Spolupráce s VŠ

Jednostranná a emočně vyhrocená veřejná debata na jakékoliv téma společnosti příliš neprospívá. Spíše podněcuje špatnou náladu, vzájemnou nedůvěru a někdy i obavy o budoucnost. Aby byl ve veřejném prostoru zachován dialog, musí být debata schopná reflektovat různé perspektivy a postoje, ale zároveň i zohledňovat fakta a tím přispívat k pochopení nových situací. Vyvážená debata ve veřejném prostoru není možná bez té odborné na akademické úrovni a sdílení vědeckých poznatků napříč společností i vlastní akademickou obcí. Z toho důvodu v Programu migrace klademe důraz i na úzkou spolupráci s vysokými školami, které jsou tradičním partnerem Člověka v tísni, v oblastech sdílené analytické a pedagogické činnosti.

A co pro to děláme?

Nabízíme:*

 • Semináře a kurzy pro studenty žurnalistiky a dalších humanitních oborů na téma média a migrace
 • Semináře na témata migrace a integrace v Česku a ve světě pro studenty humanitních, zejména pedagogických oborů dle publikace Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci
 • Semináře na témata migrace, integrace a menšin v Česku pro zahraniční vysokoškolské studenty
 • Sdílení našich analýz a zkušeností na odborných konferencích zaměřených na mediální obraz migrantů, migrace a integrace
 • Podporu networkingu a výměny know-how o aktuálních migračních tématech mezi českými a zahraničími odborníky na migraci formou hostování na odborných přednáškách a společných workshopech
 • Spolupráce na analytických a vědecko-výzkumných aktivitách
 • Spolupodílení se na odborných publikacích zaměřených na témata mediálního obrazu diverzity, migrantů, migrace a integrace
S kým spolupracujeme:
 • Ve spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK realizujeme v zimním semestru od akademického roku 2017/2018 volitelný předmět Novinář a menšinová témata - média a migrace s kapacitou 18 studentů a studentek, který je otevřen i zájemcům z ostatních fakult Univerzity Karlovy. Kurz se zabývá mezinárodní migrací jako tématem tuzemských a zahraničních médií a seznamuje posluchače s obsáhlostí této tématiky. Na náplni kurzu se podílí i externí hosté z řad novinářů a expertů (pracovníci neziskového sektoru a státní správy, migranti atd.).
 • Ve spolupráci s Katedrou mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI realizujeme v zimním semestru od akademického roku 2017/2018 přednášku na téma média a migrace v rámci předmětu Etika a média
 • Ve spolupráci s Katedrou medzinárodných politických vzťahov Ekonomické univerzity v Bratislavě jsme v letech 2016 až 2019 realizovali dvakrát do roka pravidelné přednášky na témata migrace a integrace v Česku v rámci předmětu Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo Vyšehradskom regióne
 • V rámci podpory networkingu a sdílení know-how o aktuálních tématech mezi českými a zahraničími akademiky jsme realizovali odborné přednášky a sdílené workshopy např. na Přírodovědecké fakultě UK či Univerzitě Hradec Králové.
 • V rámci ad hoc přednášek jsme realizovali semináře na témata migrace, integrace a menšin:
  • pro české studenty např. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Přírodovědecké nebo Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a další
  • pro skupiny studentů ze zahraničí, např. z University of California Berkeley, University of Colorado Boulder, University of North Carolina at Chapel Hill, workshop na Prague College v rámci European Summer School a další

Pro více informací nás kontaktujte na e-mail migrace@clovekvtisni.cz

* možnost realizace nabízených aktivit je odvislá od aktuálních finančních kapacit, které jsou závislé na projektovém fundraisingu. Po domluvě je možné vybrané aktivity financovat i jako samoplátce.

Celý text Méně textu