Sýrie: Humanitární pomoc

Sýrie: Humanitární pomoc

Válka v Sýrii trvá již devátým rokem a její konec je stále v nedohlednu. Čísla jsou skutečně šokující: podle odhadů 11.7 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc, více než polovina obyvatel Sýrie trpí nedostatkem jídla, 2.1 milionů dětí nechodí do školy a více než 50 % základní infrastruktury v zemi nefunguje nebo bylo zcela zničeno. Skutečnost, že 1.2 milionu lidí nyní žije v obtížně přístupných oblastech, ve kterých navíc mnohdy probíhají ozbrojené střety, možnost dodávky humanitární pomoci jen komplikuje.

Potřeba humanitární pomoci je obzvláště kritická v Aleppu, Idlíbu, Damašku a provinciích Deir-ez-Zor a Raqqa. Probíhající konflikt má na svědomí vysoký počet vysídlených lidí, jaký historie už dlouho nezažila, a tento počet se neustále zvyšuje. Podle odhadů je v současnosti v zemi 6.2 milionů vnitřně vysídlených lidí a v průměru 4 380 lidí musí každý den opustit své domovy — mnozí z nich už podruhé nebo potřetí. Tato opakovaná vysídlení provázená potížemi spojenými s hledáním práce a fyzickým ničením po celém území bojů naprosto připravily lidi o schopnost vyrovnat se s dlouhotrvajícím konfliktem.

Člověk v tísni v současné době poskytne v Sýrii každý měsíc pomoc v různých formách v průměru 230 000 lidí.

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Obživa a zemědělství

Obživa a zemědělství

V oblastech, kde Člověk v tísni působí, narušila válka většinu možností zaměstnání pro zdejší obyvatele, mnoho továren a dalších potenciálních zaměstnavatelů bylo nuceno své podniky uzavřít. Člověk v tísni proto založil několik školících center a center technicky zaměřeného odborného vzdělávání, ve kterých zaměstnal kvalifikované školitele z místních komunit. Zajišťujeme studentům dopravu a veškeré materiály, aby se mohli zúčastnit školení. Také jim poskytujeme potřebné vybavení, aby byli po absolvování kurzu schopni zajistit si živobytí. Studentům nabízíme technické školení nebo školení v oboru podnikání a ti nejúspěšnější studenti, kteří prokáží největší motivaci, získají grant, aby mohli začít sami podnikat.

Zemědělská výroba v Sýrii od počátku konfliktu také poklesla, následkem čehož se ceny výrobků mnohonásobně zvýšily a mnohé postižené rodiny si je nemohou dovolit. Od roku 2014 Člověk v tísni školí drobné zemědělce a rozdává jim poukázky, aby si mohli koupit tolik potřebné osivo, hnojiva a nářadí.
 
 • 468 lidí bylo v roce 2018 vyškoleno v našich odborných vzdělávacích centrech poskytujících intenzivní školení
 • 5 034 zemědělců obdrželo v roce 2018 poukázky na osivo a nářadí
Voda, sanitace a odpadové hospodářství

Voda, sanitace a odpadové hospodářství

Vodovodní a sanitační infrastruktura je vzhledem k bojům často nefunkční. Více než třetina Syřanů nemá přístup k pitné vodě a elektřina je na většině míst buď zcela, nebo částečně nedostupná. Podobně se na mnoha místech zhroutil systém svozu komunálního odpadu a hrozí tak kontaminace zdrojů pitné vody a dramaticky se zvýšilo riziko výskytu infekčních chorob jako je cholera nebo leishmanióza.

Od roku 2013 pomohl Člověk v tísni opravit místní veřejné studny a vodovodní sítě, vybudovat síť míst, kde je k dispozici pitná voda a vyvýšené vodní nádrže, opravit a rozšířit kanalizační systémy, vybudovat skládky, zajistit generátory a opravit nebo nově instalovat toalety a sprchy v táborech a ve školách. Spolupracujeme s místními samosprávami a dodavateli, kteří všechny tyto stavby a opravy zajišťují a zvyšují tak kvalitu základních služeb v oblasti přístupu k vodě, sanitaci a hygieně. Naše programy veřejných prací – tzv. Cash-for-work pomáhají lidem zvýšit své příjmy při odklízení sutin, rekonstrukcích vodovodních či kanalizačních sítí, svozu odpadu či dalších aktivitách, které současně pomáhají revitalizovat poničená města a dávají lidem práci, tolik důležitou pro jejich vlastní důstojnost.
 
