Management Model. Tento přístup přijatý angolskou vládou vnímá zapojení místních skupin jako opěrný pilíř pro podporu místního rozvoje. Výbor volí komunita. Koordinátor je odpovědný za prezentaci potřeb obyvatel vesnice místním úřadům. Dále jsou voleni členové technické části výboru, kteří mají na starost stavbu nebo opravu studny. Pak jsou zde také členové výboru starající se o finanční záležitosti, ti plánují a spravují výdaje spojené s údržbou studny. A volí se i mobilizátoři, kteří podporují změnu chování v oblasti hygieny a sanitace.

Proces jmenování členů výboru bere v potaz genderovou vyváženost, takže zastoupení tu mohou mít i ženy.

Přispívání k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji

Hlavním cílem projektu je přispět k posílení odolnosti obyvatel komunit a současně také k udržitelnému hospodářskému růstu a hospodaření s přírodními zdroji. „Aby bylo možné zajistit socioekonomický rozvoj a zvýšit odolnost obyvatel, je nezbytné zabezpečit trvalý přístup k čisté vodě,” vysvětluje Zuze.

Komunity v Angole, které jsou nejvíce ohroženy dopady klimatických změn, často spoléhají na podzemní vody, a to i během období sucha. Tyto zdroje vody se ale nacházejí hluboko v podzemí a vyžadují zapojení složité technologie a externí podporu v případě oprav. Proto využíváme našich zkušeností v oblasti vody a sanitace a poskytujeme speciální vzdělávací kurzy a materiály o ručním vrtání a údržbě studní.

Posilování komunit a kapacit místních samospráv, včetně jejich zapojení do různých aktivit, napomáhá vytvářet pocit odpovědnosti a zajišťuje trvalé výhody i po ukončení projektu.

Autor: Claudia de Oliveira, Communication Officer , Člověk v tísni v Angole

Související články