Sýrie: Humanitární pomoc

Sýrie: Humanitární pomoc

Podle posledních odhadů OSN potřebuje humanitární pomoc více než 11,7 milionů Syřanů. V zemi chybí potraviny, zdravotnický materiál a personál nemocnic, pohonné hmoty a základní zboží. Místní infrastruktura je buď nefunkční, nebo úplně zničená. Přes milion lidí žije v těžko přístupných oblastech, kam se pomoc dostává jen velmi obtížně. Mnohočetná vysídlení, socioekonomická zátěž a poničená obydlí společně se ztrátou obživy vyčerpaly schopnost lidí čelit léta trvajícímu konfliktu. Nejzranitelnějším lidem na severu Sýrie proto poskytujeme především potravinovou pomoc. Dále podporujeme zemědělství a obnovu zdrojů živobytí a podílíme se na opravách infrastruktury, jako jsou vodovody a kanalizace.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Voda, sanitace a odpadové hospodářství

Voda, sanitace a odpadové hospodářství

Vodovodní a sanitační infrastruktura je vzhledem k bojům často nefunkční – rozvodné sítě jsou zničené a jednotlivé strany konfliktu často bojují i o velké a strategicky významné zdroje vody nebo elektřiny, které pak využívají pouze ti, kteří přebývají na té či oné straně fronty. Ve výsledku pak více než třetina Syřanů nemá přístup k pitné vodě a elektřina je na většině míst buď nedostupná nebo jen omezeně. Podobně se na mnoha místech zhroutil systém svozu komunálního odpadu a odpadky se vrší v ulicích, kontaminují zdroje pitné vody a slouží jako semeniště hmyzu přenášejícího infekční nemoci. Ve městech se vzhledem ke kolapsu odpadového hospodářství a nedostatečnému zásobování pitnou vodou zhoršila hygienická situace, což zvyšuje riziko epidemií, jako je cholera nebo leishmanióza.

Člověk v tísni proto ve spolupráci s místními samosprávami a firmami rekonstruuje a rozšiřuje zdroje a rozvody vody a kanalizační sítě, a pomáhá budovat skládky a nastavovat udržitelný systém základních komunálních služeb. Organizujeme administrativní a technická školení pro místní samosprávy, které mají přispět ke zlepšení kvality, řízení a udržitelnosti služeb v oblasti vodohospodářství a komunálních služeb. Mezi další aktivity patří také distribuce hygienických balíčků nebo rekonstrukce latrín a sanitační infrastruktury v kempech či školách. Díky nám má přibližně 1 000 000 lidí přístup k pitné vodě a benefituje ze zdravějšího prostředí díky svozu odpadu. Jen v roce 2018 jsme dokončili 40 projektů a zorganizovali školení pro 30 místních samospráv.

Rekonstrukce často probíhají v rámci programu veřejných prací - tzv. Cash for work, kdy si lidé mohou zvýšit své příjmy při odklízení sutin, rekonstrukcích vodovodních či kanalizačních sítí, svozu odpadu či dalších aktivitách, které současně pomáhají revitalizovat poničená města a dávají lidem práci, tolik důležitou pro jejich vlastní důstojnost. Podle průzkumu Člověka v tísni převážná většina lidí preferuje tento způsob pomoci před distribucí potravinových balíčků.
 
Potravinová pomoc a obnova živobytí

Potravinová pomoc a obnova živobytí

Podle průzkumů je v Sýrii 6,5 milionů lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc a dalším 4 milionům podobná situace hrozí. Kombinace poklesu vlastní zemědělské produkce s poklesem dovozu a nárůstem cen, resp. propadem místní měny, nejvíce ohrožuje vnitřní uprchlíky a jejich hostitelské komunity. Další ohroženou skupinu tvoří lidé žijící v oblastech aktivních bojů, v těžko dostupných oblastech či uprchlických táborech. Od roku 2012 stoupla průměrná cena potravinového koše o téměř 500 %, potravinová pomoc tedy zůstává pro Člověka v tísni nadále prioritní.

