dluhové poradenství

Jihočeský kraj: a) Dluhové poradenství

© Foto: Martin Kovalčík
  Dluhové poradenství v jihočeském kraji

  České Budějovice

  Česká 228/17, České Budějovice, 370 01

  konzultační hodiny:

  pondělí - 8:30 - 11:30, 12:30 -15:00 - volný příjem bez předchozího objednání,

  úterý - čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00 - příjem pouze po předchozím objednání

  pracovníci:

  Klára Davidová: klara.davidova@clovekvtisni.cz, 734 428 234

  Radek Hanák: radek.hanak@clovekvtisni.cz, 778 442 558

  Tábor

  Vančurova 2904, 390 01, Tábor

  konzultační hodiny:

  úterý - 8:00-12:00 a 12:30-17:00

  středa - 8:00-17:00

  čtvrtek - 8:00-12:00 a 12:30-16:00

  pracovníci:

  Petra Sušerová: petra.suserova@clovekvtisni.cz, 720 026 358

  Emilie Peroutková: emilie.peroutkova@clovekvtisni.cz, 778 442 543

  Strakonicko

  Mobilní dluhové poradenství - dle domluvy ve Strakonicích a v okolí

  konzultační hodiny:

  všední dny 9:00 - 16:00 hodin

  pracovníci:

  Petra Lejsková: petra.lejskova@clovekvtisni.cz, 739 645 922

  Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

  Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.

  Odborné sociální poradenství v Jihočeském kraji

  Posláním sociální služby odborného sociálního poradenství v oblasti dluhové problematiky a protiprávního jednání je poskytování pomoci a podpory lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, především v souvislosti se zadlužeností či v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, nebo v důsledku nesprávného úředního postupu. Tito lidé nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro řešení této situace vlastními silami. Konkrétní pomocí těmto lidem se chceme zasloužit o posílení spravedlnosti systému.

  Služba je určena pro osoby starší 15 let, které se dostaly do krizové sociální situace spojené zejména se zadlužením a kumulativně se potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace, např.:

  • nevyhovující nebo nestabilní bydlení,
  • dlouhodobá nezaměstnanost, obtížná uplatnitelnost na trhu práce,
  • problémy se zvládáním rozpočtu,
  • sociální znevýhodnění z důvodu předsudků,
  • nefunkční nebo neexistující sociální síť, chybí zdroje na řešení potíží,
  • závislost na sociálních transferech (dávky, důchody),
  • sociálně patologické jevy v blízkém okolí (trestná činnost, závislosti, výchovné problémy dětí…)

  Forma práce:

  • Služba je poskytována ambulantně (v kanceláři).
  • V mimořádných případech – imobilita zájemce o službu či jiné překážky, může být sjednáno setkání např. pomocí videokonference či v místě bydliště. 


  Veřejný závazek:
  Celý text Méně textu