Angola: Vzdělávání a praktické dovednosti

Angola: Vzdělávání a praktické dovednosti

Mnoho dětí na angolském venkově se dosud učí pod širým nebem. Jen menšina jich dosáhne druhého stupně a dokonce ani jejich učitelé často nemají dokončené základní vzdělání. Věnujeme se proto především obnově a zkvalitnění základního vzdělávání v Angole. Stavíme i opravujeme školy a vzdělávací centra, školíme učitele i vedení škol a školských úřadů. Nebo například vyvíjíme aplikaci pro sběr a vyhodnocování statistických dat ve školství.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Aplikace monitorující vzdělávání

Aplikace monitorující vzdělávání

Vzdělávací projekty v Angole se soustředí jak na formální, tak neformální vzdělávací systém s cílem zlepšit přístup k základnímu vzdělání. Člověk v tísni věří, že důležitý je nejenom přístup ke vzdělání, ale rovněž jeho kvalita, a proto přišel s inovativním nástrojem k monitorování výkonu učitelů a škol. Člověk v tísni proto vytvořil Aplikaci pro sběr, analýzu a vizualizaci dat spojených se vzděláváním v Angole. Mobilní aplikace vyvinutá pro supervizi učitelů pomůže především analyzovat příčiny způsobující konkrétní problémy v angolském vzdělávacím systému. Na základě této analýzy budou schopny vzdělávací instituce vytvořit odpovídající strategie, které zajistí lepší fungování vzdělávacího systému, zkvalitnění výukových metod a prosazování pozitivních změn napříč angolskou populací. Informace získané díky Aplikaci budou mít přínos pro více než 1000 učitelů a přibližně 56,000 studentů v provincii Huambo. Od roku 2020 Člověk v tísni rozšiřuje projekt do dalších provincií v Angole a aplikace by měla být včleněna do oficiálních národních vzdělávacích plánů a strategií.
Zlepšování vyučovacích metod

Zlepšování vyučovacích metod

Ve speciálních kurzech moderních metod výuky se Člověk v tísni zaměřuje především na změnu přístupu mezi učitelem a žáky a na participativní metodiky a techniky. Kurzisté se učí o tom, jak namísto diktování a psaní na tabuli motivovat děti k samostatné práci, myšlení a rozvoji jejich dovedností včetně čtenářské gramotnosti. Během vlastních hodin si pak s třídou zkoušejí práci ve skupinách, výuku formou her, práci s encyklopediemi a dalšími zdroji informací. Kromě toho je náplní kurzů i metodika přípravy vyučovacích hodin, hodnocení žáků a pro ředitele jsou připravována školení o vedení a administraci školy.

Ve spolupráci s angolským ministerstvem a provinčním ředitelstvím školství pak Člověk v tísni vyvinul nové manuály pro vesnické učitele, které jim pomáhají s výukou jednotlivých předmětů. Učebnice poskytují návody a příklady jak uchopit danou látku a předat ji dětem tak, aby jejich nabyté dovednosti a znalosti co nejvíce odpovídaly místním potřebám a prostředí, ve kterém žijí. Speciální sborník je věnován moderním vyučovacím technikám s mnoha příklady či výukovými hrami. Organizace nadto pomohla vypracovat provinční metodiku vzdělávání učitelů, kterou uvádí v praxi díky systému spádových vzorových škol a pedagogických center. V roce 2014 pak podobnou asistenci poskytuje školskému úřadu v sousední provinicii Huambo.

Od roku 2013 podporujeme také provinční školskou inspekci. Inspektory jsme vyškolili a pomáháme jim podávat zpětnou vazbu učitelům a ředitelům škol. Spolu s nimi experti ČvT objíždějí jednotlivé školy a dělají náslechy hodin, pomáhají lépe organizovat výuku i používat lepší výukové metody. O služby je ze strany škol velký zájem.
Stavba škol a vzdělávání učitelů

Stavba škol a vzdělávání učitelů

Celkem 13 nových škol poskytuje vzdělání třem tisícům dětí, které sem docházejí na dopolední, odpolední a někdy i večerní výuku. Kapacita škol je totiž ve vesnických oblastech obrovsky přetížená či v okolí jiné školy ani neexistují. Školy jsou vybavené knihovnou a základními pomůckami. Učitelům, kteří jsou často ze vzdálenějších vesnic či měst, jde zde poskytnuto ubytování. U čtyř hlavních oblastních škol Člověk v tísni postavil a zařídil také pedagogická centra, která slouží především vzdělávání učitelů.

Stavby se účastnili i samotní obyvatelé vesnic jako pomocní dělníci. Ti nejzručnější si osvojili svářečské, zámečnické či pokrývačské dovednosti, které dodnes uplatňují ve vlastních malých stavebních firmách, které si díky tomu mohli založit.

Díky dálkovým kurzům si všichni učitelé ve vesnických oblastech regionu Cuemba doplňují alespoň základní vzdělání a pedagogické minimum. Všichni studují při zaměstnání, docházejí na víkendové semináře a praktikují nově nabyté znalosti během týdne ve školách. Každý z nich studuje podle vlastního tempa a potřeb. Díky prvnímu cyklu kurzu všichni dosáhnou alespoň 6. třídy základní školy, ve druhém pak 9. třídy a minimálního pedagogického vzdělání. Každý z cyklů je zakončen písemnými a praktickými zkouškami.

Jak dále pomáháme