Žáci v Zambii se radují z nových tříd

Publikováno: 1. 11. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Žáci v Zambii se radují z nových tříd
© Foto: Namukolo Mate

Nedaleko od ústí řeky Zambezi na mokřině v Barotse v Západní provincii stojí Nang’umbijská základní škola, venkovská škola v oblasti Kalabo. Okolí modře lemuje překrásný tok řeky a dotváří tak přírodní ráz malebné krajiny. Pohled z oken školy ale vždy tak krásný nebyl.

Nang’umbijská základní škola vznikla v roce 1995 jako komunitní škola a v roce 2004 získala statut základní devítileté školy. Než začal Člověk v tísni v rámci svého projektu školní budovu rozšiřovat, nebyly podmínky ve škole zdaleka ideální. „Škola měla celkem 450 žáků, jednu provizorní třídu a několik lavic,” říká Likonge Maurice, zdejší učitel. 

Nové třídy a „VIP” toalety

Nejvíce potíží činila během období dešťů špatná infrastruktura. „Někteří žáci seděli na mokré zemi,” vybavuje si Maurice. Díky projektu Člověka v tísni Postavme školu v Africe, který financují soukromí dárci (přispěli i studenti z České republiky), se podmínky v Nang’umbijské základní školy pomalu zlepšují.

Pomoc na podporu škole zde Člověk v tísni zahájil v roce 2018. Byly postaveny například větší učebny a dvě tzv. VIP latríny (odvětrávané a vylepšené latríny – „ventilated improved pit“). Opravena byla také původní třída a lavice. Projekt zahrnující stavbu a opravu školní budovy trval od prosince 2018 do května 2019 a stál celkem 327 700 zambijských kwach (22 158 euro).

Čeští studenti podpořili sbírku pro zambijské žáky

Po dokončení stavby následovalo oficiální předání, kterého se zúčastnili zástupci z Ministerstva školství včetně komisařky oblasti Kalabo Fridy Luhila, která byla zapojením českých studentů do projektu dojata.

”Je velice záslužné, že právě studenti z Česka uspořádali akce, díky kterým získali prostředky do sbírky na podporu afrických studentů,” prohlásila Luhila. Na slavnostním předání školy řekla Christine Ndopu, projektová manažerka Člověka v tísni v Zambii, že primárním motivem projektu byla myšlenka posílit vzdělání pro blaho příštích generací v oblasti Kalabo. „Je důležité, aby se vzdělání dostalo dostatečné podpory, protože současní žáci jsou naší budoucností.”

Studenti Nang’umbijské základní školy mají také radost. „Dříve to bylo tak, že když jste přišli pozdě, museli jste sedět na zemi, ale teď můžeme všichni sedět v lavici,” říká 14 tiletá Pumulo Inambao. „Dřív jsme do školy přicházeli velmi brzo, abychom si zabrali místo v lavici. Většinou jsme přišli tak hodinu před začátkem vyučování – jedině tak jsme měli jistotu, že si sedneme."

V Západní provincii Zambie je nejvyšší počet tzv. provizorních tříd, což jsou provizorní konstrukce postavené z bláta, tyčí a plechových střech. Nachází se jich tu 149 (z celkového počtu 518 v celé Zambii). „Špatný stav školních budov v Západní provincii vede k tomu, že velké množství žáků nedokončí základní nebo střední vzdělání,” říká Luhila. Člověk v tísni věří, že nová infrastruktura přispěje k lepším studijním výsledkům a pozitivně ovlivní rozvoj regionu i celé země.

Stavba školy a její vybavení bylo financováno i díky českým základním a středním školám, které uspořádaly charitativní Běhy pro Afriku. Děkujeme všem studentům a dárcům, kteří přispěli do sbírky Postavme školu v Africe.


Autor: Namukolo Mate, PIN Zambia Communication Officer

Související články