Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Datum konání: od 23.3.2020 do 5.5.2020

Místo konání: kurz proběhne online

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 50

Lektor: Zdenko Matula, Martina Habrová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

S ohledem na současnou situaci rušíme prezenční setkání 23. 3. a 14. 4. a místo nich Vám nabídneme kurz online v těchto datech:
27. 3., 2. 4., 16. 4. a 29. 4.

Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.

Kurz je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Účastníci obdrží certifikát.
 

Témata kurzu:

  • Legislativa školská a sociálně právní ochrany dětí související s prací AP
  • Sociálně znevýhodněné prostředí a rodinné zázemí dětí, spolupráce školy a rodiny
  • Sociálně pedagogické minimum, problematika podpory dětí z prostředí SZN, 
  • Chování dětí, SPUCH a nácvik intervence AP
  • Spolupráce s pedagogem, speciálně pedagogické minimum pro AP (IVP, nápravy, apod.)

Jednou z podmínek pro úspěšné absolvování kurzu je základní znalost práce na PC.

Přihlásit se můžete do 19. 3. 2020
Kurz je pro účastníky zdarma.

Kapacita kurzu je již naplněna, můžete se přihlásit jako náhradník na kontakt uvedený výše.