dluhové poradenství

Jihomoravský kraj: Dluhové poradenství

© Martin Kovalčík


dluhové poradenství V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Hodonín

Budova Měú, místnost 115, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Jan Skoumal, tel: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz

Konzultační hodiny v Hodoníně jsou každé pondělí 10:00 – 16:00 (mimo poslední pondělí v měsíci) a dále dle telefonické či emailové domluvy.

Valašské Meziříčí

Jan Skoumal, tel: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz

Pro konzultaci je nutná předchozí telefonická domluva.

Hrušky

Jan Skoumal, tel: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz

Pro konzultaci je nutná předchozí telefonická domluva.

Moravská Nová Ves

Jan Skoumal, tel: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz

Pro konzultaci je nutná předchozí telefonická domluva.

Dolní Bojanovice

Jan Skoumal, tel: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz

Pro konzultaci je nutná předchozí telefonická domluva.

Lužice

Jan Skoumal, tel: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz

Pro konzultaci je nutná předchozí telefonická domluva.

Mikulčice
Jan Skoumal, tel: 777 367 880, email: jan.skoumal@clovekvtisni.cz

Pro konzultaci je nutná předchozí telefonická domluva.


Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.

Dluhové poradenství v Jihomoravském kraji

Služby:

 • Pomoc při sestavení osobního /rodinného rozpočtu
 • Pomoc při vyjednávání s věřiteli
 • Obrana v exekuci
 • Insolvenční návrh - zpracování podkladů bez podání návrhu
 • Insolvenční návrh - sepsání a podání návrhu k soudu
 • Poradenství v případě hrozící nedobrovolné dražby
 • Psaní návrhů vyjádření odvolání či opravných prostředků k soudu
 • Zastupování u soudu
 • Řešení spotřebitelských sporů
 • Vymáhání dlužného výživného
 • Poskytování kurzů finanční gramotnosti
 • Cílová skupina:
 • Kdokoli potřebuje pomoc
 • Lidé s nižšími kompetencemi
 • Lidé s drogovou, kriminální minulostí či lidé bez přístřeší
 • Senioři
 • Lidé, kteří aktivně a samostatně spolupracují
 • Socioekonomicky znevýhodněné rodiny s dětmi
 • Příslušníci etnické skupiny / cizinci
 • Oběti domácího násilí

Forma práce:

 • Ambulantní
 • V terénu
Celý text Méně textu