dluhové poradenství

Zlínský kraj: a) Dluhové poradenství

Dluhové poradenství

© Foto: Martin Kovalčík
  DLUHOVÉ PORADENSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
  Rožnov pod Radhoštěm

  MěÚ Rožnov pod Radhoštěm - budova Stefanium, Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 

  Pondělí: 9:00 - 14:00 hod.

  Vhodné je konzultaci domluvit předem.

  Valašské Meziříčí 

  Je nutné si předem domluvit konzultaci.

  Odborné dluhové poradenství nabízíme také terénně v rámci projektu "mobilního dluhového poradenství".

  Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

  Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.

  Dluhové poradenství ve Zlínském kraji

  Poskytované služby:

  • Pomoc při sestavení osobního / rodinného rozpočtu
  • Pomoc při vyjednávání s věřiteli
  • Obrana v exekuci
  • Insolvenční návrh - zpracování podkladů bez podání návrhu
  • Insolvenční návrh - sepsání a podání návrhu k soudu
  • Poradenství v případě hrozící nedobrovolné dražby
  • Psaní návrhů vyjádření odvolání či opravných prostředků k soudu
  • Zastupování u soudu
  • Řešení spotřebitelských sporů
  • Vymáhání dlužného výživného
  • Poskytování kurzů finanční gramotnosti
  • Cílová skupina:
  • Kdokoli potřebuje pomoc
  • Lidé s nižšími kompetencemi
  • Lidé s drogovou, kriminální minulostí či lidé bez přístřeší
  • Senioři
  • Lidé, kteří aktivně a samostatně spolupracují
  • Socioekonomicky znevýhodněné rodiny s dětmi
  • Příslušníci etnické skupiny / cizinci
  • Oběti domácího násilí

  Forma práce:

  • Ambulantní
  • V terénu


  Celý text Méně textu