Bosna a Hercegovina: Klimatická odolnost

Bosna a Hercegovina: Klimatická odolnost

© Foto: Tereza Hronová

Zvyšování kvality života světové populace je spojeno se stále vzrůstajícím nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Planeta se snaží držet krok s nárůstem průměrné globální teploty a četností extrémních povětrnostních jevů, které mění ekosystémy po celém světě. Změna klimatu navíc nejvíce dopadá na nejchudší obyvatele světa, z nichž mnozí nemají dostatek prostředků, aby se současné klimatické realitě přizpůsobili.

Člověk v tísni uplatňuje systémový přístup, který zahrnuje spolupráci s komunitami, občanskou společností, úřady, místními zajišťovateli služeb a podniky s cílem dosáhnout inkluzivní změny v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

To zahrnuje efektivní nakládání s odpady a zlepšení dlouhodobého přístupu ke znalostem, výrobkům a službám, které mohou zvýšit příjem, bezpečnost a odolnost rodin s nízkými příjmy, a zároveň zajistit vysoké ekologické standardy a standardy udržitelnosti.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Chytřejší finance pro rodiny

Chytřejší finance pro rodiny

Člověk v tísni v Bosně a Hercegovině v současné době realizuje dvouletý projekt Chytřejší finance pro rodiny. Hlavním cílem projektu je implementace ambiciózních, ale praktických řešení zelených domů & zelených hypoték ve 12 evropských zemích, což zahrnuje spolupráci 17 expertů v oblasti zelených budov, udržitelné energie, výzkumu a dalších.

V celé Evropě mnoho domů dosahuje pouze nízkého standardu energetické účinnosti. To vede k  vysokým účtům za energii, vysokým emisím uhlíku a přispívá  k energetické chudobě, nižší úrovni pohodlí, špatné kvalitě vzduchu ve vnitřních prostorech a souvisejícím zdravotním problémům. Projekt spolupracuje s bankami a developery na certifikaci zelených domů a vytvoření finančního produktu, který odměňuje zelený přístup ke stavbě domů. Program využívá přesvědčivý výzkum k informování bankovních manažerů rizik o nižších nákladech na energii, zdraví a opravy, které jsou vlastní zeleným domům, což vede ke snížení rizik těchto investic. Nižší hypoteční  sazby umožňují zájemncům o zelené domy půjčit si více na energeticky účinné stavby nebo renovaci. Peníze ušetřené na nižší spotřebě energie pomáhají kupujícím splácet jejich hypotéku. Cetrifikace pomáhá prokázat cenu domu, který tak může být jednodušeji použit jako záruka bankovní investice.

Člověk v tísni společně s partnery pracuje na tom, aby nízkopříjmové rodiny měly přístup k energeticky účinným řešením, které podporují jejich zdraví a finanční stabilitu. Výzkum zaměřený na střední a východní Evropu zkoumá řešení kombinující státní dotace a pobídky se soukromými financemi. V dalším stádiu projektu bude PIN distribuovat zaintersovaným stranám katalog s dobrými příklady takových projektů. Cílem naší práce je zasadit se o vznik inklusivních finančních produktů a pilotních projektů, které by snížily riziko energetické chudoby v Bosně a Herzegovině i jinde v Evropě.

Partneři: Rumunská rada pro šetrné budovy (koordinátor), Dánská technická univerzita (Kodaňské centrum pro energetickou účinnost), Univerzita Libre de Bruxelles, Irská rada pro šetrné budovy, Enova, Zelená rada Bosny a Hercegoviny, EnEffect, Česká rada pro šetrné budovy, Centrum energetické účinnosti Gruzie, CRES - Centrum pro obnovitelné zdroje a šetření, CRISCON, Italská rada pro šetrné budovy, Polská rada pro šetrné budovy, Slovenská rada pro šetrné budovy, Turkeco, Evropsko-ukrajinská energetická agentura.
Tento projekt byl finančně podpořen díky programu Horizont 2020 Evropské unie
(koordinační a podpůrný program podle grantové dohody č. 847141.)
Sledujte nás #SmartFinance a podívejte se na video  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oHL7kWWXEKo
 
Zefektivnění systému nakládání s odpady v Kantonu Sarajevo

Zefektivnění systému nakládání s odpady v Kantonu Sarajevo

Cílem tohoto projektu je v kantonu Sarajevo přispět ke snížení množství vyprodukovaného odpadu, zlepšit nakládání s odpady a pracovat s příslušnými institucemi na zefektivnění jejich činnosti. V první řadě jde o podporu společnosti KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, která nakládá s odpady v zemi. V rámci projektu dojde k nákupu vybavení, technické asistenci, budování kapacit a také proběhne mediální kampaň cílená na občany a klienty KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Člověk v tísni bude úzce spolupracovat s úřady v kantonu Sarajevo a příslušným ministerstvem. Společně určí, co je potřeba udělat, aby

došlo k udržitelným změnám a zlepšení v systému nakládání s odpady. Zaměří se také na legislativní úpravy.


 

Jak dále pomáháme

Novinky