Nepál: Klimatická odolnost

Nepál: Klimatická odolnost

© Foto: Člověk v tísni

Ničivé zemětřesení v Nepálu v roce 2015 mělo významný dopad na hospodářský rozvoj země. Vzhledem k tomu se naše organizace prioritně zaměřila na posílení odolnosti jednotlivců, domácností a komunit, aby zmírnila dopady budoucích katastrof. Usilujeme o to, abychom místním obyvatelům poskytli dovednosti a zdroje potřebné k předvídání a přípravě na případné mimořádné události.

Naše úsilí se soustředí na pomoc komunitám při zajišťování jejich zdrojů obživy a obnově infrastruktury, aby odolaly budoucím přírodním katastrofám. Kromě toho jsme se věnovali podpoře nejzranitelnějších komunit realizací projektů zaměřených na zvýšení jejich odolnosti a schopnosti odolávat nepředvídaným vnějším šokům.

Ve spolupráci s našimi partnery jsme vybudovali stezky pro pěší a mosty, rekonstruovali obydlí odolná proti zemětřesení a usnadnili dobrovolné stěhování rodin ohrožených sesuvy půdy. Těmito akcemi chceme podpořit dlouhodobý rozvoj a odolnost komunit postižených zemětřesením v Nepálu v roce 2015. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Rekonstrukce přístřešků zničených zemětřesením

Rekonstrukce přístřešků zničených zemětřesením

Po několika letech od velkého zemětřesení stále existuje velké množství domácností, které potřebují pomoc při rekonstrukci svých domů. Existuje mnoho problémů, s nimiž se potýkají, a které způsobují vleklost rekonstrukčních prací. Jedná se například o nedostatek odborníků, nízký počet zedníků a tesařů, vysoké ceny stavebních materiálů a následné náklady na dopravu. S těmito problémy se domácnosti nedokáží samy vypořádat.
Projekt se zaměřuje na nejzranitelnější obyvatele a zprostředkovává jim přístup k technickým konzultacím inženýrů, školitelů a stavitelů, kvalifikovaných zedníků a tesařů, dostupnost stavebních nástrojů nebo subvenování nákladů.
Podpora vysídlených obyvatel

Podpora vysídlených obyvatel

Cílem projektu je vytvořit rámec pro spravedlivé a dobrovolné přemístění občanů po přírodní katastrofě. Všechny vysídlené a domácnosti by měly mít šanci na rekonstrukci svých domů na bezpečné půdě.
Společně s partner zajišťujeme, aby měli obyvatelé zasaženi katastrofou dostatek informací o možnostech podpory a měli pro tyto účely příslušné dokumenty. Dále se staráme o to, aby po přemístění měly domácnosti šanci na důstojný život. Pomáháme i prostřednictvím školení o bezpečnosti, které se zaměřuje na ženy a dívky.
Podpora návratu vysídlených rodin do jejich domovů

Podpora návratu vysídlených rodin do jejich domovů

Člověk v tísni společně s Apeironem pomáhal v Sindhupalčoku vysídleným obyvatelů. Prostřednictvím projektu se snažili podpořit návrat těch, které vyhnalo zemětřesení, zpět do jejich domovů a dát jim zároveň šanci na obnovu živobytí. Učili jsme místní lidi novým dovednostem, například ženy jsme naučili plést ponožky jak pro svou rodinu, tak pro případný další prodej.
Projekt podpořil 1 500 lidí, kteří byli zaměstnání systémem "Peníze za práci/ Cash for Work".
Participativní obnova infrastruktury

Participativní obnova infrastruktury

Člověk v tísni podporuje komunity v těžko dostupných horských oblastech v severní Gorce v procesu plánování a realizace obnovy jejich oblasti.

Komunity si samy identifikují své priority v oblasti obnovy poničené oblasti a naše týmy podporují komunity technickou pomocí a potřebnými školeními. Péče je věnována zejména obnově různých druhů obživy, jako je farmaření, chov dobytka, tkaní koberců apod. Živnostníkům je zajištěn základní majetek potřebný k výkonu jejich povolání (nářadí a stoje) a poskytována školení. Pozornost je zaměřena také na rekonstrukci a obnovu infrastruktury nezbytně nutnou pro komunitu a její rozvoj např. přístupové cesty, zavlažovací systémy, komunitní mlýny na obilí či školní třídy. Zástupci komunit jsou školeni v principech snižování rizik přírodních katastrof neboli Disaster Risk Reduction (např. tréninky vhodných stavebních postupů, kurzy první pomoci apod.).

Obnova horských stezek

Obnova horských stezek

Při zemětřesení v roce 2015 zemřelo více než 8,500 lidí a přes půl millionu domovů bylo zničeno. Krátce poté Člověk v tísni začal realizovat projekt Unnat Goreto, jehož cílem se je obnova horských cest. Projekt zaměstnal více než 3,900 místních obyvatel. Pro odlehlé himalájské vesnice jsou horské stezky jedinou spojnicí s trhy, školami, zdravotními centry a dalšími vesnicemi v okolí.
V rámci projektu bylo opraveno přes 125 km stezek. Opravy byly financovány organizací UK aid a celý projekt vedl Člověk v tísni za podpory místních partnerů PHASE Nepal, Lumanti, a Scott Wilson Nepal. Obcím bylo díky projektu vyplaceno přes 900,000 liber jako odměna za odvedenou práci. Opravy cest zajistily místním obyvatelům zaměstnání, pomohly revitalizovat ekonomiku a obnovená infrastruktura zajistila lidem přístup do širokého okolí, což jim velmi usnadnilo běžný život.
Podpora výsídlených domácností se zaměřením na bezpečnost žen a dívek

Podpora výsídlených domácností se zaměřením na bezpečnost žen a dívek

Cílem projektu bylo identifikovat a porozumět reálnému kontextu vysídlených domácností a podporovat jejich hlasy, aby byly vyslyšeny při plánování systémových změn. 
Projekt se zaměřil také na posílení žen a dívek při řešení jejich bezpečnostní situace v táborech prostřednictvím ustavení Výboru pro bezpečnost, který idenfikoval největší rizika v konkrétní komunitě a na uvedení vlastních řešení do praxe poté dostal peněžitý grant.

Partneři projektu: Oxfam, CSRC, Lumanti

Jak dále pomáháme

Novinky