Nejzranitelnějším rodinám bezprostředně po vysídlení poskytujeme potravinové balíčky obsahující potraviny, které je možné konzumovat okamžitě bez tepelné úpravy (např. masové a zeleninové konzervy, datle, sušenky a olivový olej). Druhý typ potravinových balíčků, který vystačí šestičlenné rodině na celý měsíc, obsahuje luštěniny, mouku, cukr a sůl, olivový olej, bulgur a rýži. Tyto potravinové balíčky jsou distribuovány jak vnitřně vysídleným uprchlíkům, tak nejpotřebnějším lidem z hostitelských komunit v oblastech, kde je dostupnost těchto potravin na trhu omezená. Lidem žijícím v klidnějších oblastech s relativně fungujícím trhem poskytujeme potravinové poukázky, za které si mohou zajistit podobně nutričně bohatou stravu, jakou poskytuje potravinový balíček, ale s tím rozdílem, že si ji vyberou dle svého uvážení a vlastních potřeb. Tímto přístupem podporujeme místní ekonomiku a farmáře, kteří obchodům dodávají ovoce, zeleninu nebo maso a vejce, a zároveň přispíváme k normalitě každodenního života, kdy si lidé mohou pořídit přesně ty potraviny, které potřebují v danou chvíli. Každý měsíc od nás dostává poukázky na jídlo v průměru 9 000 rodin.

Dalším typem pomoci, který stimuluje místní trh, je program veřejných prací - tzv. Cash for work. Lidé v rámci programu pomáhají se svozem odpadu, čištěním ulic a jejich opravou nebo se podílejí na rekonstrukci vodovodních potrubí a elektrických vedení. Ženy se mohou zapojit v rámci volnočasových aktivit pro děti. Program je zacílen na ty, kteří v důsledku války ztratili původní zdroje obživy, a obdobně jako potravinové poukázky umožňuje nákup nejnutnějších věcí dle vlastního uvážení. O tento projekt je značný zájem, lidé za utržené peníze nejčastěji nakupují jídlo, platí nájemné nebo nakupují chybějící oblečení. Průměrná mzda je přibližně 4-6 USD za den/120 USD měsíčně, za tuto sumu je rodina schopná pokrýt 90 % svých denních nákladů na stravu. Krátkodobý výdělek tak zamezuje vzniku závislosti na pomoci a podporuje samostatnost. Každý člověk, který je zařazen do programu, na něm může participovat po dobu tří měsíců. Program plní hned několik cílů - přispívá k zachování lidské důstojnosti a posilování komunitní pospolitosti a zároveň revitalizaci základní infrastruktury.

V rámci potravinové pomoci podporujeme také samotné pekárny. Produkce mouky, základní suroviny pro výrobu chleba, který je nedílnou součástí syrské kuchyně, klesla od vypuknutí konfliktu na polovinu, což ovlivnilo cenu chleba, který se stal nedostupnou potravinou pro celou řadu domácností. Vybraným pekárnám dodáváme polovinu z jejich celkové spotřeby mouky. Toto opatření snižuje prodejní cenu chleba na polovinu tak, aby si jej mohly koupit i rodiny s minimálním příjmem - každý den si tak díky naší pomoci může v průměru až 24 000 rodin koupit levnější chléb.

Nejzranitelnějším rodinám bezprostředně po vysídlení nebo lidem, kteří se vrátili do svých válkou poničených domovů,  poskytujeme také finanční hotovost, za kterou si mohou kromě potravin nakoupit to, co nejvíce potřebují. Zároveň podporujeme drobné zemědělce. Organizujeme pro ně školení, dodáváme jim málo dostupná semena a hnojiva, a poskytujeme jim poukázky na pořízení zemědělského náčiní.
Materiální pomoc a přístřeší

Materiální pomoc a přístřeší

V Sýrii válka vyžene z domovů každodenně zhruba 4 380 lidí, kteří si sebou při odchodu berou jen málo nezbytností, které unesou. Člověk v tísni proto v zemi poskytuje vnitřním uprchlíkům základní materiální pomoc, a to především jako ochranu před zimou. Lidem dáváme matrace a deky, oblečení, kuchyňské náčiní, topidla, hygienické pomůcky či izolační materiál. Dosud jsme tak pomohli více než 30,000 rodinám.

Na přelomu roku 2018 a 2019 jsme díky finančních prostředkům od americké agentury USAID spustili také projekt, který má kromě rehabilitace veřejných institucí, jako jsou nemocnice, za cíl pomoci lidem rekonstruovat jejich vlastní, válkou poničené domy. Na menších opravách s cílem zajistit základní izolaci před zimou mají lidé pracovat sami s pomocí stavebního a izolačního materiálu a technického poradenství, jež od nás dostanou, pokud splní požadovaná kritéria. Přičemž na složitější opravy budou najímány místní firmy.
 

Jak dále pomáháme