Sociální ochrana a inkluze - Gruzie

Arménie: Sociální ochrana a inkluze

Zajištění sociálních služeb v Arménii nefunguje velmi dobře. Pomáhali jsme proto lidem vracejícím se ze zahraničí a 9 530 lidem jsme poskytli odborné konzultace v oblasti práva, ekonomiky a sociálních otázek. Věnovali jsme se také v prevenci obchodu s lidmi, především dětmi. Zřídili jsme tísňovou linku pro jeho oběti, v 10 regionech školili stovky učitelů a podíleli se na pořádání televizních osvětových debat. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Mobilní péče o seniory

Mobilní péče o seniory

Projekt podpořený velvyslanectvím Japonska v Arménii se zaměřil na zavedení nových způsobů poskytování služeb sociální péče nejvíce zranitelným obyvatelům obce Amasia v arménském regionu Shirak. Vzhledem k vysoké emigraci pracovní síly (s 18,5% má v rámci země Shirak nejvyšší míru emigrace) zde žije mnoho starších lidí samostatně bez pomoci rodiny, která byla nucena odejít za prací do zahraničí. Projekt Člověka v tísni zavádí inovativní mobilní služby domácí péče o obyvatele obce Amasia. Jako součást tohoto projektu organizace Člověk v tísni plně vybavila nové vozidlo veškerým vybavením potřebným k poskytnutí adekvátní pomoci starším lidem v této oblasti. Během projektu byli zapojeni dobrovolníci z komunity Amasia, kteří zajistí, že podpora nejzranitelnějších lidí bude pokračovat i nyní po skončení projektu.

Jak dále pomáháme

Novinky