V Mostaru vznikla nová feministická prohlídka města

Publikováno: 12. 3. 2024 Doba čtení: 5 minut
V Mostaru vznikla nová feministická prohlídka města
© Foto: Selma Žuljević

„Historie je nejlepší učitelka.“ To je životní motto Almy Pelo Zagorčić, která společně se svými kolegy v rámci našeho Projektu Mostar upozorňuje na příběhy zapomenutých žen ve svém městě v Bosně a Herzegovině.

„Za poslední dva roky jsme usilovně pracovali na představení příběhů žen z historie i současnosti Mostaru. Naším cílem bylo zaznamenat jejich životy a poukázat na důležitou roli, kterou hrály ve společnosti,“ říká Alma Pelo Zagorčić z organizace Citizens' Initiative.

Vláda Spojeného Království v rámci našeho projektu Mostar – Prostory k aktivizaci a omlazení tuto iniciativu ocenila a projekt Cesty zapomenutých žen Mostaru finančně podpořila.

Iniciativa vznikla v rámci tříletého projektu Mostar – prostory k aktivizaci a omlazení, jehož cílem je zlepšit využití veřejných prostranství. Projekt se zaměřuje na aktivní zapojení občanů a na podporu jejich nápadů, které přispívají ke zlepšení občanského, kulturního a ekonomického života ve městě.

„Díky projektu jsme mohli poukázat na příběhy žen z různých historických období. Chtěli jsme zahrnout širokou škálu epoch, proto jsme se zaměřili na příběhy od minulosti až po současnost. Pokrýváme období od středověku, kdy žila například bosenská královna Katarina, až po dnešní dobu, ze které jsme vybrali například příběhy plavkyň Lany Pudar a Aminy Kajtaz,“ říká Alma.

Autentický zážitek v Mostaru

Tento projekt, který šíří povědomí o ženách v Mostaru a zabývá se současně jeho bohatou historií, zaujal také místní turistickou kancelář. Ta se rozhodla zařadit feministickou prohlídku města do své nabídky. Fortuna Tours je tak první agenturou, která umožňuje návštěvníkům projít se po stopách mostarských hrdinek.

„Tato prohlídka poskytne turistům z celého světa působivý a autentický zážitek z Mostaru. Je skvělou volbou pro návštěvníky, kteří rádi objevují, učí se a podporují místa, která usilují o zachování kulturního dědictví, genderové rovnoprávnosti a místní revitalizace,“ říká Alma.

Kancelář Almy vypadá skoro jako historický archiv. Každý, kdo se k ní podívá, se může díky stovkám knih a magazínů dokumentujících historii i současnost Mostaru vydat na výlet napříč historií tohoto města.

„Mám respekt k dříve neznámým cestám a úspěchům všech žen z Mostaru, s jejichž životy jsem měla možnost se seznámit. Jsou to příběhy plné odvahy, vytrvalosti a významných počinů, kterými ženy obohatily naši komunitu, a to často bez uznání, které by si zasloužily,“ říká Alma.

„Příběhy těchto žen mě inspirovaly také na osobní úrovni. Uvědomila jsem si, jak důležité je tyto zapomenuté příběhy sdílet a podporovat genderovou rovnoprávnost ve společnosti.“

Jak je důležitá místní historie

Alma doufá, že tato část doposud neobjevené historie Mostaru, na kterou nahlíží z feministické perspektivy, podpoří místní ve studiu lokálních dějin a v mladší generaci zájem o kulturní dědictví.

„V rámci formálního vzdělávání se ve velké míře zaměřujeme na světové dějiny a učíme se o globálních změnách. Světové dějiny jsou samozřejmě důležité, ale měli bychom se zaměřit také na místní osobnosti a našim dětem povídat příběhy o hrdinkách a hrdinech z našeho regionu,“ říká Alma.

Alma zároveň motivuje ostatní obyvatele Mostaru, aby přišli s vlastními nápady na rozšíření trasy a upozornili její tým na další významné ženy a místa.

„Příběhy jsme nejprve sbírali mluvenou formou, to se ukázalo jako velmi cenný zdroj informací. Prostřednictvím rozhovorů jsme získali ucelený pohled na životy žen a jejich přínos komunitě. Asi nejcennější pro nás byly rozhovory o méně známých ženách, jako je například Zarifa Bijedić. Lidé, se kterými jsme o těchto ženách mluvili, byli překvapeni, že se zajímáme o životy žen, které žily často ve stínu svých mužských protějšků,“ říká Alma.

Místa, která oživují historii

Informace, které tým v rozhovorech zjistil, byly pro větší věrohodnost a hlubší porozumění příběhu ještě ověřeny napříč různými zdroji. Protože chybí monografie, která by se věnovala výhradně ženám v Mostaru, museli výzkumníci čerpat především ze zdrojů Muzea Hercegoviny, sbírky Džemala Bijediće, Archivu kantonu Hercegovina-Neretva a novinových článků, například z média Glas Slobode. Jako zdroj na ověření některých dat byla použita také kniha Recorded Women of Bosnia and Herzegovina.

„Všechny tyto kroky nám pomohly vytvořit si rámec, podle kterého jsme osobnosti identifikovali. Díky výzkumu v terénu jsme poznali místa a ulice, které byly spjaty s příběhy žen, kterými jsme se zabývali. To přispělo k vytvoření spojitosti mezi příběhem a lokací, na které se odehrával. Díky těmto místům jsme tak mohli znovu oživit historii,“ vysvětluje Alma.

Nejvíce zastávek v rámci feministické prohlídky města je na Ulici Maršála Tita, která byla dříve živým centrem města, ale nyní je kromě pár turistů vylidněná.

„Doufáme, že se nám díky feministické prohlídce podaří obnovit zájem místních o Ulici Maršála Tita. Díky prohlídce budou moci návštěvníci nahlédnout do životů významných žen. Právě Ulice Maršála Tita je významným centrem těchto příběhů,“ zdůrazňuje Alma.

Genderová rovnost v historiografii

Zatímco procházíme mezi městskými lázněmi a domem, kde se narodil Džemal Bijedić, Alma zmiňuje, jak důležité je dokumentovat dědictví žen také ve zbytku Bosny a Hercegoviny a v zemích západního Balkánu.

„Výzkum a dokumentování zásluh žen v různých městech a regionech v Bosně a Hercegovině přispějí k lepšímu porozumění tomuto tématu napříč celou společností,“ říká Alma.

Dodává, že některé země západního Balkánu, například Srbsko, už tato data sbírat začaly, a mají tudíž mnohem více sepsaného materiálu o svých hrdinkách z minulosti.

„Historické záznamy jsou často neúplné. To jen podtrhává důležitost vyhledávání dalších zdrojů a používání nových přístupů, abychom doplnili tyto mezery. Chtěla bych zdůraznit především důležitost inkluzivity a genderové rovnosti v historiografii. To přispěje k lepšímu porozumění a respektu k zásluhám, které mají ženy ve společnosti,“ říká Alma.

Ale jsme teprve na začátku cesty k většímu uznání a ocenění role žen napříč historií. Alma je příkladem toho, že my všichni můžeme přispět k přehodnocení a redefinici tradičních norem, a tím vytvořit základ pro progresivnější a inkluzivnější společnost. Měli bychom ocenit zásluhy všech osob, bez ohledu na jejich původ či pohlaví.

Autor: Selma Žuljević

Související články