Bosna a Hercegovina: Sociální inkluze a ochrana

Bosna a Hercegovina: Sociální inkluze a ochrana

Současný systém sociální péče v Bosně a Hercegovině nebere v potaz moderní přístupy a nezohledňuje lidská práva občanů s postižením. Zaměřujeme se proto na boj proti předsudkům a diskriminaci lidí s postižením. Podporujeme vznik rovných příležitostí a změnu velkých ústavů na chráněné bydlení, kde lidé s postižením mohou žít, pracovat a volně se pohybovat i socializovat.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Podpora začleňování osob s postižením do společnosti

Podpora začleňování osob s postižením do společnosti

Základním problémem v přístupu k osobám s postižením v Bosně a Hercegovině je převládající důraz na jejich segregaci a umisťování do ústavů bez osobního přístupu a adekvátní individuální péče. Při přijetí do ústavu jsou klienti často zbavováni svéprávnosti a možnosti rozhodovat sami o svém životě. Lidem s postižením tak není umožněno začlenit se do společnosti, která vůči nim navíc trpí značnými předsudky.

V letech 2015–2018 Člověk v tísni se třemi vybranými místními nevládními organizacemi (SUMERO v Sarajevu, Sunce v Mostaru a Zajedno v Banja Luce) usiloval o změnu tohoto systému směrem k tzv. deinstitucionalizaci a o osvětu, která by pomohla veřejnosti překonat zažité předsudky. V rámci společného projektu zprostředkoval Člověk v tísni zejména přenos českého know-how a příkladů dobré praxe v této oblasti. Jedním z hlavních výstupů projektu byla pomoc klientům odstěhovat se z ústavů do chráněného (komunitního) bydlení, které jim zajišťuje důstojnější sociální podmínky, a které zvyšuje možnost jejich seberealizace. Někteří klienti si také zvýšili profesní kvalifikaci, získali pracovní zkušenost a díky tomu se mohou lépe uplatnit na trhu práce.
 
Aktivity Člověka v tísni v této oblasti pokračují i v roce 2019. Studenti vysokoškolských oborů práva, psychologie a sociálních prací z Univerzity v Sarajevu a v Banja Luce se lépe seznámí s danou problematikou. Studenti dále navážou spolupráci s lidmi s postižením, kteří se snaží bojovat za svá práva. Společně se budou podílet na vzniku edukačních materiálů pro veřejnost a skrze média podporovat bourání předsudků v bosenské společnosti. Dalším krokem budou jednání s politiky na úrovni entit o legislativě týkající se práv lidí s postižením a možností chráněného bydlení.
 

Jak dále pomáháme