 • V roce 2018 získalo díky naším programům lepší přístup k vodě 505,184 lidí
 • V roce 2018 jsme zrealizovali 40 projektů zaměřených na lepší služby v oblasti přístupu k pitné vodě, sanitace a odpadních systémů, čímž jsme pomohli vytvořit zdravější a bezpečnější prostředí pro život stovek tisíců lidí
Zajištění dostatku potravin a obživy

Zajištění dostatku potravin a obživy

Miliony lidí v Sýrii momentálně potřebují potravinovou pomoc a další miliony mohou brzy následovat. V těch stabilnějších a klidnějších oblastech Člověk v tísni rozdává každý měsíc potravinové poukázky nebo finanční příspěvky, které mohou lidé využít v místních obchodech. Lidé si tak mohou vybrat, jaké jídlo si uvaří. Tento přístup pomáhá lidem znovu nabýt ztracenou důstojnost a navíc stimuluje místní ekonomiku a podporuje zemědělce, kteří dodávají do našich partnerských obchodů ovoce, zeleninu, maso nebo vejce. V oblastech s méně stabilním trhem poskytujeme měsíční potravinovou pomoc formou potravinových balíčků, které obsahují základní potraviny jako mouku, rýži, bulgur, čočku, cizrnu nebo fazole.

Naše aktivity spojené s veřejnými pracemi (tzv. cash-for-work) dále zvyšují zajištění dodávek potravin tak, že umožňují zranitelným rodinám vydělat peníze odvozem odpadu, čištěním ulic, opravami zavlažovacích kanálů nebo škol. Mezi další takové aktivity patří vedení mateřských škol, šití školních uniforem a oprava vodovodních a elektrických sítí. Díky tomuto přístupu se daří zabránit závislosti na humanitární pomoci, navíc přístup podporuje vzdělání a pomáhá opravit základní infrastrukturu, která byla během válečného konfliktu poškozená nebo zničená. Také podporujeme stovky pekařství, která tisícům rodin umožňují nákup pečiva za dostupnější ceny.
 
 • Každý měsíc získá naše potravinové balíčky 7 500 rodin
 • Každý měsíc získá potravinové poukázky na jeden měsíc 8 800 rodin      
 • Každý měsíc získá dotované pečivo 24 000 rodin
 • V roce 2018 jsme podpořili 7 923 domácností programem veřejných prací (tzv. cash-for-work)
Materiální pomoc a přístřeší

Materiální pomoc a přístřeší

Rozsáhlé vysídlování způsobuje, že každý den je nuceno své domovy opustit tisíce rodin, které nezřídka přebývají ve stanech nebo opuštěných poničených domech. Tato situace se stává kritickou zvlášť během chladných zimních měsíců. Člověk v tísni poskytuje těmto vnitřním uprchlíkům finanční příspěvky i nezbytnou materiální pomoc jako matrace, deky, oblečení, kuchyňské náčiní, topidla, hygienické pomůcky a izolační materiál. Navíc jsme také spustili projekt, který má kromě opravy veřejných institucí za cíl pomoci lidem rekonstruovat jejich vlastní, válkou poničené domy.
 
 • 4 311 domácností získalo prostředky nezbytné pro přípravu na zimu 2018/2019
 • V roce 2018 obdrželo 1 554 domácností materiální pomoc
Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Kvůli válce je každý den nuceno své domovy opouštět tisíce Syřanů. Většinou si s sebou vezmou jen to, co poberou. Pro tyto lidi v těch nejnaléhavějších situacích jsou naše příděly potravin určené k přímé spotřebě tou první pomocí, která se jim dostane. V každém balíčku jsou potraviny, které se nemusí tepelně zpracovat a měly by průměrné rodině vystačit na pět dní. Rodinám také poskytujeme hygienické balíčky, aby mohly dbát o své zdraví a hygienu v situacích bezprostředně poté, co se ocitnou v kritické situaci. Nejohroženější rodiny navíc zpravidla obdrží finanční příspěvky, aby byly schopny vyřešit své bezprostřední potřeby.
 
 • V roce 2018 jsme rozdali 9 453 potravinových balíčků pro rodiny, které se ocitly v krizových situacích, například bezprostředně po vysídlení
 • V roce 2018 jsme poskytli 19 000 jednorázových finančních příspěvků pro ty nejzranitelnější lidi, aby si mohli koupit potraviny, vodu a jiné nezbytné zboží

Jak dále pomáháme