Narine si splnila svůj sen. Potom přišel covid.

Publikováno: 30. 9. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Narine si splnila svůj sen. Potom přišel covid.
© Foto: Tereza Hronová

Narine Minsyan z arménského města Gyumri může díky Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství financovaného EU rozvíjet svůj nový podnikatelský plán – tvorbu ručně vyráběných panenek. Prostřednictvím tohoto projektu Člověk v tísni také podporuje organizace občanské společnosti po celé zemi.

Narine Minsyan vystudovala ekonomii a pracovala v bance, ale pak se rozhodla změnit povolání a žít svůj sen. Založila společnost Narodolls: „Chodila jsem na kurzy šití a začala jsem vyrábět panenky. Už jako dítěti se mi moc líbily, a tak jsem se rozhodla je sama dělat. Moc ráda jsem si četla pohádky a napadlo mě, že některé postavičky vyrobím. Zpočátku jsem dělala jen zvířátka, ale později jsem se pomalu začala orientovat na panenky s arménskou tematikou. Doufám, že turisty zaujmou!”


Svou firmu vede ve starém domě postaveném v tradičním stylu, kde žije se svojí matkou. V malé předsíni má svou pracovnu s šicím strojem. Vybavení jí věnovala organizace Women’s Rights House (WRH), spolu s několika školeními a příležitostmi podnikatelského poradenství. WRH je jednou z několika arménských organizací občanské společnosti, které se Člověk v tísni rozhodl podpořit v rámci svého projektu financovaného EU. Nejprve oslovili 30 žen z oblasti Širak, aby se ucházely o finanční prostředky a Narine byla jednou ze 13 šťastných. Získala malý grant a mohla začít podnikat. Během celého procesu jí mentoři pomáhali navrhnout startup s cílem vytvořit udržitelný podnik: „Zúčastnila jsem se dvou měsíčních workshopů, které mě obohatily o mnoho nových dovedností a znalostí, například jak svůj výrobek propagovat. Loňský rok byl kvůli Covidu náročný, takže mi to hodně pomohlo,” říká Narine.

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství se netýká pouze individuální pomoci. Zaměřuje se na organizace občanské společnosti, které jsou vyškoleny a finančně podporovány, aby byly lépe připraveny na zvládání pandemických situací. „V rámci projektu v Arménii jsme dosud různými způsoby podpořili 17 organizací občanské společnosti. Ty absolvovaly řadu školení s cílem zlepšit své dovednosti v oblasti realizace projektů i psaní závěrečných zpráv. Získaly také finanční podporu na své aktivity pro zmírnění dopadu Covid-19. V neposlední řadě pak vzhledem k náročnému pandemickému a politickému vývoji v zemi v poslední době využili zástupci 12 neziskových organizací účastnících se projektu nabídku psychosociální podpory,“ říká Dorota Šuráňová, koordinátorka projektu ČvT.

Women’s Rights House je nevládní organizace se sídlem v arménském městě Gyumri. Jejím cílem je podporovat rozvoj vedoucího postavení žen v Širaku, což je nejhůře situovaný region v zemi. Je jednou z organizací občanské společnosti podporovaných Člověkem v tísni v rámci evropského Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství. Cílem tohoto projektu financovaného EU je zmírnit negativní dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější socioekonomické odolnosti zranitelných skupin ve východní Evropě. Projekt realizuje Člověk v tísni (ČvT) v partnerství s Nizozemským helsinským výborem (NHC) a AFEW International (AFEW) a usiluje o navržení souboru intervencí v několika zemích, včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Tento článek vznikl za finanční podpory Evropské unie. Za jeho obsah nese výhradní odpovědnost nevládní organizace Člověk v tísni a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.


Autor: Tereza Hronová

Související články