Jemen: Humanitární pomoc a obnova

Jemen: Humanitární pomoc a obnova

© ČVT

Člověk v tísni založil svou operaci v Adenu na jihu Jemenu na začátku roku 2022. Klíčovým zaměřením je zajištění základních humanitárních potřeb a obnovy obyvatelstva postiženého probíhajícím konfliktem. Člověk v tísni se zaměřuje na klíčové otázky odolnosti, konkrétně na zajištění přístupu k nezávadné pitné vodě, zlepšení hygienických podmínek a životního prostředí a podporu hygienické osvěty ve školách pro hostitelské a vysídlené obyvatelstvo v guvernorátu Lahj na jihozápadním pobřeží. Naše aktivity provádíme společně s naším partnerem z Aliance 2015, německou neziskovou organizací Welthungerhilfe.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Přístup k vodě a lepším hygienickým podmínkám pro zranitelné skupiny obyvatelstva postižených konfliktem v guvernorátu Lahj

Přístup k vodě a lepším hygienickým podmínkám pro zranitelné skupiny obyvatelstva postižených konfliktem v guvernorátu Lahj

Více než sedm let trvající konflikt ovlivnil životy mnoha lidí v Jemenu. Roky tohoto ničivého konfliktu poškodily nebo zničily již tak špatnou infrastrukturu a způsobily, že základní služby téměř nefungují, od škol, nemocnic a klinik až po vodovodní či kanalizační a elektrické sítě. Situace v guvernorátu Lahj je znepokojivá a nejhůře jsou postiženy zranitelné komunity, pro které je humanitární pomoc hlavním zdrojem obživy. Přístup k vodě je ve většině oblastí problematický kvůli vodovodním systémům poškozeným v důsledku konfliktu. Nejvíce postižená jsou školská zařízení, kde jsou hygienické podmínky velmi špatné.

PIN proto pomáha zejména obyvatelstvu postižené konfliktem v guvernorátu Lajh, v okrese Al Hawta a Radfan v oblasti přístupu vode a leším hygienickým podmínkam. V rámci projektu se budují vodní vrty se solárním čerpacím systémem, instaluje se odpovídající rozvodná síť a vodovodní místa, aby se zajistil přístup k nezávadné vodě a zdravější životní prostředí v daných oblastech. Vybrané školy jsou podporovány obnovou nových školních latrín a stanic na mytí rukou pro studenty a zaměstnance školy, které pomáhají snižovat zdravotní rizika, jimž jsou vystaveni. PIN rovněž provádí osvětové kampaně v oblasti veřejného zdraví a hygieny, posiluje správné hygienické návyky a distribuuje hygienické soupravy (včetně například zubního kartáčku, hygienických vložek, mýdla).