Mapa neviditelných mostů spojuje obyvatele rozděleného Mostaru

Publikováno: 19. 7. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Mapa neviditelných mostů spojuje obyvatele rozděleného Mostaru
© Foto: Tereza Hronova

V Mostaru vytvořilo místní Kulturní centrum mládeže Abrašević interaktivní "Mapu neviditelných mostů". Tato mapa vznikla proto, aby nebyl Mostar vnímaný jen jako město poznamenané konfliktem, ale aby se víc zdůraznila jeho kulturní, historická a společenská role.

Mapa vznikla v rámci projektu Mostar – prostory k aktivizaci a omlazení, který má mladým lidem ukázat všechny podoby města a je finančně podpořen z prostředků vlády Spojeného království. Přestože se život v Mostaru v posledních letech výrazně změnil, v myslích některých lidí stále zůstává neviditelná hranice, která město i nadále rozděluje. 

Místa, která si zaslouží pozornost

Díky mapě mohou mladí lidé navštívit místa, která si v Mostaru zaslouží pozornost.

"Smyslem mapy je nabídnout mladým lidem v Mostaru nový pohled na jejich město, ulice a dát jim možnost objevit čtvrti zničené v 90. letech. Ty jsou pro historii města velmi důležité," říká Boris Filipić z OKC Abrašević.

V minulosti OKC Abrašević společně s regionálními partnery vydalo řadu sociologických výzkumů o životě a chování mladých lidí žijících v rozdělených komunitách. Kvůli konfliktu v 90. letech se mladí lidé v Mostaru necítí být s městem spojení a nemají o jeho historii zájem.

Mapa neviditelných mostů chce právě tohle změnit. Má mladým lidem ukázat skrytá, zapomenutá nebo neviditelná místa s historickým významem, a tím změnit vnímání města. 

Čtyři trasy mapy

Mapa obsahuje čtyři trasy nazvané "Můj Jeruzalém", "Za zvukem podkov", "Třída socialismu", a "Komadinovo přemostění".

Dvě z tras překračují hranice, které vznikly konfliktem v 90. letech – "Můj Jeruzalém" ukazuje čtyři klíčové sakrální objekty monoteistických náboženství, zatímco "Komadinovo přemostění" symbolizuje neviditelnou linii z východu na západ a naopak, která ukazuje architektonické skvosty Mostaru.

"Třída socialismu" je neviditelným mostem, který objasňuje architektonický a urbanistický vývoj města od konce druhé světové války do začátku 90. let. "Za zvukem podkov" pak ukazuje místa prvního osídlení a vesnic v okolí města.

Projekt naslouchá potřebám občanů

Mapa vznikla v rámci tříletého projektu Mostar – prostory k aktivizaci a omlazení, jehož cílem je zlepšit využití veřejných prostranství. Projekt se zaměřuje na aktivní zapojení občanů a na podporu jejich nápadů, které přispívají ke zlepšení občanského, kulturního a ekonomického života ve městě.

Projekt podporuje občany a místní orgány, aby efektivně využívali nově získané dovednosti, nástroje a mechanismy k řešení svých závazků inkluzivním, genderově citlivým, participativním a systematickým způsobem.

"Mostarský projekt zlepšuje místní komunitu, poskytuje občanům příležitost ke spolupráci a socializaci a k uvědomění si, že všechna veřejná prostranství jsou jejich vlastní prostory. [Projekt] také naslouchá potřebám občanů. Věříme, že plánované investice a participativní mechanismy demokracie v budoucnu přispějí k pozitivnímu vývoji města," uvedla Veronika Jelínková, vedoucí projektu. 

Investice a plány do budoucna

Od začátku roku 2022 projekt finančně podpořil celkem 12 veřejných a kulturních institucí ve výši téměř 1,2 milionů BAM [14,7 milionů CZK] na rekonstrukci jejich prostor. Deset místních organizací také získalo přibližně 250 tisíc BAM [3,1 milionů CZK] na realizaci projektů pro zlepšení občanského života ve městě.

V letošním roce se projekt zaměří na jednotlivce, školy, neformální občanské skupiny a nevládní organizace, které podpoří v rámci grantového schématu "Město pro všechny".

Kromě investic do institucí projekt revitalizoval také veřejná prostranství, například lesopark Trimuša má nové osvětlení. Na řadu přijdou také parky Zrinjevac, Avenija a Vrba, stejně jako známé piknikové místo Buna-Bunica.

Místním partnerům se podařilo skrze řadu aktivit zavést dialog s rozličnými komunitami o společných prioritách v celé řadě oblastí, ať už se jedná o občanský aktivismus, veřejnou politiku, kulturu, ekologii nebo inkluzi. Projekt nadále podporuje vzdělávací programy, koncerty, veřejné akce pro všechny skupiny a komunity. 

Projekt realizuje Člověk v tísni spolu s dalšími čtyřmi organizacemi – Everyday Peace Indicators, Kulturní centrum mládeže Abrasević, Local Democracy Agency Mostar a Nesto Vise.

Projekt je financován vládou Spojeného království.
Autor: Šabić Adin

Související články