dluhové poradenství

Jihočeský kraj: a) Dluhové poradenství

  Dluhové poradenství v jihočeském kraji
  České Budějovice

  Česká 228/17, České Budějovice, 370 01, 

  cb.poradenstvi@clovekvtisni.cz, jck.poradenstvi@clovekvtisni.cz 

  Klára Davidová, tel. 734 428 234, klara.davidova@clovekvtisni.cz

  Radek Hanák, tel. 778 442 558, radek.hanak@clovekvtisni.cz

  Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:30 – 17:00

  Úterý 9:00 - 11:30 a 12:00 – 14:00

  Středa 8:00 - 11:30 a 12:00 – 14:30

  Čtvrtek 8:00 - 11:30 a 12:00 – 15:00

  Každé pondělí je v kanceláři volný příjem pro zájemce o službu, zájemce může přijít bez předchozí domluvy.

  Tábor

  Vančurova 2904, 390 01 Tábor, 

  jck.poradenstvi@clovekvtisni.cz

  Dluhové poradenství:

  Magdalena Hronová, tel. 778 442 543, magdalena.hronova@clovekvtisni.cz

  Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00

  Odborné sociální poradenství:

  Barbora Jedličková, tel. 720 026 358, barbora.jedlickova@clovekvtisni.cz

  Úterý 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

  Středa 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

  Čtvrtek 8:00 - 12:00

  V dalších dnech v týdnu je třeba si termín předem dojednat.

  Dačice

  Bratrská 221, 380 01 Dačice I (cca 1x měsíčně po předchozí domluvě), 

  jck.poradenstvi@clovekvtisni.cz

  Klára Davidová, tel. 734 428 234, klara.davidova@clovekvtisni.cz

  Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

  Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.

  Odborné sociální poradenství v Jihočeském kraji

  Posláním sociální služby odborného sociálního poradenství v oblasti dluhové problematiky a protiprávního jednání je poskytování pomoci a podpory lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, především v souvislosti se zadlužeností či v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, nebo v důsledku nesprávného úředního postupu. Tito lidé nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro řešení této situace vlastními silami. Konkrétní pomocí těmto lidem se chceme zasloužit o posílení spravedlnosti systému.

  Služba je určena pro osoby starší 15 let, které se dostaly do krizové sociální situace spojené zejména se zadlužením a kumulativně se potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace, např.:

  • nevyhovující nebo nestabilní bydlení,
  • dlouhodobá nezaměstnanost, obtížná uplatnitelnost na trhu práce,
  • problémy se zvládáním rozpočtu,
  • sociální znevýhodnění z důvodu předsudků,
  • nefunkční nebo neexistující sociální síť, chybí zdroje na řešení potíží,
  • závislost na sociálních transferech (dávky, důchody),
  • sociálně patologické jevy v blízkém okolí (trestná činnost, závislosti, výchovné problémy dětí…)

  Forma práce:

  • Služba je poskytována ambulantně (v kanceláři).
  • V mimořádných případech – imobilita zájemce o službu či jiné překážky, může být sjednáno setkání např. pomocí videokonference či v místě bydliště.   Veřejný závazek:
  Celý text Méně textu