Spolupráce s VŠ

Spolupráce s VŠ

© Foto: Wikimedia Commons

Jednostranná a emočně vyhrocená veřejná debata na jakékoliv téma společnosti příliš neprospívá. Spíše podněcuje špatnou náladu, vzájemnou nedůvěru a někdy i obavy o budoucnost. Aby byl ve veřejném prostoru zachován dialog, musí být debata schopná reflektovat různé perspektivy a postoje, ale zároveň i zohledňovat fakta a tím přispívat k pochopení nových situací. Vyvážená debata ve veřejném prostoru není možná bez té odborné na akademické úrovni a sdílení vědeckých poznatků napříč společností i vlastní akademickou obcí. Z tohoto důvodu v Programu migrace klademe důraz i na úzkou spolupráci s vysokými školami, které jsou tradičním partnerem Člověka v tísni, v oblastech sdílené analytické a pedagogické činnosti. 

A co pro to děláme?

  • Ve spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK vyučujeme dva semestrální kurzy určené pro bakalářské studentky a studenty žurnalistiky a marketingové komunikace. V zimním semestru kurz Média a migrace, v letním kurz Globální a rozvojová žurnalistika.

  • Publikujeme odborné studie a analýzy zaměřené na témata mediálního obrazu diverzity, migrantů, migrace a integrace. V roce 2019 jsme vydali ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně srovnávací analýzu Ve středu pozornosti. Mediální pokrytí tématu migrace v České republice, Estonsku a na Slovensku. V roce 2016 v reakci na tzv. syrskou uprchlickou krizi vyšla analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích.
  • Ve spolupráci s naší sesterskou organizací Človek v ohrození se podílíme na realizaci expertních přednášek pro studenty žurnalistiky FSV UK a Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
  • Pravidelně spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou UK a Fakultou humanitních studií UK, kde realizujeme jednorázové hostovské přednášky na témata mediálního obrazu migrace, role občanského sektoru v integraci cizinců či integrace migrantů v tuzemsku.
  • Podporujeme networking a výměnu know-how o aktuálních migračních tématech mezi českými a zahraničími odborníky na migraci formou hostování na odborných přednáškách a společných workshopech.
  • Účastníme se odborných konferencí zaměřených na témata mediálního obrazu migrace, integrace migrantů či migračních politik.

Kdo jsou nebo byli naši partneři?

- pro české studenty např. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Přírodovědecké nebo Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a dalších;

- pro skupiny studentů ze zahraničí, např. z University of California Berkeley, University of Colorado Boulder, University of North Carolina at Chapel Hill, a další.

Pevnou součástí našeho týmu jsou odborníci a odbornice, kteří mají akademické zkušenosti (pedagogické, vědecko-výzkumné i publikační) a vedle práce v Programu migrace působí na tuzemských vysokých školách.

Mgr. Jakub Andrle, Ph.D. – absolvent Institutu mezinárodních studií FSV UK se specializací na migraci v kontextu moderních světových dějin a migrační procesy v postsovětském prostoru

RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D. – sociální geografka a migracioložka, absolventka geografie na Přf. UK, odborně se zabývá primárně vietnamskou diasporou 

Vydali jsme studijní materiály pro studenty žurnalistiky a začínající novináře, skripta Lidé mezi řádky – příručka o migraci pro (budoucí) novináře z roku 2020.

Celý text Méně textu