Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina: Sociální inkluze a ochrana

Současný systém sociální péče v Bosně a Hercegovině nebere v potaz moderní přístupy a nezohledňuje lidská práva občanů s postižením. Zaměřujeme se proto na boj proti předsudkům a diskriminaci lidí s postižením. Podporujeme vznik rovných příležitostí a změnu velkých ústavů na chráněné bydlení, kde lidé s postižením mohou žít, pracovat a volně se pohybovat i socializovat.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Moje práce - ekonomické příležitosti pro osoby se zdravotním postižením

Moje práce - ekonomické příležitosti pro osoby se zdravotním postižením

Projekt Moje práce vychází z předchozích zkušeností Člověka v tísni v Bosně a Hercegovině, kde se zaměřujeme na místní obyvatele s mentálním a psychosociálním postižením. Člověk v tísni pomáhá podpořit sociální inkluzi, zlepšit pracovní příležitosti a posílit postavení lidí s mentálním postižením při uplatňování jejich práv ve společnosti.

Partnery tohoto projektu jsou místní neziskové organizace Nešto Više a asociace ProReha. Českou expertízu se začleňováním osob s postižením na trh práce zprostředkovává nevládní organizace Rytmus, o.p.s. s, která má rozsáhlé zkušenosi v této oblasti. 
Člověk v tísni bojuje s energetickou chudobou pomocí zeleného bydlení

Člověk v tísni bojuje s energetickou chudobou pomocí zeleného bydlení

Energeticku chudobou je ohroženo 50 až 125 milionů Evropanů. Bosna a Herzegovina patří mezi nejvíce zasažené země. V reakci na tento problém pomáhá Člověk v tísni místním autoritám vybrat vhodná zelená finanční řešení pro místní obyvatele, která budou zároveň udržitelná i z dlouhodobého hlediska.
V květnu 2019 tým Člověka v tísni v Bosně a Hercegovině zahájil spolu s 16 expertními partnery dvouletý projekt SMARTER Finance for Families podporovaný Evropskou Unií. Pod záštitou výzkumného programu Horizon 2020 náš projekt usiluje o zpřístupnění zeleného bydlení a zelených hypoték spotřebitelům ve dvanácti evropských zemích. Člověk v tísni se zároveň snaží zvýšit dostupnost kvalitního bydlení také osobám s nízkými příjmy a to jak bosenským občanům, tak lidem z dalších zemí, kde projekt probíhá.
Po měsících výzkumu jsme přispěli k vytvoření dvanácti příruček, které jsou přizpůsobené kontextu v každé z dvanácti zemí. V příručkách je vysvětleno, jaké jsou finanční, energetické a zdravotní výhody zelených budov. Developeři a investoři tak budou mít možnost dozvědět se také o příkladech fungující praxe v jejich národních jazycích.
Také veřejné autority, které se zajímají o řešení energetické chudoby ve svých komunitách, se budou moci inspirovat v katalogu úspěšných projektů posbíraných z celé Evropy. Krátké studie je zase seznámí s možnostmi pomoci, kterou SMARTER nabízí zájemcům o vytvoření nových finančních produktů pro rodiny s nízkými příjmy.
Člověk v tísni na základě důvěryhodných dat aktivně propaguje inkluzivní finanční produkty a podporuje rozvoj nových projektů v boji proti energetické chudobě v Bosně a Herzegovině a dalších zemích.

Zajímá vás tento projekt? Podívejte se na klíčové dokumenty nebo navštivte stránky projektu. Tento projekt je financovám díky Horizon 2020, koordinačnímu a podpůrnému programu Evropské unie pod grantovou smlouvou číslo 847141.

Úvodní obrázek je pouze ilustrativní.
 
Podpora začleňování osob s postižením do společnosti

Podpora začleňování osob s postižením do společnosti

Základním problémem v přístupu k osobám s postižením v Bosně a Hercegovině je převládající důraz na jejich segregaci a umisťování do ústavů bez osobního přístupu a adekvátní individuální péče. Při přijetí do ústavu jsou klienti často zbavováni svéprávnosti a možnosti rozhodovat sami o svém životě. Lidem s postižením tak není umožněno začlenit se do společnosti, která vůči nim navíc trpí značnými předsudky.

V letech 2015–2018 Člověk v tísni se třemi vybranými místními nevládními organizacemi (SUMERO v Sarajevu, Sunce v Mostaru a Zajedno v Banja Luce) usiloval o změnu tohoto systému směrem k tzv. deinstitucionalizaci a o osvětu, která by pomohla veřejnosti překonat zažité předsudky. V rámci společného projektu zprostředkoval Člověk v tísni zejména přenos českého know-how a příkladů dobré praxe v této oblasti. Jedním z hlavních výstupů projektu byla pomoc klientům odstěhovat se z ústavů do chráněného (komunitního) bydlení, které jim zajišťuje důstojnější sociální podmínky, a které zvyšuje možnost jejich seberealizace. Někteří klienti si také zvýšili profesní kvalifikaci, získali pracovní zkušenost a díky tomu se mohou lépe uplatnit na trhu práce.
 
Aktivity Člověka v tísni v této oblasti pokračují i v roce 2019. Studenti vysokoškolských oborů práva, psychologie a sociálních prací z Univerzity v Sarajevu a v Banja Luce se lépe seznámí s danou problematikou. Studenti dále navážou spolupráci s lidmi s postižením, kteří se snaží bojovat za svá práva. Společně se budou podílet na vzniku edukačních materiálů pro veřejnost a skrze média podporovat bourání předsudků v bosenské společnosti. Dalším krokem budou jednání s politiky na úrovni entit o legislativě týkající se práv lidí s postižením a možností chráněného bydlení.
 

Jak dále pomáháme