Jemen: Humanitární pomoc a obnova

Jemen: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: ČVT

Člověk v tísni založil svou operaci v Adenu na jihu Jemenu na začátku roku 2022. Klíčovým zaměřením je zajištění základních humanitárních potřeb a obnovy obyvatelstva postiženého probíhajícím konfliktem. Člověk v tísni se zaměřuje na klíčové otázky odolnosti, konkrétně na zajištění přístupu k nezávadné pitné vodě, zlepšení hygienických podmínek a životního prostředí a podporu hygienické osvěty ve školách pro hostitelské a vysídlené obyvatelstvo v guvernorátu Lahj na jihozápadním pobřeží. Naše aktivity provádíme společně s naším partnerem z Aliance 2015, německou neziskovou organizací Welthungerhilfe.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Přístup k vodě a lepším hygienickým podmínkám pro zranitelné skupiny obyvatelstva postižených konfliktem v guvernorátu Lahj, druhá fáze

Přístup k vodě a lepším hygienickým podmínkám pro zranitelné skupiny obyvatelstva postižených konfliktem v guvernorátu Lahj, druhá fáze

Aktuální konflikt v Jemenu ničivé dopadá na životy místních obyvatel. Již tak špatná infrastruktura byla poškozena nebo zničena, což má za následek nefunkčnost základních služeb, od škol, nemocnic a klinik až po inženýrské sítě. Přístup k vodě je v guvernorátu Lahj problematický kvůli poškození vodovodním systémům v důsledku konfliktu. Nejvíce postižená jsou školy, kde jsou hygienické podmínky velmi špatné. 

PIN již druhým rokem aktivně přispívá ke zlepšení přístupu k vodě, hygienickým podmínkám, a také bojuje proti podvýživě ve vybraných oblastech. Projekt pokračuje v rehabilitaci a stavbě vodních vrtů se solárním čerpacím systémem, instalaci adekvátní rozvodní sítě a vodovodních míst, aby se zajistil přístup k nezávadné vodě a zdravějšímu životnímu prostředí v daných oblastech. Pro zajištění efektivního provozu a udržitelnost školíme místní personál pro údržbu těchto systémů. V aktuální druhé fázi projektu jsou vybrány nové školy a zdravotnická zařízení pro renovaci nebo stavbu latrín a umýváren pro studenty, školní personál, pacienty a zaměstnance. Současně PIN provádí osvětové kampaně zaměřené na veřejné zdraví a hygienu, posiluje správné hygienické návyky a distribuuje hygienické soupravy (včetně například zubního kartáčku, hygienických vložek a mýdla). 

Vzhledem k naléhavé situaci s podvýživou v zemi provádíme měření dětí na podvýživu pomocí MUAC pásky. Tímto způsobem přesného měření můžeme posoudit jejich stav a poskytnout jim odpovídající podporu. Pro zajištění vhodné léčby také dodáváme terapeutické směsi a nutričně bohaté potraviny do klíčových nemocnic v region, a organizujeme osvětové kampaně s cílem informovat místní obyvatelstvo o příčinách, důsledcích a prevenci podvýživy. 

Okamžité dodávky vody pro vysídlené a hostitelské komunity zasažené konfliktem v Jemenu

Okamžité dodávky vody pro vysídlené a hostitelské komunity zasažené konfliktem v Jemenu

V roce 2023 lidé v Jemenu stále čelí jedné z nejzávažnějších humanitárních krizí na světě, uplynulo již devět let od eskalace konfliktu v roce 2015. Podle Přehledu humanitárních potřeb pro rok 2023 bude více než 21 milionů lidí (66% populace země) potřebovat naléhavou pomoc, z toho téměř 16 milionů lidí bude vyžadovat naléhavou podporu ve vodním hospodářství, hygieně a sanitaci (WASH). V některých oblastech distriktu Al Khoka, chybí pitná voda, což ještě komplikuje nedostatek veřejných sítí, paliva a elektřiny, které jsou pro čerpání vody potřebné. Kromě toho bývají provozní zdroje vody často přetěžovány v důsledku velkého počtu uživatelů. 

Díky projektu jsme schopni zajistit přístup k bezpečné pitné vodě v dostupné vzdálenosti (méně než 1 km) pro vnitřně vysídlené osoby (IDPS) v této oblasti. Projekt se také zaměřuje na minimalizaci rizika selhání systému v budoucnosti, proto bude vytvořen vodní výbor pro správu a údržbu vodního systému. Lidé se účastní školení, která si kladou za cíl zvýšení základních hygienických návyků a připravenosti na pandemie cholery/covidu. Navíc obdrží hygienické sady, které jim umožní dodržovat zdravé hygienické návyky po dobu 6 měsíců. S cílem podpořit životní prostředí a udržitelnost se PIN taky zaměřuje na management pevných odpadů a čistění latrín, aby se snížili rizika vzniku infekčních chorob. 

Přístup k vodě a lepším hygienickým podmínkám pro zranitelné skupiny obyvatelstva postižených konfliktem v guvernorátu Lahj

Přístup k vodě a lepším hygienickým podmínkám pro zranitelné skupiny obyvatelstva postižených konfliktem v guvernorátu Lahj

Více než sedm let trvající konflikt ovlivnil životy mnoha lidí v Jemenu. Roky tohoto ničivého konfliktu poškodily nebo zničily již tak špatnou infrastrukturu a způsobily, že základní služby téměř nefungují, od škol, nemocnic a klinik až po vodovodní či kanalizační a elektrické sítě. Situace v guvernorátu Lahj je znepokojivá a nejhůře jsou postiženy zranitelné komunity, pro které je humanitární pomoc hlavním zdrojem obživy. Přístup k vodě je ve většině oblastí problematický kvůli vodovodním systémům poškozeným v důsledku konfliktu. Nejvíce postižená jsou školská zařízení, kde jsou hygienické podmínky velmi špatné.

PIN proto pomáha zejména obyvatelstvu postižené konfliktem v guvernorátu Lajh, v okrese Al Hawta a Radfan v oblasti přístupu vode a leším hygienickým podmínkam. V rámci projektu se budují vodní vrty se solárním čerpacím systémem, instaluje se odpovídající rozvodná síť a vodovodní místa, aby se zajistil přístup k nezávadné vodě a zdravější životní prostředí v daných oblastech. Vybrané školy jsou podporovány obnovou nových školních latrín a stanic na mytí rukou pro studenty a zaměstnance školy, které pomáhají snižovat zdravotní rizika, jimž jsou vystaveni. PIN rovněž provádí osvětové kampaně v oblasti veřejného zdraví a hygieny, posiluje správné hygienické návyky a distribuuje hygienické soupravy (včetně například zubního kartáčku, hygienických vložek, mýdla).