Zambie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Zambie: Vzdělávání a praktické dovednosti

Západní provincie, kde působíme, se vyznačuje nízkou mírou vzdělanosti. A to nejen kvůli extrémní chudobě, ale také kvůli špatnému stavu jednotlivých škol bez potřebného vybavení, a velkým vzdálenostem, které musejí místní děti a mládež za vzděláním urazit. Působíme v okrese Kalabo, který svou rozlohou odpovídá Jihomoravskému a Středočeskému kraji, ovšem s 20 x méně obyvateli a jen 4 středními školami. Školy jsou zde postavené z hlíny, bez podlahy a oken, navíc školních lavic a židlí je zde nedostatek. Ve spolupráci s místní Asociací rodičů a učitelů zde pomáháme zlepšit infrastrukturu a vhodně vybavit jednotlivé třídy tak, abychom místním dětem umožnili přístup ke kvalitnějšímu vzdělávání.


Celý text Méně textu

Probíhající pomoc

Postavme školu v Africe

Postavme školu v Africe

Smyslem tohoto projektu, financovaného v rámci programů Postavme školu v Africe a Skutečný dárek, je podpořit školy v jedné z nejchudších oblastí Západní provincie. Místní školy postrádají nejenom základní vybavení, které je pro nás v Evropě běžné, ale také kabinety pro učitele či hygienicky nezávadné toalety. Zdi jsou zde tvořené především z hlíny a dřevěných kůlů, místo pevné podlahy je pouze bláto, okna nejsou ničím krytá. S podporou zambijského Ministerstva školství jsme proto vybrali tři základní školy (Ndoka, Namatindi a Nangumba), jejichž třídy vybavíme nezbytným nábytkem, jako jsou židle,  lavice a tabule. Zároveň pomůžeme postavit dvě třídy, jeden kabinet pro učitele a nové toalety s prostorem na mytí rukou a přístupem k čisté vodě. Celý projekt probíhá ve spolupráci s místní Asociací rodičů a učitelů.

Jak dále pomáháme