Dobré vládnutí

Bosna a Hercegovina: Dobré vládnutí

Pozitivní zkušenosti České republiky získané během demokratické transformace se snažíme přenášet a využít v Bosně a Hercegovině, především na úrovni místní samosprávy. Zprostředkováváme například návštěvy zdejších starostů, zástupců neziskového i soukromého sektoru v českých regionech, aby získali cenné zkušenosti týkající se efektivní veřejné správy a technologických inovací. Podpora dobrého vládnutí na této úrovni zvyšuje důvěru a zapojení společnosti do správy veřejných záležitostí.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Mostar - Prostory k aktivizaci a omlazení

Mostar - Prostory k aktivizaci a omlazení

Cílem tříletého projektu je zlepšit veřejný prostor a jeho využití v Mostaru prostřednictvím mobilizace občanů a podpory občanských iniciativ, které přispívají ke společnému občanskému, kulturnímu a hospodářskému životu města. Cílem projektu je také podpořit občany a místní orgány v efektivním využívání nových dovedností, nástrojů a mechanismů k řešení priorit inkluzivním, genderově citlivým, participativním a systematickým způsobem.

 
Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Od roku 2018 Člověk v tísni pracuje na rozvoji standardu dobré správy a rozvoji kapacit obcí v Bosně a Hercegovině. První projekt, realizovaný v roce 2018 po dobu 7 měsíců,  byl zaměřen na Sdílení zkušeností a předávání know-how mezi jednotlivými českými a bosenskými obcemi. V partnerských obcích Livno, Mrkonjic Grad a Maglaj došlo k realizaci tří mikroprojektů specializovaných na prosazování dobrého vládnutí a zlepšení efektivity veřejné správy. Hlavní činností projektu byla příprava konkrétních plánů pro rozvoj v oblasti energetické účinnosti, obnovitelné energie, nakládání s odpadními vodami a nakládání s pevnými odpady. Zaměstnanci obcí měli příležitost spolupracovat s českými odborníky a sdílet své zkušenosti s českými obcemi během návštěv a studijních cest do České republiky. Projekt měl také za cíl posílit mezinárodní spolupráci obcí a jejich zapojení do mezinárodních struktur.
Aktivity Člověka v tísni v této oblasti pokračují i v roce 2019. Tento projekt je zaměřený na Podporu dobře fungující samosprávy na úrovni obcí v Bosně a Hercegovině a pokračuje v posilování standardů dobré správy a to v obcích Laktaši, Livno, Maglaj a Jezero prostřednictvím odborné spolupráce v oblasti plánování udržitelného rozvoje.

Jak dále pomáháme

Novinky