Bosna a Hercegovina: Dobré vládnutí

Bosna a Hercegovina: Dobré vládnutí

Pozitivní zkušenosti České republiky získané během demokratické transformace se snažíme přenášet a využít v Bosně a Hercegovině, především na úrovni místní samosprávy. Zprostředkováváme například návštěvy zdejších starostů, zástupců neziskového i soukromého sektoru v českých regionech, aby získali cenné zkušenosti týkající se efektivní veřejné správy a technologických inovací. Podpora dobrého vládnutí na této úrovni zvyšuje důvěru a zapojení společnosti do správy veřejných záležitostí.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Chytřejší finance pro rodiny

Chytřejší finance pro rodiny

Člověk v tísni v Bosně a Hercegovině v současné době realizuje dvouletý projekt Chytřejší finance pro rodiny. Hlavním cílem projektu je implementace ambiciózních, ale praktických řešení zelených domů & zelených hypoték ve 12 evropských zemích, což zahrnuje spolupráci 17 expertů v oblasti zelených budov, udržitelné energie, výzkumu a dalších.

V celé Evropě mnoho domů dosahuje pouze nízkého standardu energetické účinnosti. To vede k  vysokým účtům za energii, vysokým emisím uhlíku a přispívá  k energetické chudobě, nižší úrovni pohodlí, špatné kvalitě vzduchu ve vnitřních prostorech a souvisejícím zdravotním problémům. Projekt spolupracuje s bankami a developery na certifikaci zelených domů a vytvoření finančního produktu, který odměňuje zelený přístup ke stavbě domů. Program využívá přesvědčivý výzkum k informování bankovních manažerů rizik o nižších nákladech na energii, zdraví a opravy, které jsou vlastní zeleným domům, což vede ke snížení rizik těchto investic. Nižší hypoteční  sazby umožňují zájemncům o zelené domy půjčit si více na energeticky účinné stavby nebo renovaci. Peníze ušetřené na nižší spotřebě energie pomáhají kupujícím splácet jejich hypotéku. Cetrifikace pomáhá prokázat cenu domu, který tak může být jednodušeji použit jako záruka bankovní investice.

Člověk v tísni společně s partnery pracuje na tom, aby nízkopříjmové rodiny měly přístup k energeticky účinným řešením, které podporují jejich zdraví a finanční stabilitu. Výzkum zaměřený na střední a východní Evropu zkoumá řešení kombinující státní dotace a pobídky se soukromými financemi. V dalším stádiu projektu bude PIN distribuovat zaintersovaným stranám katalog s dobrými příklady takových projektů. Cílem naší práce je zasadit se o vznik inklusivních finančních produktů a pilotních projektů, které by snížily riziko energetické chudoby v Bosně a Herzegovině i jinde v Evropě.

Partneři: Rumunská rada pro šetrné budovy (koordinátor), Dánská technická univerzita (Kodaňské centrum pro energetickou účinnost), Univerzita Libre de Bruxelles, Irská rada pro šetrné budovy, Enova, Zelená rada Bosny a Hercegoviny, EnEffect, Česká rada pro šetrné budovy, Centrum energetické účinnosti Gruzie, CRES - Centrum pro obnovitelné zdroje a šetření, CRISCON, Italská rada pro šetrné budovy, Polská rada pro šetrné budovy, Slovenská rada pro šetrné budovy, Turkeco, Evropsko-ukrajinská energetická agentura.
Tento projekt byl finančně podpořen díky programu Horizont 2020 Evropské unie
(koordinační a podpůrný program podle grantové dohody č. 847141.)
Sledujte nás #SmartFinance a podívejte se na video  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oHL7kWWXEKo
 
Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Předávání know-how mezi českými a bosenskými obcemi

Od roku 2018 Člověk v tísni pracuje na rozvoji standardu dobré správy a rozvoji kapacit obcí v Bosně a Hercegovině. První projekt, realizovaný v roce 2018,  byl zaměřen na Sdílení zkušeností a předávání know-how mezi jednotlivými českými a bosenskými obcemi. V partnerských obcích Livno, Mrkonjic Grad a Maglaj došlo k realizaci tří mikroprojektů specializovaných na prosazování dobrého vládnutí a zlepšení efektivity veřejné správy. Hlavní činností projektu byla příprava konkrétních plánů pro rozvoj v oblasti energetické účinnosti, obnovitelné energie, nakládání s odpadními vodami a nakládání s pevnými odpady. Zaměstnanci obcí měli příležitost spolupracovat s českými odborníky a sdílet své zkušenosti s českými obcemi během návštěv a studijních cest do České republiky. Projekt měl také za cíl posílit mezinárodní spolupráci obcí a jejich zapojení do mezinárodních struktur.
Aktivity Člověka v tísni v této oblasti pokračují i v roce 2019. Tento projekt je zaměřený na Podporu dobře fungující samosprávy na úrovni obcí v Bosně a Hercegovině a pokračuje v posilování standardů dobré správy a to v obcích Laktaši, Livno, Maglaj a Jezero prostřednictvím odborné spolupráce v oblasti plánování udržitelného rozvoje.

Jak dále pomáháme

Novinky

Starostové z České republiky sdílejí své znalosti s kolegy z Bosny a Hercegoviny

Starostové z České republiky sdílejí své znalosti s kolegy z Bosny a Hercegoviny