Sýrie: Humanitární pomoc

Sýrie: Humanitární pomoc

Podle oficiálních odhadů žije napříč Sýrií 9 milionů lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc. Kombinace poklesu vlastní zemědělské produkce, nebývalého sucha a nefunkčních zavlažovacích systémů s poklesem dovozu a nárůstem cen, resp. propadem místní měny, nejvíce ohrožuje vnitřní uprchlíky, jejich hostitelské komunity a lidi bez stálých příjmů. Cenová dostupnost potravin je přitom na mnoha místech větší problém, než jejich nedostatek.

Poskytujeme ohroženým rodinám balíčky se základními potravinami, které šestičlenné rodině vystačí na jeden měsíc. Kromě potravinových balíčků zásobujeme tyto rodiny denně moukou či chlebem. Lidem žijícím v klidnějších oblastech s relativně fungujícím trhem rozdáváme potravinové poukázky, za které si mohou zajistit podobně nutričně bohatou stravu, jakou poskytuje potravinový balíček, ale s tím rozdílem, že si ji vyberou dle svého uvážení v jednom z předvybraných obchodů.

Díky tomu podpoříme i místní farmáře, kteří dodávají zeleninu nebo maso do obchodů, a tím přispíváme k rozvoji místního trhu. Drobným farmářům zároveň zajišťujeme formou poukázek přístup k obtížné dostupným semenům a nářadí, aby mohli zasít úrodu, a tu pak použít částečně pro vlastní potřebu a částečně k prodeji.

Lidem prchajícím před boji poskytujeme finanční příspěvky, které mohou použít k nákupu toho, co zrovna nejvíce potřebují, ať už je to jídlo, léky, hygienické potřeby či materiál na zajištění provizorního přístřeší.

Obyvatele, kteří mohou pracovat, zaměstnáváme v programu, v němž si prací na odklízení trosek, odpadu či jednoduchými opravami infrastruktury vydělají na pokrytí svých základních potřeb. Tímto přístupem se snažíme minimalizovat závislost Syřanů na dlouhodobé humanitární pomoci a přitom zajistit opravu a fungování základní infrastruktury.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc / Realizovaná pomoc

Potravinová a materiální pomoc

Potravinová a materiální pomoc

Podle průzkumů je napříč zemí 9,8 milionů lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, z toho 6,8 milionů ji potřebuje urgentně, nejvíce v provinciích Aleppo (4,8 mil lidí), Damašek (1,7 mil lidí) a Idlib (1,5 mil lidí). Kombinace poklesu vlastní zemědělské produkce, nebývalého sucha a nefunkčních zavlažovacích systémů s poklesem dovozu a nárůstem cen, resp. propadem místní měny, nejvíce ohrožuje vnitřní uprchlíky, jejich hostitelské komunity a lidi bez stálých příjmů. Cenová dostupnost potravin je přitom na mnoha místech větší problém než jejich nedostatek. V relativně klidnějších oblastech, navíc poblíž funkčních hraničních přechodů jsou sice na trzích základní potraviny i čerstvé produkty typu masa či zeleniny v nějaké míře dostupné, ale pro velkou většinu obyvatel jsou příliš drahé. Cena potravin a základních komodit vystoupala až na desetinásobek a miliony lidí se díky tomu ocitly bez jídla.

Člověk v tísni poskytuje rodinám balíčky se základními potravinami. Lidé dostávají rýži, čočku, bulgur, olej, cukr a další potraviny, které šestičlenné rodině vystačí na jeden měsíc. Měsíčně poskytneme takovouto pomoc zhruba 24 000 rodin.

Lidem žijícím v klidnějších oblastech s relativně fungujícím trhem poskytujeme potravinové poukázky, za které si mohou zajistit podobně nutričně bohatou stravu, jakou poskytuje potravinový balíček, ale s tím rozdílem, že si ji vyberou dle svého uvážení v jedno z předvybraných obchodů. Těch je přibližně 8 na komunitu, aby byl zajištěn široký výběr a soutěživost. Člověk v tísni pak obchodníkům poukázky proplácí. Tímto přístupem stimulujeme místní ekonomiku a farmáře, kteří obchodům dodávají ovoce, zeleninu, nebo maso a vejce. Každý měsíc od nás poukázku dostane zhruba 5 100 rodin.

