Dobré vládnutí

Zambie: Dobré vládnutí

Posledních 30 let patří Zambie mezi mírumilovné a politicky pestré, proměňující se země. Ačkoliv je její ekonomický růst působivý, pro většinu obyvatel Zambie se toho v socioekonomické oblasti dá udělat ještě mnoho. Nedávné události - klimatické katastrofy a propuknutí epidemie - vyvolaly ještě větší tlak a potřebu rychle reagovat a spolupracovat napříč sociálním spektrem. Naskýtá se zde tedy příležitost pro vytvoření transparentního, rovnocenného a efektivního partnerství organizací občanské společnosti, jež podporují změnu a prosazují ji, a vládní instituce schopné na ně reagovat a ocenit občanskou aktivitu.

Proto Člověk v tísni podporuje zapojení a spolupráci aktivních občanů při rozhodovacích procesech na národní a regionální úrovni. Podporujeme občany, aby promluvili o svých potřebách, zabývali se místními problémy a ovlivňovali tak lokální dění. Podobně posilujeme výkonnost místních úřadů, abychom zvýšili jejich transparentnost a zodpovědnost. Ve výsledku tyto programy podporují aktivní občanství a zodpovědnou vládu, čímž přispívají k základům dobrého vládnutí a demokratickým principům.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Posílení občanské společnosti a demokratického vládnutí v provincii Luapula a Západní provincii

Posílení občanské společnosti a demokratického vládnutí v provincii Luapula a Západní provincii

Tento projekt si klade za cíl více zapojit komunity do vytváření místních politik a vládnutí. Snahou je, aby si občané byli vice vědomi svých práv a možností, a aby dokázali aktivně ovlivňovat politická rozhodnutí na lokální či státní úrovni ve prospěch své komunity. Aktivní zapojení občanské společnosti je totiž nezbytným předpokladem pro formování politik zaměřených na snižování chudoby a na rozvoj.
Projektu se účastní 30 organizací občanské společnosti. Členové těchto organizací jsou proškoleni na rozličná témata, od možnosti politicky se angažovat, přes lidská práva a gender, až po témata jako je sociální odpovědnost či decentralizace. Taktéž podstoupí školení ohledně psaní projektů a získávání grantů pro své aktivity. Organizace občanské společnosti tímto získají dovednosti, které jim pomůžou dosáhnout na politické představitele a efektivněji tak prosazovat zájmy místních obyvatel. V rámci zapojených organizací je zvláštní pozornost věnována ženám, které mají možnost podstoupit speciální trénink na rozvoj svých vůdčích a manažerských schopností.
Zároveň probíhá informační kampaň zacílená na širokou veřejnost. Skrze rádio se například vysílají pořady zaměřené na možnosti občanů angažovat se v politických rozhodnutích, na zodpovědnost vlády vůči občanům či na práva občanů. Tato informační kampaň má za cíl posílit občanskou společnost a umožnit tak místním lidem soustředit se na zájmy své komunity a prosadit politická rozhodnutí zaměřená na snižování chudoby a rozvoj regionu.

Jak dále pomáháme

Novinky