Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Datum konání: od 23.3.2020 do 5.5.2020

Místo konání: kurz proběhne online

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 50

Lektor: Zdenko Matula, Martina Habrová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

S ohledem na současnou situaci rušíme prezenční setkání 23. 3. a 14. 4. a místo nich Vám nabídneme kurz online v těchto datech:
27. 3., 2. 4., 16. 4. a 29. 4.

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Účastníci obdrží certifikát.
 

Témata kurzu:

  • Legislativa školská a sociálně právní ochrany dětí související s prací AP
  • Sociálně znevýhodněné prostředí a rodinné zázemí dětí, spolupráce školy a rodiny
  • Sociálně pedagogické minimum, problematika podpory dětí z prostředí SZN, 
  • Chování dětí, SPUCH a nácvik intervence AP
  • Spolupráce s pedagogem, speciálně pedagogické minimum pro AP (IVP, nápravy, apod.)

Jednou z podmínek pro úspěšné absolvování kurzu je základní znalost práce na PC.

Přihlásit se můžete do 19. 3. 2020
Kurz je pro účastníky zdarma.