Kromě potravinových balíčků zásobujeme nejohroženější rodiny i chlebem či přímo moukou. Z mouky necháváme v místních pekárnách v Aleppu a Idlíbu péct každý den chleba, který pak distribuujeme do jednotlivých výdejních center ČvT, kam si pro něj každodenně chodí zástupci jednotlivých rodin.  Každý měsíc tak chlebem podporujeme zhruba 24 000 rodin.

Člověk v tísni poskytoval ohroženým dětem v provinciích Idlíb, Latakya, Aleppo, Hamá a Homs také měsíční dávky doplňkové dětské výživy a vodu k její bezpečné přípravě; kojenecký balíček obsahuje také plenky. Takto jsme pomohli již téměř 70 000 dětí.

Především během zimy jsme uprchlíkům bez přístřeší, obývající provizorní stany, jeskyně či opuštěné továrny poskytovali materiální pomoc ve formě dek, matrací, oblečení a bot, hygienických potřeb či plachet a kotvícího materiálu na vybudování alespoň provizorního přístřeší. Materiálně jsme tak pomohli již téměř 230 000 lidí.
Voda a sanitace, prevence epidemií

Voda a sanitace, prevence epidemií

V městských i venkovských oblastech Aleppa a Idlibu zkolaboval systém sběru odpadu a zdraví obyvatel ohrožují tuny odpadků v ulicích.  Díky špatné hygienické situaci a kontaminaci zdrojů pitné vody v některých čtvrtích měst vypukla epidemie leishmaniózy, salmonely a žloutenky, jejichž šíření omezuje právě svoz odpadu. Úklidové čety díky naší podpoře sváží stovky tun odpadu na skládku, přičemž za práci lidé obdrží výdělek, který jim umožní uspokojit základní životní potřeby. Týmy jsou vybavené ručními vozíky, malými i velkými nákladními auty a nakladači. Svoz komunálního odpadu organizujeme ve spolupráci s místními civilními samosprávami v Aleppu- městě a 10 menších městech na venkově v provincii Idlib.

Velká část centrálních vodovodních systémů byla poničena, anebo dodávkám vody brání znesvářená strana konfliktu. Dostupnost pitné a hospodářské vody poklesla zhruba o 40%, což má negativní dopad na hygienu, zdraví i zemědělství, které je zčásti závisilé na zavlažování. Proto pomáháme komunitám zprovoznit náhradní zdroje vody jako studny, do nichž pořizujeme ve spolupráci s místními samosprávami generátory, pumpy a další nutné vybavení. V Aleppu-městě jsme v několika čtvrtích zprovoznili vodní tanky, ke kterým si lidé mohou chodit pro vodu v případě častých odstávek vody. Kvalitu vody ve všech zdrojích testujeme a lidé platí samosprávě za odčerpanou vodu drobné příspěvky, umožňující nákup benzínu pro pohánění čerpadla a drobou údržbu. Takto jsme dosud pomohli zhruba 470 000 lidí.

 

 

 

Zdravotnická pomoc

Zdravotnická pomoc

Člověk v tísni od konce roku 2011 poskytoval prostředky na vybavení a léky pro polní nemocnice a kliniky v Damašku a okolí, později pomohl vybavit nemocnice v Latakyi, Idlíbu a Hamá. Léky zásoboval i kliniku v Aleppu, či uprchlíky na turecko-syrské hranici. Celkem jsme poskytli vybavení 5 polním nemocnicím a 30 klinikám jsme poskytli léky a zdravotnický materiál. Kliniky jsme také zásobovali vitamíny pro těhotné ženy.

