Srbsko: Humanitární pomoc a obnova

Srbsko: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Martin Dubéci

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

Když vrcholila uprchlická krize na přelomu let 2015 a 2016, rozdávali jsme jídlo, čaj a zimní oblečení lidem ze Sýrie a Iráku, kteří přes Srbsko utíkali před válkou. Podpořili jsme místní samosprávy při stavbě táborů a při zvládání velkého množství uprchlíků. Později jsme organizovali i volnočasové aktivity pro děti.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Okamžitá pomoc lidem na útěku

Okamžitá pomoc lidem na útěku

Vlivem uprchlické vlny začalo v roce 2015 procházet oblastí západního Balkánu velké množství uprchlíků. Ve spolupráci s českými dobrovolníky (organizace Pomáháme lidem na útěku), kteří okamžitě zareagovali na potřeby na místě, se Člověk v tísni zaměřil na podporu nejzranitelnějších uprchlíků v Srbsku, nejprve na přechodu Berkasovo/Bapska a po jeho uzavření v lokalitách Adaševci a Šid. Dobrovolníci působili od září 2015 v terénu a zajišťovali především distribuci jídla, čaje, teplého oblečení, ale také pomoc místní správě se zvládáním davu, stavění kempů a v pozdější fázi i organizování volnočasových aktivit pro děti a dospělé, asistenci při zdravotních prohlídkách a organizační práce v kempech.

Člověk v tísni podporoval aktivity dobrovolníků především na logistické a administrativní úrovni, zajišťoval vhodné ubytování pro dobrovolníky, s objednávkami potravinových i nepotravinových položek, překlady dokumentů a komunikaci s lokálními aktéry v terénu. Dále se soustředil na koordinaci mezi jednotlivými organizacemi poskytujícími humanitární pomoc, především na lokální úrovni. Na celostátní úrovni byl Člověk v tísni aktivním členem koordinační skupiny vedené UNHCR . Podpořil v práci i místní organizaci (HCIT) poskytující ochranu nejzranitelnějším lidem. V dubnu 2016 po uzavření západobalkánské trasy ukončil Člověk v tísni i organizace dobrovolníků humanitární pomoc uprchlíkům v Srbsku.

Od září 2015 působil Člověk v tísni také v Makedonii, v transitním centru Gevgelja (Vinojug) u hranic s Řeckem. Zde podpořil místní organizace La Strada Opengate poskytující pomoc především rodinám s dětmi, matkám a jinak zranitelným lidem. Pracovníci Člověka v tísni zajišťovali s pomocí místního týmu udržování čistoty v okolí transitního centra, aby nedocházelo ke vzniku a šíření nemocí. V dubnu 2016 po uzavření západobalkánské trasy ukončil Člověk v tísni humanitární pomoc uprchlíkům i v Makedonii.

Od začátku roku 2016 podporoval Člověk v tísni ve spolupráci s Človekem v ohrožení práci dobrovolníků také na Lesbu. Tam dobrovolníci zajišťovali noční hlídkování na části ostrova, pomáhali s bezpečným vyloďováním lidí z člunů a podíleli se na úklidu ostrova od nashromážděných plovacích vest a gumových člunů. Od února 2016 se Člověk v tísni spolu se zmíněnými organizacemi zaměřil na pomoc lidem v táborech v severním Řecku, zvláště v Idomeni. Zde byli podpořeni dobrovolníci při distribuci materiální pomoci a poskytování zdravotnické a psychologické pomoci.
Pomoc po povodních

Pomoc po povodních

V květnu 2014 zasáhly povodně některé oblasti Srbska a také sousední Bosny a Hercegoviny. Rozsáhlé záplavy si v obou balkánských zemích vyžádaly téměř 50 lidských životů. Povodně postihly na milion obyvatel a meteorologové je označují za nejhorší za posledních 120 let. Rozsah škod v mnoha směrech předčil škody napáchané povodněmi 2013 v Čechách. Člověk v tísni reagoval na situaci otevřením sbírkového konta a na místo vyslal koordinátory se zkušenostmi z českých povodní.

Člověk v tísni poskytoval v Bosně a Srbsku především materiální pomoc. 1 500 rodin v Srbsku a 1 000 rodin v Bosně dostalo hygienické a dezinfekční potřeby, kyblíky, kartáče, rukavice a další pomůcky. V Srbsku jsme materiální pomoc dodali také do jedné základní školy a jedné mateřské školy, které byly těžce vyplaveny. V Bosně provádělo osm týmů vybavených tlakovými čističi zhruba tři týdny úklid ve vyplavených domech.

V obou zemích jsme také sdíleli svoje know-how týkající se povodňové pomoci v ČR a rozdávali brožurky obsahující základní informace o tom, jak se vypořádat s následky záplav.

Jak dále pomáháme