Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Mongolsko patří k zemím s nejtvrdšími klimatickými podmínkami. Krátké léto následuje dlouhá zima s teplotami klesajícími až k 50 stupňům pod bod mrazu. Téměř polovina třímilionové mongolské populace žije v odlehlých vesnických oblastech. Podstatná část přežívá díky výlučně pasteveckému životnímu stylu, kdy je dobytek jediným zdrojem finančního příjmu a zdrojem 30 % z rodinného jídelníčku. Klimatické změny a negativní efekty lidské činnosti na životní prostředí tak mají na pastevce extrémní dopad.

Pastevecké domácnosti měly tradičně velmi dobře vyvinuté způsoby, jak se vypořádat s tvrdým podnebím a extrémně náročnými podmínkami pasteveckého života. V současné době se ale kvůli zvýšené frekvenci dzudů míra jejich odolnosti podstatně snížila. Dzud je přírodní fenomén vyskytující se pouze v Mongolsku. Je charakterizovaný letním suchem a následnou tuhou zimou s nezvykle velkou sněhovou pokrývkou, ledovými větry a abnormálně nízkými teplotami klesajícími k 50 stupňům pod nulou. Kvůli klimatickým změnám a negativním dopadům lidské činnosti na životní prostředí včetně neudržitelné správy pastvin se dzudy nyní opakují přibližně každé čtyři roky, zatímco tradičně přicházely jednou za deset let.

Během dzudu místní pastviny nejsou schopny vyprodukovat dostatečné množství sena. V létě panují abnormální sucha doprovázená stepními požáry, následná tuhá zima neumožňuje dobytku přístup k pastvě kvůli množství sněhu a ledu, což nadále zhoršuje nedostatek krmiva. Kromě negativního vlivu na dobytek má dzud také dopad na místní obyvatelstvo. Cesty jsou kvůli vysoké sněhové pokrývce neprůjezdné, nelze tak cestovat, a to zejména do krajských měst, kde se nacházejí základní služby jako například zdravotnická centra, školy, trhy či banky. Pastevecké rodiny žijící stovky kilometrů od měst se tak ocitají v totální izolaci a čelí nedostatku základních potravin, topných materiálů či dostatečného zimního oblečení. Dalším rozměrem je negativní dopad na psychiku pastevců způsobený traumatizujícím účinkem dzudu na rodiny i jejich živobytí.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc / Realizovaná pomoc

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Na základě vyhodnocení potřeb pasteveckých rodin zasažených dzudem v letech 2016 a 2017 jsme v koordinaci s mezinárodními organizacemi včetně OSN identifikovali dvě základní potřeby zasažených domácností. Za prvé přístup k základním potřebám denní spotřeby, jako jsou potraviny, zimní oblečení, léky, topné materiály či finanční prostředky za účelem nákupu telefonního kreditu či zajištění dopravy do okresních center. Za druhé přístup ke krmivu pro dobytek, který je jejich jediným zdrojem obživy. V případě jeho ztráty či dramatického snížení počtu stáda následkem dzudu se daná domácnost ocitne zcela bez zdroje obživy nezbytného k jejich přežití a bude se muset uchýlit k negativním strategiím přežití, jako je snižování počtu jídel denně, zadlužení, nájemná práce u bohatších pastevců poskytující pouze minimální prostředky k přežití rodiny, odebírání dětí ze škol, migrace do měst apod.
Pomoc rodinám pastevců zasažených suchy a tuhou zimou

Pomoc rodinám pastevců zasažených suchy a tuhou zimou

Venkovské obyvatelstvo ve východním Mongolsku povětšinou spoléhá na pastevectví jako jediný zdroj své obživy. Rozsáhlá sucha a následné stepní požáry v létě 2015 tedy mnoha rodinám způsobily značné škody. Tuhá zima (označovaná slovem dzud) s velice nízkými teplotami a bohatou sněhovou nadílkou, zpod které zvířata jen obtížně vyhrabávají potravu, tak byla pro místní další ránou. Nedostatek krmiva pro dobytek v kombinaci s nízkými výkupními cenami masa a ztíženou dopravní dostupností na trhy vedla k nedostačujícím příjmům domácností a jejich vysoké zadluženosti.

Člověk v tísni ve spolupráci s Charitou ČR, mongolskou National Emergency Management Agency a mongolským Červeným křížem tak od února do června 2016 do postižených oblastí Dornod, Sukhbaatar, Khentii a Dornogobi distribuoval potravinovou a peněžní pomoc pro tři tisíce postižených domácností. Projekt byl financován Evropskou komisí.

ČvT dále pracuje s rodinami pastevců na zvyšování odolnosti proti podobným budoucím dzudům. Ve spolupráci s italskou neziskovou organizací ASIA Onlus a podporou Valdenské evangelické církve také podporuje vzájemnou solidaritu mezi zámožnějšími a zranitelnými rodinami pastevců.

Jak dále pomáháme