Na jordánsko-syrské hranici pomáhá zachraňovat životy nová mobilní ambulance, kterou Člověk v tísni poskytl místním lékařům z partnerské organizace Jordan Health Aid Society, která je vedle přetížených státních nemocnic hlavním poskytovatelem zdravotní péče pro uprchlíky.

Člověk v tísni pomáhal i s programem MEDEVAC. V rámci něj se do Česka přiletělo léčit 12 syrských uprchlíků z Jordánska, z nichž téměř polovina pochází z největšího uprchlického tábora Zataari na severu země.

Vzhledem k tomu, že v Sýrii začali podobnou pomoc zajišťovat další nevládní organizace, od roku 2015 se jí nevěnujeme.

Psychosociální pomoc

Psychosociální pomoc

Člověk v tísni během roku 2012 podporoval týmy sociálních pracovníků, psychologů a psychiatrů partnerské organizace Noor Al Husein Foundation, kteří poskytli základní psychosociální pomoc vice než 600 rodinám syrských uprchlíků v Ammánu a Zarce.

V rámci týmů působilo i 20 vyškolených dobrovolníků z řad samotných Syřanů. Téměř 400 traumatizovaných uprchlíků, především z řad žen, dětí a seniorů, pak dostávalo dlouhodobou odbornou péči psychiatrů nebo jim byla poskytována specializovaná domácí péče. Pozornost byla věnována zvláště dětem, pro které byly organizovány i volnočasové aktivity v komunitních centrech organizace. Kromě toho byla uprchlíkům zajištěna základní lékařská péče a poskytnuto poradenství v otázkách nároku na vzdělání, registraci v zemi apod.

Člověk v tísni také ve spolupráci se syrskými  psychology z organizace Syria Bright Future pomohl zajistit základní psychosociální pomoc pro 1600 vnitřních uprchlíků v Damašku a okolí; a více než stovce zvláště traumatizovaných, např. znásilněným ženám či vdovám, které přišly před vlastníma očima o celou rodinu, pak i odbornou dlouhodobou péči psychiatrů či psychologů. Vedle profesionálních psychologů a psychiatrů působilo i 65 vyškolených dobrovolníků – sociálních pracovníků. Pro necelé čtyři stovky dětí pak byly pořádány volnočasové aktivity včetně arteterapie, divadla apod.

Díky tomu lidé strádající uprostřed válečného konfliktu lépe zpracovávají traumata, navrací se do běžného života a jejich okolí ví, jak jim v tom pomáhat.

Infrastruktura

Infrastruktura

S finanční podporou české a slovenské ambasády v Iráku jsme postavili v uprchlickém táboře Domiz na severu země rezervoár zásobující tábor pitnou vodou. Na jeho stavbě se podíleli i sami uprchlíci, kteří si tak zajistili alespoň malý finanční příjem na uspokojení základních životních potřeb.
Veřejné práce a finanční pomoc

Veřejné práce a finanční pomoc

Nejohroženějším domácnostem, například seniorům, matkám samoživitelkám nebo rodinám, které pečují o mentálně postižené či hendikepované, poskytujeme také přímou finanční pomoc. Téměř 700 rodin si tak zajistilo především léky či potraviny. V místech, kde jsou ještě fungující zbytky trhu a lze koupit alespoň některé potraviny, dáváme lidem pouze část měsíční dávky potravin a na zajištění zbytku jim dáváme finanční podporu.

Mohou si tak vybrat, za jaké potraviny peníze utratí a zároveň se tak snažíme podporovat místní ekonomiku. Takovouto formu finanční pomoci doprovázející potravinový balíček pak od nás dostalo již 4500 rodin. 25 krejčích v Aleppu během konce roku ušilo na zakázku dětské teplé oblečení, které jsme pak rozdali ohroženým dětem. Dalších 25 místních obyvatel pomáhá opravit poničený elektrorozvodný systém. Tým opravářů a elektrikářů zprovozňuje dodávky elektřiny ve dvou čtvrtích Aleppa.

Jak dále pomáháme