Zambie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Zambie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Západní provincie, kde působíme, se vyznačuje nízkou mírou vzdělanosti. A to nejen kvůli extrémní chudobě, ale také kvůli špatnému stavu jednotlivých škol bez potřebného vybavení, a velkým vzdálenostem, které musejí místní děti a mládež za vzděláním urazit. Působíme v okrese Kalabo, který svou rozlohou odpovídá Jihomoravskému a Středočeskému kraji, ovšem s 20 x méně obyvateli a jen 4 středními školami. Školy jsou zde postavené z hlíny, bez podlahy a oken, navíc školních lavic a židlí je zde nedostatek. Ve spolupráci s místní Asociací rodičů a učitelů zde pomáháme zlepšit infrastrukturu a vhodně vybavit jednotlivé třídy tak, abychom místním dětem umožnili přístup ke kvalitnějšímu vzdělávání.


Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Posílení občanské společnosti a demokratického vládnutí v provincii Luapula a Západní provincii

Posílení občanské společnosti a demokratického vládnutí v provincii Luapula a Západní provincii

Tento projekt si klade za cíl více zapojit komunity do vytváření místních politik a vládnutí. Snahou je, aby si občané byli vice vědomi svých práv a možností, a aby dokázali aktivně ovlivňovat politická rozhodnutí na lokální či státní úrovni ve prospěch své komunity. Aktivní zapojení občanské společnosti je totiž nezbytným předpokladem pro formování politik zaměřených na snižování chudoby a na rozvoj.
Projektu se účastní 30 organizací občanské společnosti. Členové těchto organizací jsou proškoleni na rozličná témata, od možnosti politicky se angažovat, přes lidská práva a gender, až po témata jako je sociální odpovědnost či decentralizace. Taktéž podstoupí školení ohledně psaní projektů a získávání grantů pro své aktivity. Organizace občanské společnosti tímto získají dovednosti, které jim pomůžou dosáhnout na politické představitele a efektivněji tak prosazovat zájmy místních obyvatel. V rámci zapojených organizací je zvláštní pozornost věnována ženám, které mají možnost podstoupit speciální trénink na rozvoj svých vůdčích a manažerských schopností.
Zároveň probíhá informační kampaň zacílená na širokou veřejnost. Skrze rádio se například vysílají pořady zaměřené na možnosti občanů angažovat se v politických rozhodnutích, na zodpovědnost vlády vůči občanům či na práva občanů. Tato informační kampaň má za cíl posílit občanskou společnost a umožnit tak místním lidem soustředit se na zájmy své komunity a prosadit politická rozhodnutí zaměřená na snižování chudoby a rozvoj regionu.
Postavme školu v Africe

Postavme školu v Africe

Smyslem tohoto projektu, financovaného v rámci programů Postavme školu v Africe a Skutečný dárek, je podpořit školy v jedné z nejchudších oblastí Západní provincie. Místní školy postrádají nejenom základní vybavení, které je pro nás v Evropě běžné, ale také kabinety pro učitele či hygienicky nezávadné toalety. Zdi jsou zde tvořené především z hlíny a dřevěných kůlů, místo pevné podlahy je pouze bláto, okna nejsou ničím krytá. S podporou zambijského Ministerstva školství jsme proto vybrali tři základní školy (Ndoka, Namatindi a Nangumba), jejichž třídy vybavíme nezbytným nábytkem, jako jsou židle,  lavice a tabule. Zároveň pomůžeme postavit dvě třídy, jeden kabinet pro učitele a nové toalety s prostorem na mytí rukou a přístupem k čisté vodě. Celý projekt probíhá ve spolupráci s místní Asociací rodičů a učitelů.

Jak dále pomáháme