Filozofie pro děti III.: Hravý dialog a spolupráce

Datum konání: 18.9.2023

Místo konání: Langhans - centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Témata: Filozofie pro děti

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Veronika Endrštová, Petra Skalická

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 9:00 - 16:00

Kurz volně navazuje na Filozofii pro děti II. a jeho cílem je prohloubit porozumění principům metody a praktickou zkušenost při přípravě a realizaci hodin založených na tomto přístupu. Kurz je určen absolventům první a druhé části kurzu v jakémkoliv z předchozích termínů. 

Podívejte se pro inspiraci na krátké video s Jasonem Buckleyem, bývalým učitelem a zakladatelem portálu www.thephilosophyman.com, který se posledních deset let zabývá Metodou Filozofie pro děti a školením učitelů po celém světě.   

Účastníci získají:  

  • praktické příklady aktivit do hodin a tipy pro jejich vedení 

  • zkušenost s aplikací metody na vybraná témata 

  • porozumění hlavním principům metody v propojení s praxí 

  • aktivity pro rozvoj různých dimenzí myšlení (spolupracující, vnímavé, kritické, tvořivé)  

  • dovednost pracovat s dětmi a studenty na různé úrovni dovedností potřebných k vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu  

  • reflektivní a evaluační nástroje pro sledování posunu kompetencí žáků 

  • prostor pro návrh vlastní hodiny se začleněním metody Filozofie pro děti  

  • příručky Filozofie pro děti ve výuce a Myšlení hrou  

  • osvědčení o účasti 

Kurz je pro účastníky zdarma díky sbírce Lepší škola pro všechny.

Hlásit se můžete do 14. 9. 2023

!!!!!! Webové přihlášení je dočasně nefunkční. Prosím kontaktujte: Kateřina Dvořáková, 603 150 465, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz