Pomáháme lidem se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině najít placené zaměstnání

Publikováno: 10. 12. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Pomáháme lidem se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině najít placené zaměstnání
© Foto: pin

Kerim z Bosny a Hercegoviny se narodil s mentálním postižením, proto je pro něj těžké najít placenou práci. Měl ovšem štěstí. V rámci projektu Moje práce – ekonomické příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, financovaným Českou rozvojovou agenturou, pomáhá Člověk v tísni spolu s místními partnery zlepšit postavení lidí, jako je Kerim, aby byli schopni uspět na pracovním trhu.

Cílem projektu je zlepšit ekonomické příležitosti pro osoby se zdravotním postižením v osmi městech Bosny a Hercegoviny a pomoci jim najít placenou práci. Vyškolení poradci pro zaměstnanost poskytují podporu při hledání práce, pomáhají se na zaměstnání připravit a jsou k dispozici i poté, co lidé se zdravotním postižením začnou práci vykonávat. Mít vlastní zdroj příjmů je pro Kerima a jeho přátele velmi povzbuzující, ale pro mnoho lidí s postižením v Bosně a Hercegovině je placené zaměstnání nedosažitelným snem.

Kerim nyní pracuje v sociálním podniku Greens, který provozuje organizace ProReha, a během nedávného rozhovoru ve svém zaměstnání zrovna pilně sázel bazalku. Řekl, že je vděčný za práci v Greens, který se zabývá produkcí zeleniny, koření a jedlých rostlin.

Kerim je zaměstnaný už šest let. „Přijdu do práce a udělám, co mám. Zalévám rostliny, věnuji jim svou pozornost a lásku. Hasa, Nadja a já probereme, co je třeba udělat,” říká Kerim. Nadja Smaić je pracovní poradkyně, která pomáhá lidem jako Kerim najít a udržet si placené zaměstnání. Vypráví: „Jednou jsem mluvila s jedním zaměstnavatelem o možnosti zaměstnat člověka s postižením a ten mi doslova řekl: ‘Další dítě tady nepotřebujeme.’ Zaměstnavatelé mají pocit, že musí dohledem nad lidmi s postižením trávit více času, což je něco, co nechtějí. Ale tak to není. Jak můžete vidět na našem příkladu, tak to není pravda,” vysvětluje Smaić.

Sanja Lepić, projektová manažerka Člověka v tísni, říká: „Naším záměrem není jen vybavit osoby se zdravotním postižením dovednostmi a znalostmi potřebnými k tomu, aby tito lidé našli práci a byli schopni ji vykonávat. Chceme také zohlednit jejich záliby a nadání. Musíme změnit zajetý přístup, aby zaměstnavatelé ocenili výhody, které přináší zaměstnání lidí s postižením, kteří představují nevyužitý zdroj pracovních sil. Proto také pracujeme s potenciálními zaměstnavateli," vysvětluje Lepić.

Vybízíme firmy k tomu, aby poskytovaly stáže a zaměstnání osobám se zdravotním postižením. Zároveň je podporujeme v tom, aby přizpůsobily svá pracoviště novým zaměstnancům a poskytovaly bezpečné a příznivé pracovní prostředí.

Lepić k tomu poznamenává: „Program stáží se ukázal být nejlepším způsobem, jak propojit zaměstnavatele a osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu jsme měli 13 příjemců, kteří získali cenné pracovní zkušenosti, které jim pomohly získat pracovní smlouvu nebo zvýšily jejich šance na uplatnění na otevřeném trhu práce."

Výzkum provedený v rámci projektu ukázal, že Bosna a Hercegovina se dosud nezabývala problematikou začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu. Zaměstnávání OZP se nevnímá jako investice do ekonomického posílení hospodářství a občanů, ale spíše jako charita.

„Zaměstnávání je pro skutečné začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti rozhodující," říká Lepić a dodává: „Musíme se naučit vnímat je jako rovnocenné členy našich komunit a zajistit jim stejná práva, jako mají všichni ostatní. ”

Člověk v tísni pracuje s lidmi se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině už dlouho. Společně s místními partnery a úřady se snažíme o změnu systému péče o lidi se zdravotním postižením v celé zemi. Podporujeme proces deinstitucionalizace a prosazujeme služby poskytující nezávislé bydlení. Tímto způsobem se Člověk v tísni snaží zajistit důstojnější sociální podmínky pro lidi s postižením, aby mohli svobodně žít, pracovat, setkávat se a také si zachovávat větší kontrolu nad svým životem. Člověk v tísni také pořádá osvětové kampaně s cílem bojovat proti diskriminaci a předsudkům vůči lidem s mentálním a psychosociálním postižením.


Autor: Tereza Hronova

Související články