Bosna a Hercegovina: Dobré vládnutí

Bosna a Hercegovina: Dobré vládnutí

Pozitivní zkušenosti České republiky získané během demokratické transformace se snažíme přenášet a využít v Bosně a Hercegovině, především na úrovni místní samosprávy. Zprostředkováváme například návštěvy zdejších starostů, zástupců neziskového i soukromého sektoru v českých regionech, aby získali cenné zkušenosti týkající se efektivní veřejné správy a technologických inovací. Podpora dobrého vládnutí na této úrovni zvyšuje důvěru a zapojení společnosti do správy veřejných záležitostí.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Člověk v tísni v Bosně a Hercegovině v současné době realizuje projekt zaměřený na sdílení zkušeností a předávání know-how mezi jednotlivými českými a bosenskými obcemi. V následujících měsících dojde v partnerských obcích Livno, Mrkonjic Grad a Maglaj k realizaci tří mikroprojektů zaměřených na prosazování dobrého vládnutí a zlepšení efektivity veřejné správy. Hlavní činností projektu bude příprava konkrétních plánů pro rozvoj v oblasti energetické účinnosti, obnovitelné energie, nakládání s odpadními vodami a nakládání s pevnými odpady. Zaměstnanci obcí budou mít příležitost spolupracovat s českými odborníky a sdílet své zkušenosti s českými obcemi během návštěv a studijních cest do České republiky. Projekt má také za cíl posílit mezinárodní spolupráci obcí a jejich zapojení do mezinárodních struktur.

Jak dále pomáháme

Novinky