Arménie

Arménie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Vzdělávání o současných, palčivých společenských tématech má v arménském školství velmi nízkou úroveň. Spolupracovali jsme proto se školami i univerzitami a pomocí dokumentárních filmů jsme jim pomáhali pozvednout kvalitu výuky o lidských právech či ochraně životního prostředí. Zaměřili jsme se i na vzdělávání široké veřejnosti a expertů z řad médií a dokumentárních tvůrců.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

V rámci projektu zaměřeného na prevenci ilegální migrace a obchodování s lidmi se Člověk v tísni v letech 2009 - 2011 intenzivně věnoval práci se studenty středních i vysokých škol, kde uspořádal desítky debat a seminářů informujících o nástrahách nelegální migrace. Od roku 2012 Člověk v tísni představuje arménským středním školám metodologii zaměřenou na výuku prostřednictvím dokumentárních filmů. Čerpá přitom ze zkušeností programu Jeden svět na školách, který Člověk v tísni realizuje v České republice od roku 2001.

Metodologie Jednoho světa na školách je založena na používání dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků s následnými aktivitami, které umožňují učitelům efektivněji vyučovat o sociálních tématech, jako jsou lidská práva, demokracie, mediace, prevence konfliktů apod.
V současné době metodologii Jednoho světa na školách využívá 200 učitelů ze 164 škol. Ministerstvo školství a vědy Arménie schválilo metodologii Jednoho světa na školách a v průběhu roku 2014 byla tato metodologie Člověkem v tísni ve spolupráci s Národním institutem vzdělávání rozšířena mezi učitele společenských věd na dalších arménských školách.

Do oblasti vzdělávání patří také zvyšování povědomí široké veřejnosti o takových tématech, jako jsou lidská práva, migrace a obchodování s lidmi. Informace jsou lidem poskytovány prostřednictvím mediálních kampaní, jejichž výstupem byly v letech 2009 – 2014 desítky článků i televizních reportáží na téma migrace.

V letech 2012 - 2013 ČvT podporoval aktivní občany v pořádání menších filmových festivalů a jednotlivých projekcí dokumentárních filmů o aktuálních společenských tématech (řešení konfliktů, lidská práva apod.) v odlehlých oblastech Arménie (a také Gruzie a Ázerbájdžánu). Celkem pět týmů zorganizovalo deset malých lokálních festivalů dokumentární filmové tvorby.

Na festivalu promítané dokumenty konfrontovaly téměř 3 000 diváků s palčivými otázkami lidských práv, konfliktů a dalších. Po všech veřejných projekcích následovaly debaty, které divákům umožnily zahájit dialog o tématech, která jsou mnohdy ve společnosti tabuizovaná. Od roku 2014 čtyři festivaly pokračují v pořádání filmových projekcí pro veřejnost bez podpory Člověka v tísni. Veřejná videotéka s dokumentárními filmy v arménském jazyce umožňuje pořádání filmových projekcí. Videotéku využívají zejména univerzitní učitelé a občanští aktivisté.
Prevence obchodování s dětmi v Arménii

Prevence obchodování s dětmi v Arménii

Projekt byl zaměřen na prevenci obchodu s dětmi prostřednictvím zvyšování informovanosti, budováním kapacit institucí a jednotlivců, kterých se tato problematika týká a poskytováním informací a přímé pomoci ohroženým skupinám obyvatelstva. Hlavními aktivitami projektu byla práce s učiteli základních škol i s dětmi. Pro obě skupiny byly organizovány školení a diskuze o obchodu s dětmi. Uspořádali jsme letní školu pro 25 budoucích učitelů, kteří se stanou odborníky na problematiku obchodu s dětmi a budou moci pokračovat ve školení dalších učitelů a hlavně dětí.

V rámci zviditelnění problému navíc proběhla v regionech řada divadelních představení s tématikou obchodu s lidmi, které mimo jiné propagovaly služby linek bezpečí. Partnerská organizace se zaměřila na šíření informací mezi hendikepovanými, konkrétně nevidomými a slabozrakými dětmi a mezi neslyšícími dětmi jejich rodinami a pedagogy.

Kromě škol jsme působili i mezi pracovníky státní správy, kteří mají na starost ochranu práv dětí: vyškolili jsme přes 150 zaměstnanců jerevanského magistrátu, pracovníky úřadů práce a inspektorátů práce, i policisty. Podíleli jsme se na vytvoření identifikačních kritérií potencionálních dětských obětí obchodu s lidmi a následně jsme školili zástupce policie a prokuratury.

Jak dále pomáháme